HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

Továbbra is küzdjetek a hitért!

2010.10.10. 14:58 Kéry Zsuzsanna

 Beteljesedett próféciák százai bizonyítják Isten létezését, azt, hogy a Biblia az Ő tévedhetetlen Szava, hogy a zsidók az Ő választott népe, és hogy a názáreti Jézus a megígért Messiás, aki meghalt a bűneinkért, aki feltámadt, és aki újra eljön. A legtöbb keresztény író és igehirdető mégis hanyagolja a próféciák témakörét, Isten Igéje azonban előre figyelmeztetett minket (1Tim 4,1-ben pl.), hogy az utolsó napokban egyre többen fogank elszakadni a hittől.

 
 Éppen ezért meglepő, hogy az utolsó napoknak ezt a jellemzőjét (tehát a hittől való elszakadást, az aposztáziát) még a próféciákról tanító kevesek is ritkán említik az utolsó napok jelei között. Pedig Jézus, amikor a tanítványai megkérdezték, hogy  "mi lesz a jele a te eljövetelednek(...)?" (Mt 24,3), háromszor is figyelmezteti őket, hogy a legfőbb jel a hittől való elszakadás lesz, hamis prófétákkal és hamis Krisztusokkal, akik hamis „jeleket és csodákat” tesznek, hogy megtévesszék vele akit csak lehet (24,4-5, 11, 24). Ugyanezt a figyelmeztetést visszhangozza Pál (2Tim 3,8) és Júdás, aki azt mondta, hogy küzdenünk kell „a hitért, ami egyszer és mindenkorra a szentekre bízatott”, mert belopóztak közénk – tehát az egyházba – bizonyos emberek, akik istentelenek, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják (Júd 3-4).
 
Mi fán teremnek a „hamis Krisztusok”? Rengetegen vannak körülöttünk. Számos indiai guru tartja magát pl. Jézusnak. [Sokaknak személyesen megjelenik „Jézus” és Bibliával ellentétes dolgokat tanít.]  Regények [pl. A Viskó], tévéfilmek, mozifilmek [Jézus Krisztus Szupersztár, Da Vinci kód stb.] sokasága ontja magából a hamis „Krisztusokat”.
 A Bibliát forgatókönyvírók, rendezők és színészek „javítják fel”, akik dramatizált változatokra cserélik fel Isten Igéjét [aminek a hallásából juthatnánk hitre pedig]. A teljes Újszövetség meg van videón, és hamarosan ez lehet az egyetlen Biblia, amit a fiatalok ismerni fognak. Ki fog küzdeni akkor a hitért?
 
 Három éven keresztül, éjjel és nappal, szüntelenül (ApCsel 20,31) figyelmeztette Pál az efezusi véneket a közelgő veszélyre: a hamis tanítók és a hittől való elszakadás megjelenésére. Ki figyelmeztet ma bennünket? Rick Warren biztosan nem, mert félne, hogy elveszíti a követőit. A megjövendölt aposztázia hirdetése nem illik bele Warren terveibe és népszerűségébe, sem a gombamód szaporodó megagyülekezetekbe, vagy tévednénk? Két lehetőség van: a Biblia téved – vagy pontosan az történik, amit előre megmondott. Egy friss kutatás [2006, Barna] szerint az amerikaiak 71%-a, az „újjászületettek” 64%-a, és az „evangéliumiak” 40%-a tagadja, hogy létezik abszolút igazság.
 
 Pál apostol kijelenti, hogy semmit sem hallgatott el abból, ami hasznos, és nem vonakodott hirdetni nyilvánosan és házanként az Isten teljes akaratát (ApCsel 20,20;27). Azonban napjaink egyháza, csakúgy, mint a világ, amit majmol, elhitte azt a hazugságot, hogy a „sikeresség” érdekében, mindig „pozitívnak” kell lennük. Így aztán a Biblia nagy részét kerülik is. Jeremiás vagy bármelyik más próféta „pozitív” volt talán? Jézus „pozitív” volt, amikor azt mondta, hogy „ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el” (Lk 13,3;5)? Rendszeresen figyelmeztetett a pokollal kapcsolatban – de melyik keresztény vezetőtől hallunk hasonló figyelmezetéseket manapság?
 
 A TBN csatornán (700-as klub és társai) sugárzott műsoroktól, és a karizmatikus mozgalmak megnyilvánulásaiból az a hamis benyomás érhet minket, hogy az utolsó napok igazi jele a világméretű ébredés lesz, a Szellem kitöltetésével, jelekkel és csodákkal. A Biblia ezt azonban hamis próféták által vezett halálos megtévesztésnek nevezi.
 
