HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

Dalai láma - a mosolygó szerzetes

2010.09.25. 13:04 Kéry Zsuzsanna

 Kicsoda a dalai láma, és mit csinál egyáltalán? És miért kellene egyáltalán foglalkoznunk ezzel a tibeti buddhista „szent emberrel”, akit a Time magazin napjaink 100 legbefolyásosabb embere közé választott? Ki is ő? 

Egy vallásos figura, aki emberek millióinak ragadta meg a figyelmét, és sok esetben a szívét – olyanokét is, akik pedig evangéliumi keresztényeknek vallják magukat. Ez utóbbi csoport rajongása ad okot a legnagyobb aggodalomra, és ez az, ami miatt meg kell vizsgálnunk a dalai láma nézeteit és hitét. A téves hiedelmeket propagáló, vallásos hírességek iránti rajongás egyébként nem új keletű az evangéliumi keresztények körében, különösen, mióta egyre növekvőben van a hittől való elszakadás (az aposztázia). Egyre erősödnek az ökumenikus törekvések, amelyek betetőzéseként létrejön az Antikrisztus egységes világvallása (Jelenések 13,8).
 
Mi a helyzet tehát napjaink egyik legnépszerűbb vallásos figurájával, Tenzin Gyatsóval, akiről azt hirdetik, hogy a 13. dalai láma (jelentése: „bölcsesség óceánja) reinkarnációja? II. János Pál pápa volt az, aki 1986-ban először juttatta központi szerephez a dalai lámát, amikor a világ vallási vezetői az olaszországi Assisiba gyűltek össze, hogy a világbékéért imádkozzanak. Sok katolikus döbbenetére a pápa megengedte a dalai lámának és szerzeteseinek, hogy az assisi Szt. Péter templom oltárára helyezett Buddha-szobor előtt szertartást mutassanak be. Minden bizonnyal zavarba ejtette ez azokat, akik tisztában voltak vele, hogy a tibeti buddhisták nem is hisznek Istenben. Kihez imádkozott akkor a dalai láma? Mindjárt oda jutunk.
 
Azt halljuk, hogy a tibeti buddhizmus több annál, hogy nyugati típusú gondolkodással fel lehetne fogni. Ez vitatható: a rendkívüli bonyolultságnak, az ellentmondásosságnak és a zavarosságnak szerintünk nincsenek földrajzi korlátai. Sőt, a tibeti buddhizmus számos olyan hiedelmet tartalmaz, amik egybevágnak a nyugat hamis vallásaival. Ősi történelmében például darwinista elképzelésekre bukkanhatunk; a legrégibb kolostorukban lévő freskókon – de szerte az országban máshol is – azt a hidelmet ábrázolják, amit ma is sokan vallanak, hogy a tibeti nép egy istenszerű majom és egy női óriás szörnyeteg párosodásából származik; majomszerű ivadékukból fejlődtek ki a tibetiek ősei. 
 
A tibeti buddhizmus az animista-sámánista hiedelmeken és gyakorlatokon alapuló bön vallás és a buddhizmus bonyolult keveréke. A két kiinduló vallás annyira távol áll egymástól, hogy lehetetlen volt harmonikusan egymásba illeszkedő ötvözetet létrehozni. A magyarázatok éppen ezért nagyon sokfélék lehetnek, függően attól, hogy a magyarázóhoz inkább a spirituális bön hiedelmek vagy a buddhizmus filozofikus felfogása áll közelebb. A dalai láma például egyszer azt jegyezte meg egy katolikus papnak, hogy az a kettőjük hite közötti különbség, hogy ő, mint buddhista, nem hisz egy személyes Istenben, de másfelől, tibeti buddhistaként hisz a személyes istenségekben és szellemekben meg egyéb hasonlókban. Ez utóbbi több, mint nyilvánvaló, hiszen az utazásai során százezrével vezeti be az embereket a Kálacsakra Tantra beavatásba.
 
