HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

A posztmodern egyház, avagy az ördög mesterkedései napjainkban

2009.10.06. 22:24 Kéry Zsuzsanna

Ezt a remek írást a neten találtam, a szerzőjével sajnos nem sikerült felvenni a kapcsolatot az utánközlés engedélyezésére. Ahogy nézem, hasonló forrásokat használt, mint amilyeneket én is olvasok. Elég hosszú, több részletben teszem fel. Íme, az első rész:

Kertész Zsuzsanna:

A posztmodern egyház, avagy az ördög mesterkedései napjainkban

 

Tartalom:

 

Előszó

1. Pszichológia --2. rész

2. „Céltudatos élet” Rick Warren könyvei

3. A Céltudatos egyház és a keresztény marketing - Rick Warren globális béketerve

4. Emergent Church

5. „Keresztény” filmek

6. Mi akar ez lenni?


Előszó


Az ördög nem alszik, hanem világosság angyalának öltözve mérgezi a jóhiszemű, naiv hívőket és azokat a hívőket, akik nem hajlandók engedelmeskedni az Igének és testies életet élnek, esetleg csak név szerint keresztények. A hitetést az utóbbi évtizedekben az ördög mesterfokra fejlesztette és annyira kis árnyalatnyit változtat az Ige üzenetén, hogy szinte észre sem lehet venni, éppen ezért annál veszélyesebb a dolog. Ezért nagyon kell vigyázni és nem szabad aludnunk, mint ahogy az ördög sem alszik.


Posztmodern korban élünk és az erkölcsi és gondolkodásbeli normák is megváltoztak napjainkban. Ezért ennek a keresztény generációnak különösen alapossággal kell megmagyaráznunk az evangélium alapvető doktrináit és a keresztény életre vonatkozó dolgokat, melyek szöges ellentétben állnak a mai kor értékrendjével és gondolkodásmódjával. Sok mai gyülekezet megpróbál lépést tartani a változó világgal, megpróbálnak korszerűek lenni, elfelejtve, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsidókhoz írt levél 13,8). Aki ezt az írást olvassa, azt gondolhatja, hogy negatív vagyok, szeretetlen és ítélkező, aki mindenben a hibát keresi.


Sajnos nem kell nagyon a hibát keresni, mert egyértelműen ott van előttünk. Nem vagyok szeretetlen, mert úgy hiszem szeretetből írom azt, amit írok. Szeretem Istent és az Ő igazságát és kiállok mellette. Szeretem Isten egyházát, ezért féltem a hívőket a tévelygéstől. Manapság elterjedt a gyülekezetekben, hogy csak pozitív dolgokat lehet mondani. Ez a Bibliával ellentétes tanítás, mert látjuk, hogy az összes próféta megfeddte a gonoszt, Jézus és az apostolok úgyszintén. Sokan azt hiszik, hogy Jézus egy mindenkivel bájolgó szappanopera-hős jellegű férfi volt, aki mindenkinek szépeket mondott. Aki így képzeli el Jézust, az olvassa el az evangéliumokat. Jézus felborította az árusok asztalait a Templomban. Szemtől-szembe mondta a farizeusoknak: mérges kígyóknak fajzatai (Máté 12,34), gonosz és parázna nemzetség (Máté 16,4), képmutatók (Máté 23,13;14,15), bolondok és vakok (23,17).

 

Ha ma lenne itt Jézus testben közöttünk, biztos sokan megintenék Őt szeretettel, mondván, legyen kicsit elnézőbb, szeretetteljesebb és ne ítélkezzen. Nem arra gondolok, hogy inzultálni kell testvéreinket, és szeretetlenül ítélkezni, hanem először is imádkozni a tévelygőkért, majd szeretettel figyelmeztetni őket, ha testvérekről van szó. Vannak azonban akik azt állítják, hogy testvéreink, de nem azok és nem is különbek a farizeusoknál. Báránybőrbe öltözött farkasok (Máté 7,15), akik becsempészik a hamis tudományt az egyházba. Sokan úgy gondolják, hogy a békesség érdekében csöndben kell tűrni a tévtanítást. De pontosan a hamis próféták voltak azok Jeremiás idejében, akik békességet hirdettek a sok bűn közepette, de az Úr ezt üzente Jeremiáson keresztül: Nincs békesség! A rosszal nem szabad megalkudni, sem a kétértelmű és félig igaz-félig hamis dolgokkal sem.