 A legtöbb keresztény kiadó a profitot helyezte az egészséges tanítás elé, és nagy pénzeket kaszál azzal, hogy azt adja a vásárlóknak, amit azok hallani akarnak [emberi bölcsesség, self-help és pszichológia némi Bibliával keverve], és nem azokat a bibliai igazságokat, amire valójában szükségük van. Így most már pénzügyileg is lefeküdtek a világnak, ahogyan erkölcsileg ezt már korábban megtették. Ez nem pontosan az ellentéte a hitért való küzdelemnek?
 
 A teljes Bibliát hisszük tehát vagy csak a „pozitív” részeit? Jézus azt mondta: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát [nem mehet be abba] (Jn 3,3;5). Péter pedig azt, hogy az ember Isten élő és maradandó igéje által születik újjá, azáltal a beszéd (az evangélium) által, amit neki hirdettek (1Pt 1,23-25). Ha nem hisszük az evangéliumot, örökre elveszünk (Róma 1,16, ApCsel 16,31 stb.). Haggard [amerikai keresztény szerző] pl. ugyan elismeri az újjászületés szükségességét, ám azokat is kereszténynek fogadja el, akik a csecsemőkeresztség révén "születtek újjá"!
 
 Mi az a hit (evangélium), amiért küzdenünk kell? Pál szerint ez Jézusnak az Írások szerinti [tehát az Ószövetségben előre megjövendölt] halála, eltemetése és feltámadása, de emellett nyilvánvalóan magában foglalja azt is, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, hogy mi a probléma Isten és ember között; hogy mi az egyetlen módja annak, hogy Isten bocsánatát elnyerjük, valamint, hogy milyen örökkévaló következményekkel jár, ha valaki visszautasítja a biblikus evangéliumot – mindezt szintén az Írások szerint.
 
 Isten teljes Igéje alapvető fontosságú a hit számára. Szomorú, hogy az egyházat és a világot pontosan az evangéliumi keresztények fosztják meg Isten tiszta Igéjétől. Eugene Peterson „Az üzenet” (The Message – NavPress, 1993) c. Biblia-átirata Isten Igéjét szociális hitvallásra cseréli fel, s ezzel a megváltást földi találmányok szintjére alacsonyítja le. A Renovaré „Biblia” elutasítja az isteni ihletést és az Izraelről és Krisztusról szóló próféciákat. Izrael sorsa teszi ki pedig a Biblia legnagyobb részét. Izrael történelme és prófétái fektették le a az alapokat a Messiás személyazonosságához és küldetéséhez. Ha a Biblia nem 100%-ban igaz Izraellel kapcsolatban (ahogyan pedig számos evangéliumi keresztény vélekedik), azt sem hihetjük el, amit Jézusról, és az Ő vére általi megváltásunkról mond.
 
 Azok közül az evangéliumi/protestáns vezetők (szerzők, lelkipásztorok stb.) közül, akik általában a helyes evangéliumot hirdetik, sokan ajánlák, hagyják jóvá, sőt méltatják azokat, akik hamis evangéliumot hirdetnek. Mennyivel kevésbé kárhozatos a lelkekre nézve, ha pl. Billy Graham Norman Vincent Peale-t, Robert Schullert, II. János Pál pápát és másokat dicsér és ajánl, minthogyha saját maga hirdetné a hamis evangéliumot? 
 
 Éppen úgy, ahogyan Isten népe, Izrael sem hallgatott a prófétákra, akiket Isten küldött, hogy figyelmeztesse őket a hittől való elszakadásukra és ennek végzetes következményeire, úgy a mai gyülekezetekben is pontosan ez történik. Boldogan követnek minden bűvös furulyást, aki csalogató dallamot játszik, és nem akarják (végül pedig nem is fogják tudni) meghallani az Urat, és táncolnak vidáman tovább milliószám az ítélet felé. Az idő hamarosan véget ér ezen a földön. Küzdjünk hát a „hitért, ami egyszer és mindenkorra a szentekre bízatott” - és ezzel megmentve sokakat, ameddig még nem késő. A saját példánk pedig adjon megújult erőt és biztos meggyőződést másoknak is.
 
 
Írta: Dave Hunt, fordítás és közlés a szerző engedélyével.
 

41 komment

Címkék: evangélium hitvédelem tévtanítások az utolsó időkben dave hunt bibliai próféciák

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr72360127

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Julius Confessor 2010.10.16. 16:06:49

Azt hiszem, ez az ember nagyon jól rálát dolgokra, és amit mond az valóban olyan keskenynek hangzik, mint amiről Jézus is beszél. Kb hány olyan keresztény van, akik úgy követik Jézust, mint ahogy mondta?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.16. 17:57:35

@Julius Confessor: Ez az Ige jutott erről eszembe:

"Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók.
(...)

Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában.
Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet."
(1Jn 2,18-19; 24-25)

-JzK- 2010.10.17. 10:39:56

Hunt műveiről ezt írja egy protestáns: „jellegzetes r.k.-rugdoso fercmu: az amerikai fundamentalista protestans iranyzat forrofejusegenek bizonyiteka. Könyvét HGY-hez tartozo szemely forditotta.”