Kálacsakra egy tantrikus istenség, de meditációs gyakorlat is egyben; az előbbi Buddha egyik megtestesülése, akit arra hívnak be, hogy vezesse be a beavatandót a bódhiszattva, azaz megvilágosodott isten létbe (ami egyébként a dalai láma státusza is).
Nézzük, mi történik a 12 napos Kálacsakra beavatási szertartás során. A szerzetesek egy kb. két és fél méter átmérőjű homokmandalát készítenek, ami a szertartás során 722 isten és istennő lakóhelye lesz. A dalai láma, a beavatás mestere a trónjáról megkéri Tenma, a helyi szellemek fölött uralkodó legfelsőbb földszellem engedélyét, hogy megkezdhesse a szertartást. Nem minden szellem akar együttműködni, ezért énekléssel, tánccal, valamint harangok, gongok és kürtök hangjával kell megenyhíteni őket. A dalai láma ekkor ajándékot mutat be a szellemeknek, hogy ezzel köszönje meg a segítségüket. A tizedik napon behívja Kálacsakra istenséget, hogy nyissa meg a beavatandók szemét, akik előzetesen esküt tettek, hogy soha, senkinek nem fedik fel a titkos tanításokat. „Újjászületésnek” írják le azt az élményt, amikor a résztvevők belépnek Kálacsakra megvilágosodott univerzumába. A szertartás lezárásakor a dalai láma háláját fejezi ki az isteneknek és az istennőknek a részvételükért, és megmondja nekik, hogy térjenek vissza szentséges otthonaikba. (Részletes magyarázat angolul itt.)
 
Ez a megnyerő mosolyú férfi egy sámán, aki egyszerű szerzetesként hivatkozik saját magára, habár azt mondják róla, hogy isten-király, akit, mint a pápát, „Őszentségének” kell szólítani. Közvetít az emberek és a szellemi lények között, akik mindenfélék lehetnek, segítőkésztől a kimondhatatlanul gonoszig és rosszindulatúig. Az átlagos tibeti élete abból áll, hogy rendszeresen engesztelő rituálékkal kell megnyernie ezeknek a testetlen lényeknek a jóindulatát, akik éhínséggel, a termés elmaradásával, a jószág pusztulásával, betegségekkel, megszállottsággal, őrülettel és hasonlókkal fenyegetik őt.
 
 Mindegy, hogy az amerikai közönsége számára milyen filozófiai vagy fiziológiai magyarázatot ad a dalai láma a teológiájával vagy a szertartásaival kapcsolatban, a Biblia világosan tanítja, hogy aki ilyet tesz, az démonokkal, és az „e világ istenével”, a Sátánnal ügyletel (2Kor 4,4).
 
  Ahogy a másik Béke Nobel-díjas, Teréz anya esetében is, a dalai láma életének közelebbi vizsgálata is alapjaiban rendíti meg a hitéről és a szertartásairól nyugaton kialakított naiv képet. Az elnyomó kommunista rendszerben élő tibetiekkel készített mélyinterjúk azt igazolják, hogy még ezzel együtt is több lehetőségük és nagyobb szabadságuk van, mint abban a teokratikus-feudális rendszerben, amiben isten-királyok, és ezek szerzetesei és papjai uralkodtak. A dalai láma kritikusai által felvetett kérdések azt jelzik: lényeges különbség van „Őszentsége” ősi vallása és aközött, amit erről a nyugat felé kommunikál. Ez a vallás ugyanis szent háborúra buzdít buddhisták és a nem buddhisták – azaz a kereszténység, a judaizmus és különösen az iszlám, mint a tibeti buddhizmus ellenségei között; hirdeti a globális buddhista teokrácia megalapítását egy közös világuralkodó alatt; valamint a tantrikus rituálékban fiatal nők szexuális zaklatását, megerőszakolását írja elő. (The Shadow of the Dalai Lama)
 
  A dalai láma meglehetősen feledékenynek tűnik a fentiekkel kapcsolatban. Nagyon megválogatja azt is, hogy spirituális tanításaiból – a hallgatóságától függően – kivel mit oszt meg, például a megvilágosodás elérésének tantrikus meditáción keresztüli módszerét, vagy hogy milyen sámánszertartásokkal kell istenségeket segítségül hívni, vagy hogyan kell a démonokat bevetésre készen tartani.
 
  Nemrégiben, Seattle-ben, egy ötnapos „Együttérzés Magjai” konferencián azt tanította a hallgatóságnak, hogy hogyan válhatnak együttérzőbbé. A nevelő célzatú eseményt hasznosnak találták gyerekek számára is, és gyermekpszichológusok is ajánlották a rajta való részvételt. A dalai láma üzenete egyszerű volt: az embereknek meg kell változtatniuk a gondolkodásmódjukat és a cselekedeteiket, és ki kell fejleszteniük magukban a belső erőt. Nem lehet, hogy ez az önsegítő, „self-help” megközelítés jobban fogyasztható Nyugaton, mint ennek a sámánnak a szokásos, a szellemvilágtól segítséget kérő gyakorlatai?
 