Sokféle hamis tanítás van jelen az egyházban, de én most az új irányzatokkal szeretnék foglalkozni, melyek egyre népszerűbbek, különösen Amerikában, de lassan-lassan terjednek Európában is. Ezek az új irányzatok nem is igazán újak, mert gyökerük ott van az Éden kertjében, a kígyó szavaiban: „csakugyan azt mondta Isten?”, „olyanok lesztek, mint Isten...”, „Bizony nem haltok meg”.


Három fő befolyást véltem felfedezni ezekben az irányzatokban.


Az egyik a pszichológia

A másik a marketing

A harmadik a New Age

Ezekre majd részletesebben kitérek.


Imádkozom hogy a Szent Szellem jelentse ki nekünk az Ő igazságát és buzdítson minket több Bibliaolvasásra és imádkozásra, és tanítson meg minket megkülönböztetni a szellemeket és elhatárolódni a hamisságtól, és felismerni a sátánt a világosság angyalának álarca mögött (2.Korintus 11,14).


 

1. Pszichológia


 

Napjaink gyülekezeteiben egyre inkább teret kap a pszichológia. Ez több dologban nyilvánul meg. Egyik közülük a keresztény tanácsadás területén.


Tanácsadás

Az én gyülekezetem női újságjában rengeteg ilyen cikk található. Hogyan kezeljük a depressziót? Csináljunk valami szórakoztatót, foglaljuk le magunkat, stb.. De Istent, és az imádkozást meg sem említi. Én (sajnos) részt vettem egy keresztény tanácsadó kurzus első két részén, melyet egy „keresztény” pszichológusnő és -férfi vezettek. Mind a kettőt személyesen ismerem és tudom, hogy nagy traumákon mentek át életükben és ezért nagyon sajnálom őket, de mindez nem menti fel őket attól, hogy mennyire rossz példát mutatnak testies hívő életükkel és a pszichológia bevonásával a gyülekezetekbe.


Isten neve csak nagyon kevésszer hangzott el, és a mondanivalójuk lényege a modern pszichológia alapjaira lett lefektetve. Egy példának említeném hogy: „Ne mondjuk a hívőnek, hogy esetleg bűnei miatt szenved, mert így rossz érzése lesz önmagával kapcsolatban.” Holott sokszor valóban a bűn okozza az ember problémáit és az egyetlen dolog, ami ilyenkor segít, az a bűn megvallása Istennek és a megtérés.


Ez a keresztény pszichológusnő kielemezte a jelenlevők személyiségtípusait: extrovertált, introvertált, melankólikus, vezető típus, stb. Én úgy hiszem, hogy nem véletlen hogy ezek a kifejezések nincsenek benne a Bibliában, hiszen Isten nem így tekint ránk. Tény hogy különböző típusú személyiségek vagyunk, de nem gondolom, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, mert ez az ÉN-re, vagyis az óemberre tereli a figyelmünket, melyet pedig öldökölnünk kéne minden nap hogy elváltozzunk Krisztus hasonlatosságára és az Ő „személyiségjegyeit” vegyük fel.


A férfi vezető elmondta hogy az ő anyja gonosz és ezért elolvasott egy pszichológiai könyvet, mely a gonoszság elvéről szól, hogy vannak gonosz emberek és jó emberek. Erre már többen felemelték a szavukat, hiszen írva van a Bibliában is, hogy minden ember eredendően gonosz, és aki megtér és megváltozik, az Isten kegyelméből történik.


Nem akarok több példát megemlíteni ezzel kapcsolatban. Amit mondani akarok világos: Ezek a keresztény pszichológusok nem érzik úgy, hogy minden válasz megtalálható a Bibliában és a Szent Szellem vezetése sem kielégítő nekik, hanem a pszichológiai elveket akarják bevezetni a hívők gondolkodásmódjába. Vannak igaz állítások is a pszichológiában, de összességében, mint tudomány, teljesen ellentétes a Biblia tanításaival. Sigmund Freud tagadta az igazságot, hogy az ember bűnös és hogy az emberek problémáinak gyökere a bűn. Azt állította, hogy az emberek problémái az elnyomott vágyakból adódnak és az emberek viselkedését ezek és a régi emlékek - melyeket többnyire a tudatalattiban őriz -, határozzák meg. Ennek fényében az ember nem igazán felelős a cselekedeteiért. A Biblia azt tanítja, hogy az ember eredendően bűnös és felelős a cselekedeteiért.