„Ehhez ne'mi alapot ad, hogy alkalmam nyilt az egyhaztortenetre es a r.k. teologiara valamelyest ratekinteni. Ennek fenyeben pedig Dave Hunt es Ralph Woodrow legtobb megallapitasa bumerang, kicsinyes kotekedes, belemagyarazas, illetve szonoki hataskeltes. Figyelmedbe ajanlom az atlenyegulest kifigurazo verselmenyt az utobbibol. Erre mondjak, hogy "gusztustalan."”

„A r.k. felekezet az ilyen bírálatokra rá se ránt: azok egyszerűen alatta maradnak az őáltala elvárt színvonalnak. Dave Hunt a legtudatlanabb, ugyanakkor a leghiszékenyebb fund. prot. vitázók egyike, és ez a könyve nem ér annyit, mint a papír, amire nyomták. Tömérdek témába belefog, de vitai igényessége messze az Amerikában elvárható szint alatt marad, és leegyszerűsítő érvelése sokszor nagyon könnyen megkerülhető. Aki ebből a könyvből készül fel Róma ellen, annak kardja minden csapásban kitörik.”

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.17. 15:48:55

@-JzK-: Húha, akit ennyire szidnak, nekem már alapból rokonszenves lenne :D

Egyébként melyik könyvére gondolsz? 3 vagy 4 jelent meg magyarul, egyet én fordítok most, kettőt-hármat az evangéliumi kiadó adott ki, meg van talán egy magánkiadás. Az lesz az?

És ahhoz mit szólsz, hogy Dave Hunt legalább annyit írt Kálvin tanainak bibliátlan voltáról, mint a RK egyházról? Sőt, a karizmatikus mozgalomról is? A neopogányságról is? Az iszlámról is? Napjaink egyik legtájékozottabb "hitharcosa", amúgy meg egy kedves, öreg bácsi (most lett 84, ha jól tudom).

-JzK- 2010.10.17. 18:02:13

"Húha, akit ennyire szidnak, nekem már alapból rokonszenves lenne :D" - Nocsak, akkor végül rokonszenves lesz a mindenféle ördögfattyaknak elkárogott katolikusok is? ;-)

Szerencsére persze a Rómát Babilonnak szidalmazó (és másra nem is képes, pl. Dave Hunt-féle) fundamentalizmus csak a protestantizmus egyik ága, s nem is a legjelentősebb.

Az általam idézett protestáns vitázó kijelentését eredetileg a A fenevadon ülő asszony, később szebb külalakkal A Vatikán árnyékában címmel megjelent könyvre mondta, és nagyon is helyesen állapítja meg róla, hogy "könyve nem ér annyit, mint a papír, amire nyomták".

Itt is van (főleg az eszkatológiai részéről) egy kritika: www.catholic.com/library/Hunting_the_Whore_of_Babylon.asp - Hunting the Whore of Babylon.

Egyébként ismerem ennek az alaknak a "munkásságát", és a tágabb művek ismeretében is azt kell mondjam, valóban egy nem különösebben alapos vitázó, még amerikai szemmel sem.

Ha alapos teológusokat akarsz olvasni, ajánlok a figyelmedbe egy nevet: Reginald Garrigou-Lagrange.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.17. 18:29:33

@-JzK-: Sajnálom, hogy úgy jön ez át Neked, hogy aki a RK egyház tanításait a Bibliával összehasonlítja, és arra a meggyőződésre jut, hogy a kettő számos lényeges ponton ellentétben áll egymással, az véres szájjal gyűlöli a katolikusokat.

Tudtommal körülbelül egymilliárd katolikus van a világon. Te mit tennél, ha meg lennél győződve róla, hogy a RK egyház szervezete nem az Igazságot tanítja; nem próbálnád valahogyan rávezeni a híveket, hogy vizsgálják meg maguknak a Bibliában, hogy mi az Igazság? Hiszen elvileg minden hívő képes erre, a benne lakozó Szentlélek által...

-JzK- 2010.10.17. 18:44:20

Nem állítottam, hogy _mindenki_, aki nem ért egyet a katolikus tanítássa az "véres szájjal gyűlöli a katolikusokat", azonban az amerikai fundamentalist kurzus arról nagyon is elmondható ez. Teológiája nem áll másból mint hangoskodó Róma-rugdosó polemizálásból, babilonizásból, satöbbi. Hunt ennek a kurzusnak oszlopos tagja, ez tény.

NINCS EGYETLEN EGY OLYAN BIBLIAI VERS, AMELY ELLENTÉTES LENNE A KATOLIKUS TANÍTÁSSAL! A Szentírás egy katolikus könyv. Akárhogyan is keresik ezt a verset valakik, mindig félreértelmezésre, belemagyarázásra vagy csúsztatásra kényszerülnek. Ezeket pedig mindenki meg tudja találni, ha keresi.