  Az esemény közel 150 000 embert vonzott (közte 15 000 gyereket), akik közül kétségtelenül sokakat annyira lenyűgözött ez a globális vallási vezető, hogy valószínűleg a mélyebb tanításait is követni fogják, hogy az együttérzés erényét elérhessék. 
 
  A dalai láma napjaink az első számú buddhista térítője, és egyre nagyobb számban támogatják magukat kereszténynek valló vezetők is, mint például az említett konferencián szintén résztvevő Desmond Tutu érsek, és olyan Emerging Church vezetők, mint Doug Pagitt és Rob Bell. Ez a fajta ökumenizmus teljesen összhangban van a liberális teológiával, és azzal az emergent tanítással, hogy más vallásokból is sokat tudhatunk meg Jézusról és az evangéliumról.
 
  Amint a cikk elején megállapítottuk, kibontakozóban van a hitehagyott egyház, és az egységes vallás, aminek a feje az Antikrisztus lesz. A világ minden vallásos hitrendszerét magába tudja majd fogadni – a biblikus kereszténységet leszámítva. Habár egyes vallások nagyon különbözőnek tűnnek egymástól, a közelebbi vizsgálat olyan hasonlóságokat tár fel, amik segíteni fogják az egymáshoz való közeledésüket. Korábbi cikkeinkben megmutattuk az iszlám és a katolicizmus közös vonásait (lásd "Catholicism and Islam: Ties That Bind,").
 
  A tibeti buddhizmusban és a római katolicizmusban is sok közös vonás van:
- papi hierachia, cölibátusban élő papok és apácák, 
- halott entitások (szellemek, istenségek vagy szentek) segítségének kérése, 
- imagyöngyök (rózsafüzér) használata és ismételgetett imák felajánlása, 
és végül mindkettőben halottak ereklyéit és szent gyakorlatokat használnak spirituális célok elérésére. 
 
 A legmeglepőbb a hihetetlenül népszerű tibeti buddhista istennő, Tárá. Különféle buddhista tanításokban nagyon hasonló leírást találunk róla, mint a katolikus Máriáról: ő a Buddhák Anyja, szabadító, meghallgatja a szenvedők kiáltásait. Sokkal megközelíthetőbb istenség, akihez az egyszerű hívek közvetlenül is eljuthatnak; őrzi a tisztelőit, mígnem a megvilágosodásra vezeti el őket, ráadásul jelenésekben is megjelenik nekik. Tárá bódhiszattva, legfelsőbb istenség, akinek az együttérzés a legfőbb tulajdonsága, és ő az elsődleges forrás, ahonnan ezt az erényt az emberek megszerezhetik. Találgathatunk, hogy „Őszentsége” miért nem ajánlotta hallgatóságának az együttérzés ezen istenségét, hogy segítse őket a „Együttérzés Magjai” konferencián.
 
  Ha tekintetbe vesszük is a különbségeket, a világ összes vallása (a biblikus kereszténységet leszámítva, ami nem vallás) egy nagyon alapvető dologban hasonlít egymásra: az üdvösség (illetve annak a megfelelője, pl. nirvána, paradicsom, móksa, túlvilág stb.) emberi erőfeszítések révén érhető el. Ez a legváltozatosabb, arra irányuló kísérletekből derül ki, hogy kielégítsék, kiengeszteljék, tetszését megnyerjék, haragját lecsillapítsák, eggyé váljanak vagy elérjék: Istent, Brahmant, Allahot, az isteneket, istennőket, a Menny Királynőjét, az Erőt, az Univerzális Elmét stb.
 
  Az üdvösség elnyerésének változatos erőfeszítései közé tartoznak az áldozatok, a karmikus törvények követése, jóga meditáció, templomba járás, szabályok és parancsolatok megtartása, szentségek vétele, titkos szertartások, liturgiák végzése, jó embernek lenni azáltal, hogy több jót teszünk, mint rosszat, stb. A Biblia szerint azonban ezek közül egy sem tud akárcsak egy pontocskát is hozzátenni az egyén megváltásához. Sőt, ezek közül mindegyik megtagadja azt az abszolút igazságot, hogy egyedül Jézus Krisztus vitte véghez a megváltást az egész emberiség számára azáltal, hogy megtette azt, amit egyedül a tökéletes, bűn nélkül való Isten-ember tudott véghez vinni. Kielégítette Isten tökéletes igazságosságát azáltal, hogy megfizette a teljes büntetést, a teljes váltságdíjat az emberiség minden bűnéért. Éppen ezért nincsen semmi, amit egyénileg tehetnénk a megváltásunkért, kivéve, hogy egyedül hit által elfogadjuk Megváltónk felfoghatatlanul nagy ajándékát, az örök életet (Efezus 2,8-9).  
 