A pszichológia egy másik ágazata azt tanítja, hogy az ember, mivel az evolúció által „fejlődött ki” tulajdonképpen olyan, mint egy állat. Az 1.Mózes 1,27-ből azonban megtudhatjuk hogy Isten teremtette az embert, az állatoknál magasabb rendűnek.


A humanisztikus pszichológia lényege: a problémák a bűntudat és a lelkiismeret miatt keletkeznek, úgyhogy ezektől kell megszabadulnunk, mert gátolják szabadságunkat, kreativitásunkat és örömünket. A megoldás az önszeretet és önmagunk elfogadása.


Természetesen ez a felfogás sem biblikus.


Sok híres pszichológus folytatott okkult praktikákat. Carl Jung és Carl Rogers szeánszokon vettek részt, Ábrahám Maslow okkult dolgokat tanított, például hogy mi vagyunk az isten. Tanácsadásain tarot kártyákat is használtak. Ezekből is láthatjuk, hogy a pszichológia nem való hívőknek. „Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt és a romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.”(Máté 7,18).


Szeretném azonban leszögezni, tisztában vagyok azzal, hogy vannak mentális problémákkal küszködő emberek a keresztények között is, akik pszichológushoz járnak. Én most nem ezt a témát szeretném érinteni, hanem a Bibliai tanok és a pszichológiai tanok keveredését és a pszichológiai módszerek alkalmazását a gyülekezetekben. Nem vagyok a tanácsadás ellen sem, hiszen jó dolog a hitben érettebb, tapasztaltabb testvérektől tanácsot kérni. De nem gondolom, hogy helyes az, hogyha az, akitől tanácsot kérnek, a Biblia tanításával nem egyező forrásokból merítve adjon tanácsot.


A pszichológia a gyülekezetekben egyéb dolgokban is megnyilvánul, a prédikációban is.

(folyt. köv.)


 

 

2 komment

Címkék: őrállók tévtanítások az utolsó időkben posztmodern egyház pszichológia az egyházban

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr731432924

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.06.19. 12:11:29

Véletlenül rossz linkre kattintottam és kimoderáltam Holleapo kommentjét. Az emailemre jött értesítésből azonban bemásolom (sajnos úgy nézem, nem lehet visszaállítani az eredetit):

Kedves Zsuzsa!

Ezt írod: "Vannak igaz állítások is a pszichológiában, de összességében, mint tudomány, teljesen ellentétes a Biblia tanításaival."

Összességében ismered a pszichológiát? Tanultad? Vagy csak kiragadsz részleteket a nagy kalapból, és annak alapján írod: összességében?
Tudod, mennyi irányzata, alfaja van ennek a tudománynak? A mai napig nincs egységesen elfogadott álláspont akár pl. az érzelmek vagy az emberi lélek témakörében. Márcsak ennek a gondolatnak a fényében sem írhatod azt, hogy "összességében", mivel ilyen eleve nincs is. Ahogyan a Biblia sem tökéletes, és összességében vannak benne tévedések, emberi értelmezések, gondolatok (mert bizony vannak, és önámítóan hazudik az, aki az ellenkezőkét akarja bizonygatni). De nem is az a célja a Bibliának, hogy tévedésmentes legyen, hanem az, hogy tanítson, és elvezessen Krisztusig, stb. De mint egyetemes, tévedésektől mentes könyv, tanítási rendszer, tudomány: olyan nincs! (nem véletlen, hogy ma több ezer egyház létezik. Mindegyik, valamit egy kicsit másképpen magyaráz.)