Nem azzal van önmagában a baj, hogy valaki kritikákat ír, azzal viszont igenis baj van, hogyha azt nem megfelelő módon teszi. Szájaskodik, szalmabábakat rugdos, gúnyolódik, fröcsög, stb.
A fundamentalista kurzus egy érdemi Róma-kritikát nem tudott letenni az asztalra, nem tud egy fejezetet leírni, hogy ne buggyanjon elő a fogai közül a teológiai érvelés helyett a "bűnös pápákról", az inkvizícióról meg egyéb antikatolikus gumicsontokról kezdjen el beszélni. Na, hát ez nem bibliai érvelés, ez primitív fröcsögés, a teológiai viták náci kártyája (reductio ad Hitlerum).

A Szentlélek nem egy automata, amely automatikusan beértelmezi az egyénnek "a tutit", hiszen Jézus eleve úgy küldte el, hogy "az Egyházat" világosítsa meg, és nem az egyéni bibliaértelmezés szubjektivizmusának ad helyt.
Ennek a teóriának a valóság cáfol rá: a protesantizmusban semmiféle egység nincs, holott Jézus egységes egyházat akart. Mind azt mondja a Szentlélek ezt neki sugallta, ez alapján tehát nncs egy objetkív mérce, holott kéne lennie.

“Kedvenc” felekezetem a mormon, ott egyszer végigvitáztam egy hasonló témát.
Mormon alapállítás: A mormon egyház Isten egyetlen igaz egyháza
Kritika: Honnan tudjuk ezt?

Mormon: Onnan, hogy a Szentlélek bizonyságot tett.
Kritika: Kinek tesz bizonyságot a Szentlélek?

Mormon: Mindenkinek, aki őszinte szívvel imában megkérdezi Istent.
Kritika: S aki mégsem kapott ilyen választ imájára?

Mormon: Az nem imádkozott eléggé őszintén.
Kritika: És akinek a Szentlélek más felekezetet illetően tett bizonyságot? A haverom hitgyülis és neki a Szentlélek azt mondta, hogy a HitGyüli Isten igaz egyháza, hogyan lehet ez?

Mormon: Az nem a Szentlélek volt, hanem a Sátán, aki Szentléleknek tetette magát!
Kritika: Honnan tudhatjuk, hogy mikor beszél a Szentlélek és mikor a Sátán magát Szentléleknek tetetve?

Mormon: Onnan, hogy a Szentlélek Isten igaz egyházát erősíti meg, a Sátán meg munkálkodik ellene.

Kritika: Tehát onnan tudjuk, hogy melyik Isten igaz egyháza, hogy a Szentlélek megerősíti azt, viszont azt pedig, hogy mikor szól hozzánk a Szentlélek és nem a Sátán a Szentlélek hangján meg onnan tudjuk, hogy az a Szentlélek, amelyik az Isten igaz egyházát tanúsítja – tehát nem tudunk semmit, mert nincs támpont sehol?

Itt a mormon abbahagyta a vitát…

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.17. 20:07:48

@-JzK-: Nem emlékszem, hogy előszedtem volna az "inkvizíció véres tettei" c. kártyát...

A mormonos vitád nagyon jó, nagyon jól és helyesen érvelsz, csak nekem az üt szöget a fejembe, hogy a katolikus egyház is hasonlóképpen magának tulajdonítja "az egyedül igaz egyház" titulusát. Vagy tévednék ebben is?

-JzK- 2010.10.18. 06:25:54

Te azt ITT MOST valóban nem hoztad elő, ellenben a kedvenc szerzőidnek ez igen csak kedvelt vesszőparipája, amely már önmagában is elég erős érv arra, hogy marasztaló ítéletet mondjuk emezek vitaetikája felől.

"nekem az üt szöget a fejembe, hogy a katolikus egyház is hasonlóképpen magának tulajdonítja "az egyedül igaz egyház" titulusát." - Ez igaz, csakhogy ezt "kissé" történetileg jobban visszaigazolható érvekkel teszi, mint a mormonok a maguk "kalapban lefordítot aranytábláikkal". És itt most erről volt szó.

valójábannemberci 2010.10.18. 22:32:41

Az azért pozitív, hogy ekézi a TBN-CBN tandemet. Még egy olyan tenyérbemászó figurát, mint Pat Robertson... Na meg a többi...

Viszont az nagyon negatív, hogy diszpenzacionalista, és mint ilyen abban a körben van, akiket "nem igazán zavar" a közel-keleti háborús status quo, sőt... És ez nagyon nincs rendben.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.19. 00:02:56

@berciXcore: Na, végre valami olyasmi is tollvégre került, ami legalább részben megnyerte a tetszésedet ;-)
(Igaz, kommentelni leginkább akkor szok az ember, ha nem ért egyet valamivel :))

TikkTakk 2010.10.19. 02:43:30

Elnézést kérnék a komoly diskurációhoz való utólagos csatlakozásért, de egy kérdést azért minden további nélkül feltennék.