  Ahogyan Péter Szentlélekkel telve kijelentette: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12). Ima, hogy azok is, akiknek bejön a mosolygó szerzetes, megfogadják Péter józan figyelmeztetését. 
 
 
Írta: T.A. McMahon, az eredeti cikk teljes terjedelemben itt található: Hello Dalai
 

18 komment

Címkék: buddhizmus dalai láma

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr222322184

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ráczné 2010.09.25. 21:40:18

Zsuzsi, ez már fáj.:):)

Ráczné 2010.09.25. 21:46:33

Bár őszintén megvallva, nem is annyira vicces mert hallottam olyasmit is, hogy már közelítenek ehhez a kialakuló Aranyborjú Vallási Szövetséghez, melybe vígan belefér a Dalai Lámán kívül még a "hupikék törpikék is":), sajnos református és evangélikus egyházi vezetők is.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.09.25. 22:55:07

@Ráczné: Na és ehhez mit szólsz: Ma délután a budakalászi Cora parkolójában odajön hozzám egy krisnás srác, és elkezdi mondani, hogy pénzt gyűjt ételosztásra, és Isten, szeretet, így-meg úgy. Meghallgattam, majd megmondtam neki, hogy ezt jól kifogta, mert én meg Krisztusban hívő keresztény vagyok, és habár tudom, hogy az ételt Krisnának szánt áldozatul osztják, én odaadom ezt az ötszáz forintot, ami nálam van, de akkor meg kell hallgatnia az evangéliumot :)

Egyből a Kol 4,5 ugrott be (nem szószerint): "A kedvező alkalmat áron is megvegyétek" :)))

Szóval aztán vagy negyed órát beszélgettünk, többnyire lepattant róla minden, és bár igyekezett (az ötszázasért :)), de látszott, hogy valójában nem is érdekelte, amit mondok. A kocsiban kérdeztem az Urat, hogy mi értelme volt ennek az egésznek, és bevillant, hogy egy ponton azért meghökkent: amikor valami kapcsán azt idéztem, hogy "vér nélkül nincs áldozat", és hogy nincs is már szükség rá, mert Jézus kimondta: "Elvégeztetett."

És eszembe jutott, de mondta is, hogy ők rengeteg áldozatot mutatnak be Krisnának, leginkább pl. ételáldozatot. A kulturális közeg miatt Isten-ként hivatkoznak rá folyamatosan (Istent szolgálni pl.), de ezt is próbáltam megvilágítani, hogy érdekes, hogy ez az egy Isten milyen ellentmondásosan jelentette ki magát a különböző szent könyvekben - nekem ebből az következik, hogy vagy Isten hazudik, vagy Krisna (Allah, stb) és Isten nem ugyanaz.

Szóval, ha valaki indítást érez rá, imádkozzon légyszi a srácért, hogy az igazi Isten megvilágosítsa, én is ezt tettem :)

Ráczné 2010.09.26. 02:58:40

Ezt én is megcsináltam egyszer, amikor az ablakon adtam ki krumplit meg zöldséget ugyanígy egy krisnás fiúnak, én meg azt hittem, hogy Ők eszik meg!:)
Na ennyit a "magunk fajta jócselekedetekről".:):)

Ráczné 2010.09.26. 12:29:50

Egyébként meg nincs mit csodálkoznunk, mint tudjuk nemsokára megalakul ez az Aranyborjú Vallási Szövetség. Még egy kis ökumenikus fűszerezés és kezdődhet a tánc!
Viszont mi tudjuk, hogy Kire kell néznünk!:)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.09.26. 17:47:40

@Ráczné: Én amikor kéregetőnek adok pénzt, akkor is hozzáteszem, hogy az Úr Jézus nevében :)