"nem gondolom, hogy helyes az, hogyha az, akitől tanácsot kérnek, a Biblia tanításával nem egyező forrásokból merítve adjon tanácsot."
A pszichológia szerintem nem feltétlenül ellentétes a Bibliával, csak van, amit másként lát. Ettől még lehet használható, ha nem eleve elvetjük, hanem megtartjuk azt, ami jó és hasznos az istenfélő élethez.
Az ó- és újszövetség is átvett az adott korból ismereteket, bölcsességeket, tanításokat.
Mi miért ne tehetnénk ugyanezt?
Sőt, a kereszténységre rakódott, még most is felfedezhető babonás középkori gondolkodást - meglátásom szerint - rendkívül szépen ellensúlyozza a pszichológia. Aki nem szélsőségesen, hanem odafigyelve fogadja, az megtanulhatja, pl. melyek a lélek mozgatórugói, miért reagálunk dolgokra úgy, ahogy, hogyan lehet feldolgozni gyemrekkori sérüléseket, hogyan tudja az ember elfogadni, szeretni önmagát, a másikat, hogyan adhat szabad teret a férj a feleségének (aszerint, hogy nem értelmezi félre a páli tanítást), és segíthet azokon, akik telítve vannak az Istentől való félelemmel, mert szigorú, mogorva, kérlelhetetlennek mutatták be. Olyannak, aki nem tud megbocsájtani, és képtelen elfogadni a bűnös embert bűneivel együtt, összességében!
Mert akárhogy is kapálózol, mindig is fogsz elkövetni bűnt. Így ezentúl nem a bűn elleni harcra helyezed a hangsúlyt, hanem arra, hogy amit adott az Isten, azt tedd bele a kapcsolataidba! Mert igenis minden emberben van jóra való képesség! Az újszövetség is erről szól: képes vagy a jóra, és a szeretetre. Vannak határai személyiségednek, amelyeket senki nem léphet át erőszakkal! Jogot formálhatsz arra, hogy tiszteljenek, szeressenek, és lehetnek igényeid is! Merj boldogan élni!
Nekem sokat segített a pszichológia abban, hogy megértettem Jézus cselekedeteit, rácsodálkozhattam arra, ahogyan az emberi lélekhez közeledett! Annak mozgatórugóit felfedezhettem. Sok esetben megértettem, mit - miért tett úgy, ahogy tett. Erre a "parasztbiblia-mozgalom" soha nem volt képes, mert a puritanizmus a szélsőségekre helyezte a hangsúlyt (ebből üdvösségkérdést csinálva), és olyan eltolódásokat, mély sérelmeket okozott emberi lelkekben, hogy generációk szenvednek tőle a mai napig. Mert ezt örökölték. És azt hiszik, hogy attól biblikus az életük, mert úgy élnek ahogy olvassák. Hangsúlyozom: ahogy olvassák - és nem ahogy értelmezik! Itt a baj: nem értelmezik! Feleségek a mai napig szenvednek arrogáns férjeik viselkedése miatt. Mert tűrniük kell, hiszen így tanulták, és elhitetik magukkal, hogy ez a normális... és még folytathatnám!
Csak mert Freud és Jung néhol tévedett, összességében nem húzhatod le a wc-n! Esetleg kiemelheted, hogy ez vagy az - SZERINTED - nem helyes! De akkor is csak szubjektív módon, és nem általánosítva!

Tudod, a legkönnyebb valamit megcáfolni, (hiszen ugyanazt a feltartott ujjat más szögből nézve te is másként látod, pedig ugyanazt nézzük: szerinted van rajta köröm, szerintem nincs. Kérdés, ki látja a körmöt és ki nem?!), mint valami mellett kiállni - akár az utolsó csepp vérig is!

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.06.20. 22:06:32

@Kéry Zsuzsanna:

Mivel Holleapóval már megtárgyaltuk ezt a témát egy másik bejegyzéshez fűzött kommentje kapcsán, kedves Olvasóim kedvéért teszem ide az ottani válaszomnak a linkjét, mert ehhez a hozzászóláshoz is passzol:

hitvedelem.blog.hu/2009/10/13/kertesz_zsuzsanna_a_posztmodern_egyhaz_folytatas/fullcommentlist/1#c10201824

Annyit tennék hozzá, hogy a biblikus lelkigondozásnak természetesen helye, sőt fontos szerepe van, hiszen, amiket Holleapo említ, valós problémák. Nem hiszem azonban, hogy ezeket olyan emberek elméletei alapján kellene megközelítenünk, azonosítanunk, pláne orvosolni próbálnunk, akik maguk istentagadók (Freud, Rogers), spiritiszták (Jung), önistenítők (Maslow, Rogers) stb-stb voltak. Én is csak akkor gondoltam végig ezeket, amikor pszichológiai tanulmányaim során elolvastam ezeknek az embereknek az életrajzát, majd a vonatkozó keresztény irodalmat, ami felnyitotta az én szememet is.

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal” (Zsolt 1,1-2)

"Az ő isteni ereje megajándékozott minket MINDAZZAL, ami az ÉLETRE és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket." (2Pt 1,3, kiemelés tőlem)