Valódi egyház, igaz egyház etc. Történetesen ha most jutnék el arra az érettségi szintre, hogy keressem az isten szerinti egyedül és kizárólagosan igaz Egyházat, akkor nekem mi alapján, mire hivatkozva ajánlanák egyik illetőleg a másik csoportosulást? Mert hát tényszerű, hogy "egy Úr, egy hit" van, ebből egészen logikai, teoretikus úton haladva eljutunk a végkövetkeztetésig: akkor bizonyára "egy elfogadható modell van Istennél".

Megelőlegezném itt az egyetértésüket, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Ez nem egy matematika példa, aminek többféle, egymás mellett egyszerre létező megoldási módszere van, és úgy is kijön az 5+5=10 (lásd: -3+2-5+4+12=10)

Akkor mégis ki jogosult meghatározni azt az egyetlen módszert, amely kizárólagosan elfogadható a matematikai példa végeredményeként a számos más egyéb logikai csavarintásoktól eltekintve? Tán a matematikát "szolgai" módon oktató matematika tanár határozhatja ezt meg? Nos, neki nyilvánvalóan korlátozott a hatásköre, ugyanis ő csupán interpretálja a már kiokoskodott "anyagot", természetesen az éppen rendelkezésre álló információk és illetékessége szerint oszthatja be a sebességet, a kvalitást és a kvantitást a kedves osztályának. Ezek szerint nem szabad a képzeletbeli periférikus látóterünkből kihagyni azt a releváns információt, hogy EZ már létező logika, ezt egyszer valaki kitalálta, erre egyszer valaki rájött, azaz a matematika atyja volt már valaki, és ezt a tiszteletbeli címet, rangot és az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket senki nem bitorolhatja önkényére hagyatkozva, csak a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel adózhatunk a személy neve előtt.

Kérdés: Prioritást, elsőbbséget, előny(öke)t, több jogot élvez az a matematika tanár (de lehetne ez akár filozófia vagy magyar tanár, esetleg az első gépjármű kifejlesztője is) a szakmában, amely régebb óta járja a pályát? A kor bármiféle többletjogosultságot ad egy már meglévő objektív tény (ez esetben a matematika tárgya) értelmezésének milyensége, oktatása felett? Van-e joga a teremtménynek kioktatni a teremtőt? Megteheti-e a cserépedény, hogy formálóját megdorgálja, mert nem olyan szeretett volna lenni, amilyent alkotója adott néki? Mondja a ház a tervezőjének, hogy nem így, hanem amúgy kellett volna itt megtervezned engem?

Mondhatják és vélhetik -e emberek valamint azok vezetőinek százai, ezrei, millió akár egy csoportot alkotva is, hogy az idő homokórájától kaptunk felhatalmazást egy már végtelen időktől (nyilván korlátozott felfogóképességünk számára ez paradoxon kifejezés) fogva létező gondolat, anyag vagy tény bármilyen fokú kisajátításához és felette való minősítéshez?

Válasz: erre kíváncsi volnék, annak ellenére, hogy az én válaszom már megszületett abban a pillanatban, amikor a kérdés megfogalmazódott bennem a cikk illetve a kommentárok sokasága alapján. Egy ügyes kommunikátor/vitapartner/tanító csak olyan kérdést tesz fel, amire maga tudja a választ. (ez esetben tessék egy kis cicerói tárgyalás és kommunikáció etikát olvasgatni, ha megkérdőjeleznék a hozzászólás alapján ennek valóságtartalmát)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.19. 13:40:49

@TikkTakk: Örülök az újabb beszélgetőtársnak!

Az első teoretikus kérdésre, mi szerint "mi alapján, mire hivatkozva ajánlanák egyik illetőleg a másik csoportosulást?" én azt válaszolnám, hogy semmiképpen nem ajánlanék olyat, akik az egyedül üdvözítőnek tartják magukat. Ez a szektásság egyik alapvető ismérve.
A másik, hogy csak olyat ajánlanék, ahol a Szentírásnak alapvető tekintélye van, és nem adnak isteni tekintélyt semmilyen biblián kívüli forrásnak.

Ha én keresnék most gyülekezetet, legelőször is az Úrra bíznám, hogy vezessen oda, ahol a legjobban tudom szolgálni Őt és a testvéreket, ahol a legtisztábban tanítják az Ő Igéjét, ahol megítélik a bűnt, de a bűnöst szeretik, ahol nincs törvényeskedés és gyerekcipőben járó hit a vezetők részéről, de ragaszkodnak az egészséges tanításhoz, és ahol a vezetők is elismerik, ha tévedtek.

Jómagam arra a meggyőződésre jutottam, hogy Istennek nem volt szándéka intézményes felekezeteket létrehozni, ahol hierarchia és hatalmi rend van, ahol csak felszentelt lelkészek magyarázhatják az Igét, ahol emberi hagyományok lépnek a Szentírással azonos szintre - vagy fölé.