Hány meg hány büszke reformátust (és katolikust is) hallottam, akik azzal dicsekedtek, hogyan küldték el melegebb éghajlatra Jehova tanúit meg a krisnásokat, kioktatva őket, hogy nekik megvan a tuti vallásuk - ahelyett, hogy megragadták volna az alkalmat, hogy az evangéliumot hirdessék az elveszetteknek... Persze, ami nekik sincs meg (konkrét emberekről beszélek), azt nehéz továbbadni :( Marad a gőg és a büszkeség :(

Ráczné 2010.09.28. 15:45:24

Megerősíthetem amit Luther mondott és még jó páran, az igazi hívő ember úgy nő mint a tehén farka, lefelé!:) /Alázatosan/

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2010.10.01. 12:21:50

@Kéry Zsuzsanna: Köszönöm a post-ot! Én mennyi büszKEreszténytől hallottam,amikor 'anno becsöngettem a missziós szolgálat során: "Köszönjük,nem kérünk semmit,megvan a mi vallásunk,és ahhoz nagyon ragaszkodunk ám!!"-és: "A nagyapám_dédapám_meg neki is a dédapja is presbiter volt!" Értem én...szeretnék elkerülni a meddő vitákat,-de hogyan akarnak így (ők) segíteni a sötétségben lévőknek?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.01. 16:15:25

@Zsolt520: iiigen, pontosan ezeket a szavakat szoktam én is hallani, amikor a "büszKEresztények" (nagyon jó! :)) hőstetteikkel dicsekszenek. (Erről jut eszembe, hogy a csecsemőkeresztségnek ez az egyik legnagyobb hátránya: az emberek megváltatlanul is kereszténynek hiszik magukat tőle.)

jefff 2010.10.28. 10:51:32

Tetszett a cikk: egyre kevesebb ilyennel találkozik az ember, ahol a (bibliai) kereszténységet higitatlanul, kompromisszum nélkül képviselik. A kompromisszum persze nem szeretetlenséget jelent - ez a másik oldal, ahol elcsúszunk. Az eltérő vallások, a Dalai Láma, az Emergent church, a pápa és az ökomenizmus megszólása ma sok helyen anatéma és szeretetlen elzárkózás. Örülök neki, hogy vannak még helyek, ahol ennek a PC-PR-nak nem hódoltak még be. Én hiszek abban, hogy az utolsó időkben élünk, hiszek abban, hogy emiatt mind az isteni, mind a sátáni erők nagyon fognak (fognak???) működni és aki nem áll szilárd talajon (Kősziklán), az el fog esni, és végül hiszek abban, hogy nemsokára az (ilyen és ehhez hasonló) igazság kimondása egyre többe fog nekünk kerülni. (Mt 10.17-8, Mt 24.9, Mk 13.9, Lk 6.22, Lk 21.16, Jn 15.18-20)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.28. 12:13:54

@jefff: Nagyon köszönöm a hozzászólást! Ennyit tennék hozzá:

"Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." (Mt 5,11-12)

valamint:

"Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra [Jézus Krisztusra]: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát;
az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.
Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. (...)" (1Kor 3,12-15)

Érdemes kitartanunk!

bandeirante 2011.11.18. 08:10:37

Köszönöm, nagyon érdekes és informatív cikk volt. Egyik mániám, hogy felhívjam a figyelmet: a magyar helyesírás szabályai szerint a dalai láma kisbetűvel írandó, mivel nem személynév, hanem tisztség, hasonlóan mondjuk a római pápához, az is kisbetű. Amúgy vitatható, hogy ő-e az első számú buddhista térítő. Nyugaton biztosan, de - és ez nem közismert - Keleten, az autentikus buddhista országokban, mint Sri Lanka vagy Thaiföld, egyáltalán nem olyan népszerű, mint ahogy sokan gondolják. Ráadásul sokan azt hiszik, hogy a dalai láma egyfajta "buddhista pápa", a buddhista egyházak nemhivatalos feje, de ebből egy szó sem igaz. Azt is kevesen tudják, hogy amikor kitört az iraki háború, II. János Pállal ellentétben nem volt hajlandó azt elítélni. Ami csak azt erősíti, hogy politikai értelemben az amerikaiak bábja, akik arra használják, hogy Kínát revolverezzék vele. (Attól még a tibeti nép és kultúra tibeti elnyomása tény).
Végezetül érdemes megjegyezni, hogy a dalai láma neve alatt megjelent könyvek nagyobb részét nem hogy nem ő írta, de még csak el sem olvasta, a szerzősége csak annyit jelent, hogy áldását adta a könyvre.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2011.11.18. 10:52:54