Mindezek csak leginkább újszövetségi típusú gyülekezetekben vannak meg, ezért is kérném az Urat, hogy vezessen el egy ilyenbe.

grafomann 2010.10.19. 18:05:38

@TikkTakk:

"Ha én keresnék most gyülekezetet, legelőször is az Úrra bíznám, hogy vezessen oda, ahol a legjobban tudom szolgálni Őt és a testvéreket, ahol a legtisztábban tanítják az Ő Igéjét, ahol megítélik a bűnt, de a bűnöst szeretik, ahol nincs törvényeskedés és gyerekcipőben járó hit a vezetők részéről, de ragaszkodnak az egészséges tanításhoz, és ahol a vezetők is elismerik, ha tévedtek."

Ha ilyen gyülekezetet keresnél ajánom a reformátust :D :D :D

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.23. 19:04:53

@Ráczné: Köszi a linket! Tegyük azért hozzá a címét is: Mi az üdvösség? - Paul Washer
Kicsit hatásvadász a pali, de az üzenet helyénvaló!

Ráczné 2010.10.24. 14:57:02

Igen valóban úgy tűnhet, hogy hatásvadász, szerintem viszont őszinte, talán az amerikai "akcentus"/ 1. hanghordozás
2. hangsúly
3. kiejtés miatt lehet erre gondolnunk.
Végülis a lényeg, hogy az üzenet az Úr Jézushoz hívogat.:)

valójábannemberci 2010.10.24. 15:36:35

@Ráczné: Azért attól ne legyünk már elájulva, hogy amerikai...

Ráczné 2010.10.25. 10:05:09

@berciXcore: Az lenne helyes, ha nem az embert nézegetnénk, hanem ami kijön a száján.Mit tanít a Biblia a beszéd hatalmáról?

Azt, hogy a szónak ereje van, régóta tudják az emberek, és azok, akik ragaszkodnak a hírközlő eszközök (ezt így magyarul is lehet mondani) birtoklásához, ezt komolyan veszik. A kérdés csak az, hogy mit és milyen indulattal beszél valaki. Minden beszédet a tartalma és a mögötte rejlő szándék, idegen szóval: motiváció, minősít. Minden beszédnek az erkölcsi minősége attól függ, hogy mi hangzik el, s mi célból mondja azt az illető.

Mindnyájan tudjuk, hogy a beszédet lehet jóra és gonoszra is használni. Megható személyes tapasztalataim vannak arról, hogy életem egy-egy nehéz helyzetében egy-egy szívből jövő igaz mondat, néha csupán néhány szó hogy meg tudott vigasztalni, bátorítani, új életkedvet adni, vagy inteni, valami hamisságot leleplezni, és az életemet újra jó irányba fordítani.

Bizony igaz az, amit az Ézsaiás 50-ben olvasunk, hogy Isten tud olyan beszédet adni a szánkba, amivel erősíthetjük a megfáradtakat. Ilyen ereje is van a beszédnek. Hát még ha ez a beszéd Isten szájából származik, és úgy adja valakinek a szájába! Akkor ez úgy érkezik meg egy ember szívéhez, mint élő ige, aminek teremtő hatalma van, ami által maga a teremtő Isten munkálkodik egy ember életében. Az ilyen beszéd egyenesen az örök életet ajándékozhatja és munkálhatja valakiben, hiszen a hit is hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából.
"Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj." (Máté 12:34)

grafomann 2010.10.26. 11:20:12

@Kéry Zsuzsanna: Kedves Zsuzsanna!

Egy barátom a Jelenések könyve alapján prédikál a napokban és nagyon érdekli az utolsó idők kérdése. Milenizmus, posztmilenizmus, premilenizmus, diszpenzácionalizmus. Jó lenne erről is készíteni egy bejegyzést. Ill. beszélni róla. Ha van rá ideje, és érdeklődése hozzá, lehet, hogy többeket érdekelne.

Üdv: Grafomann

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.10.27. 22:52:19

@grafomann: Kedves Grafomann, köszönöm szépen a témajavaslatot, de sajnos jelenleg ez a kérdés engem most annyira nem hoz lázba, hogy érdemben tudnék foglalkozni vele. Ha mégis írnék róla, a következő helyeken néznék utána postmillenarism, dispensational premillennialism, premillennialism és dispensationalism kulcsszavak megadásával:

www.gotquestions.org
www.christiananswers.net
www.christiananswers.net/hungarian
www.thebereancall.org
www.carm.org

Nagy Guszti · http://nagygusztav.hu 2010.11.01. 22:42:06

@grafomann:

Tudtommal a "református" nem egy gyülekezet. Engem maximálisan hidegen hagy, hogy egy bibliai értelemben jó gyülekezet éppen milyen felekezethez tartozik, ha egyáltalán. Én nem felekezetet, hanem gyülekezetet választottam magamnak. Persze a felekezet is elfogadható volt számomra, de én egy helyi gyülekezet mellett döntöttem.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.11.02. 07:13:50

@Nagy Guszti: Ugyanígy gondolom. (És milyen sokáig tartott rájönnöm erre!)

Non est volentis, neque currentis 2010.11.13. 01:56:12

Igazi egyház...
Jézus Krisztus egyháza. Milyen szépen mondja a magyar: felekezet. Mert egyik sem egész önmagában.
Amúgy pedig jómagam mindig azt ajánlom az illetőnek: a gyökereihez igazodjon, ha a családja katolikus, akkor ő is azt kövesse, ha evangélikus, akkor azt...így tovább.
Nem az a lényeg, hogy milyen a felépítmény, hanem hogy tudunk-e benne Jézusra és persze a mi szerető Mennyei Atyánkra figyelni?
És éppen azért is ez a fontos, hogy Őrá figyeljünk, mert egy idő után hajlamosak vagyunk egy nagy hibába esni:
Testvéreim is embereket helyeznek pozitív, vagy negatív megvilágításba, ki jó, ki helytelen. És ezekre jönnek érvek pro és kontra, és vegyük észre, hogy már megint abba a tipikus emberi hibába estünk, amely pedig a Diabolosz cselszövéseinek ismérve: ilyenkor egy idő után már egyáltalán nem a hit, nem a lehetőségek, és nem Atyánk, a szeretete a beszédtéma, hanem hogy mikor ki mit mondott jól, rosszul, milyen ember, jó vagy rossz!
Márpedig a feladatunk, amelyet Jézus ránk bízna, a szeretet. Ezt kell továbbítanunk, mert mindannyian szentté tudunk válni -persze Atyánk kegyelméből és Őneki átadva magunk teljesen!
Az utolsó napok gondolatkör.
Hát ugye mindannyiunknak lesz az életében egy nap, amely az utolsó napja... Tehát a világvége mindannyiunknak még az életében eljön... De kevésbé tréfásra fogva a gondolatmenetet.
Nekem ez az utolsó napok gondolatkör azért mindig nagyon furcsa. -Amúgy csodálom, hogy akkor már miért nem vesszük be Jézusnak azt a figyelmeztetését, ahol Dániel prófétára hivatkozik, ama napra, amikor megjelenik a pusztító utálatosság az égen. Mert ugye ezt csábító azonosítani az atombombával...
De ez az utolsó napok most ugye már ezotérikus oldalról is egy keményen erőltetett téma, mert ugye a maja naptár lám lejár...
Jómagam úgy vagyok evvel is: nem kell evvel foglalkoznunk. Mindegy, hogy mikor tartja kedve Atyánknak megnyitni az Ő országát. Csupán egyre figyeljünk, mindig legyünk éberek, ahogy Jézus példázatában az okos szüzekről írja. A további mind csupán a félelem, amely pedig éppen Atyánktól távolít el. Pedig azt kellene követnünk, amely mindig csak Feléje visz!

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.11.13. 11:29:54

@Non est volentis, neque currentis: "Amúgy pedig jómagam mindig azt ajánlom az illetőnek: a gyökereihez igazodjon, ha a családja katolikus, akkor ő is azt kövesse, ha evangélikus, akkor azt...így tovább."

Ha bálványimádó sámánvallás híve a család, akkor meg azt?

Non est volentis, neque currentis 2010.11.15. 20:34:16

@Kéry Zsuzsanna:
Akire többet bíztak, attól többet várnak. Aki megismerte Krisztust, az Krisztust követi. Ha nem követi, akkor csak névleg ismerte meg, látta a képét, és kb ennyi...
Aki valóban megismerte a Krisztust, az már az Ő keskeny útját akarja követni. Lehetséges, hogy néha letér róla, de Atyánk mindig segít visszatérni.
Egyébként pedig az eddigi hozzászólásaimból azért sejteni lehetett, hogy ezt válaszolom :)
Amúgy nem a sámánvallás a legrosszabb bálványimádás, azt meg le kell szögeznem. Mi, magunkat kereszténynek nevezők is tudunk állítani magunknak bálványokat. Pénz, hatalom, politika, élvezetek, akár egy egyházon belüli hatalom, sorolhatnám...
Mindegyik esetben Krisztus tud megmenteni bennünket, és akar is, csupán nem biztos, hogy hagyjuk!