@bandeirante: Köszönöm az érdekes kiegészítéseket, a kisbetűs észrevételt különösen! Át is javítom.

funkycrime 2013.06.05. 16:31:27

hogy ti milyen buták vagytok! megáll az eszem!

funkycrime 2013.06.05. 16:39:47

Úgyis kimagyarázzátok, de idéznék a Bibliából! Most nem fogom kikeresni, gondolom kívűlről fújjátok, de van egy rész, ahol Jézus azt mondja, h aki követni akar engem, annak fel kell adni önmagát. Szerintetek mit jelent ez? Semmit persze, mert Jézus meghalt értetek, és akk nektek már nem is kell a tökéletesre törekedni. Hozzátenném hogy a buddhisták erre törekedne, és fealdják magukat, legyőzik az egójukat. És a könyveikből a Bibliából idéznek, ti meg mocskolódtok csak :D ez igen keresztények!!!! :D
Szégyen

funkycrime 2013.06.05. 17:10:58

Éppen ezért nincsen semmi, amit egyénileg tehetnénk a megváltásunkért, kivéve, hogy egyedül hit által elfogadjuk Megváltónk felfoghatatlanul nagy ajándékát, az örök életet (Efezus 2,8-9).
És ti ebben hisztek, hogy egyénileg csak ennyit tehettek? Akk mire Jézusnak az a töménytelen tanítása, minek a 10parancsolat? Minek jártatta annyit a száját? Ti hülyébben vagytok a Jehova tanuknál is!
Lehet törölni a hozzászólásaimat, de ennyi erővel az oldalt is :D

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.06.05. 19:33:23

@funkycrime: Szerintem te félreértettél valamit.

Miért mondja vajon Pál apostol, hogy "félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket"? Miért van egy csomó rész, amely a lélek üdvösségén való munkálkodásról szól? Pontosan azért, amit te is mondasz, az már rajtunk áll.

Látom, hogy valamennyire képben vagy a Bibliát illetően, és így bizonyára azt is tudod, hogy az ember három alkotórészből áll össze: szellem, lélek és test. Amiről fentebb szó volt, és amihez valóban nem tehetünk hozzá, az a szellemünk megváltása (üdvössége). Ez Isten munkája. A lelkünk üdvössége viszont rajtunk áll: mennyire engedelmeskedünk Krisztusnak, mennyire formálódunk az Ő képére, mennyire élünk úgy, ahogy Ő élt. "Ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami a Krisztusban megvolt"- mondja szintén Pál kb. ezekkel a szavakkal. Krisztusi módon kell viselkednünk, élnünk, sőt gondolkoznunk! (Hiszen különben nem leszünk mások, csak képmutatók - és Isten a gondolatainkat is ismeri.)

A testünk megváltása pedig még hátra van, az a jövőben fog bekövetkezni. A jelenben munkálkodunk a lelkünk üdvösségén, a szellemünk üdvössége pedig egy múltbeli esemény (annál, ugye, akinél ez megtörtént - ezt hívják újonnan születésnek).

Tehát mégegyszer: a megváltást nem tudjuk kiérdemelni, a megváltás alapja egyedül Jézus tökélesessége. Az történik, hogy Isten az Ő igazságát (igaz voltát) nekünk tulajdonítja, ingyen, kegyelemből. Onnantól viszont ennek megfelelően is kell élni, különben "az ítélet félelmes várása" jön. Aki hívőként lop-csal-hazudik, az ne is számítson semmi jóra. Megmenekül, de "mint aki tűzön ment keresztül".

Ha belegondolsz, nem lenne túlzottan igazságos dolog egyazon elbánásban részesíteni azokat, akik mindvégig állhatatosak maradtak, tűrtek és szenvedtek a Krisztusba vetett hitükért, mindeközben irgalmasságot cselekedtek stb, és azokat, akik Jézus nevét pénzszerzésre, saját maguk népszerűsítésére stb használták fel.

2013.11.08. 21:54:03

"Ősi történelmében például darwinista elképzelésekre bukkanhatunk; a legrégibb kolostorukban lévő freskókon – de szerte az országban máshol is – azt a hidelmet ábrázolják, amit ma is sokan vallanak, hogy a tibeti nép egy istenszerű majom és egy női óriás szörnyeteg párosodásából származik; majomszerű ivadékukból fejlődtek ki a tibetiek ősei. "

Ez inkább érv a buddhizmus mellett, mint ellene.