Alex ) 2010.12.18. 16:36:19

Valóban bálványimádás többrétegű lehet,talán úgy tudnám megfogalmazni,kihez,mihez ragaszkodsz és ezt úgy teszed hogy jobban ragaszkodsz ahhoz a valamihez,valakihez mint a Megváltó Istenhez? Mert ha Istent megelőzi a kiskutyám babusgatása,már Isten elé helyeztem. Lehet hogy rossz példa,de én sem akarok ebbe jobban belemerülni,mert az ördögtárlatháza végtelen,csak mindenkinek másképp teszi oda! De ha már Krisztus követői vagyunk az Úr mindig leleplezi ami nem oda való. Ez a tisztogatása,persze attól függ ki milyen engedelmes,annál gyorsabban növekszik Krisztus szentségébe,és már érzékenyebb minden bűnre.
"Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és a bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét,(1Sám15,23 )
Írhatunk és mondhatunk sok-sok egyházat,DE! Istennek csak egy Egyháza van ez pedig az Úr Jézus lelki egyháza,mert test és vér nem öröklik Istenegyházát! Ma nagyon sok probléma van minden egyházba,és ezt hívhatjuk ortodoxnak,Katolikusnak,reformátusnak,evangéliumnak....ha nem Krisztus központú,és nem a Megváltóra helyezzük a hangsúlyt,akkor ez olyan mintha saját magunkat elszórakoztatjuk,és sajnos efelé tartunk a sok egyházzal,azaz nem töltik be mennyei feladatukat,isteni küldetésüket,hanem a hagyománytisztelgések,és a élményhajkurászás felé battyogunk.... No de ennek mi az értelme? Mert így a széles úton maradunk! Ehhez nem kell egyház,hogy ünnepeljünk,mert a művelődési házak is ezt teszik! Szép versek,sz

Alex ) 2010.12.18. 16:43:44

Valóban bálványimádás többrétegű lehet,talán úgy tudnám megfogalmazni,kihez,mihez ragaszkodsz és ezt úgy teszed hogy jobban ragaszkodsz ahhoz a valamihez,valakihez mint a Megváltó Istenhez? Mert ha Istent megelőzi a kiskutyám babusgatása,már Isten elé helyeztem. Lehet hogy rossz példa,de én sem akarok ebbe jobban belemerülni,mert az ördögtárlatháza végtelen,csak mindenkinek másképp teszi oda! De ha már Krisztus követői vagyunk az Úr mindig leleplezi ami nem oda való. Ez a tisztogatása,persze attól függ ki milyen engedelmes,annál gyorsabban növekszik Krisztus szentségébe,és már érzékenyebb minden bűnre.
"Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és a bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét,(1Sám15,23 )
Írhatunk és mondhatunk sok-sok egyházat,DE! Istennek csak egy Egyháza van ez pedig az Úr Jézus lelki egyháza,mert test és vér nem öröklik Istenegyházát! Ma nagyon sok probléma van minden egyházba,és ezt hívhatjuk ortodoxnak,Katolikusnak,reformátusnak,evangéliumnak....ha nem Krisztus központú,és nem a Megváltóra helyezzük a hangsúlyt,akkor ez olyan mintha saját magunkat elszórakoztatjuk,és sajnos efelé tartunk a sok egyházzal,azaz nem töltik be mennyei feladatukat,isteni küldetésüket,hanem a hagyománytisztelgések,és a élményhajkurászás felé battyogunk....
Na de ehhez nem kell egyház hogy kiéljük testies élményeinket,mert erre van a Műv.ház,utcabál,stb.
A másik a sok zarándokálás,menés erre-arra azért belehallgathatnánk az emberek beszédjébe.Sajnos mindenről szó esik csak nem az Isten dicsőítéséről!

"Az, ami kijön, mérőedény. És ímé egy kerek óndarab repül, és ül egy asszony a mérőedény közepén." Zakariás 5,6-7

A biblia képekben beszél nekünk, hogy jobban megértsük. Az új kép egy mérőedény. Isten itt a világot méri. A mérőedény a világon mindenütt egyforma. Amint megnézzük, egy asszony ül benne. Azt mondja az Ige: "Ez az istentelenség." Ez a világ egy istentelen világ. Talán boldogan mondod: az nem vagyok. Majd meglátod, hogy az vagy. Úgy számolsz Vele, hogy ő van? Nem istentelenül folyt le az életed? Személy ő neked? Amikor imádkoztál, vártad, hogy ő meghallgat? Isten a leghatalmasabb, legszeretőbb. Mentél-e Hozzá azzal a bizalommal, hogy ha senki nem szeret, ő igen? ő megért engem. A mérőedényben egy asszony ül. Egy óndarab repül, ráteszik a mérőedény szájára. Nem látszik az istentelenség. Lehet, te sem látod. Vajon most, hogy Isten felemelte a követ, látod? A mérő-edény téged mér. Nem találtatsz könnyűnek? Nem úgy van, hogy amit hitnek neveztél, nem volt az? Nem vártál tőle igazán semmit. Könnyen túlléptél a bűneiden. Elmúlt - nem érdekes. A két angyal viszi a mérőedényt Sineár földjére. Ez az a hely, ahol Bábel tornyát építették, és Isten összezavarta a nyelvüket. A kultúra, az emberi tudomány, a technika fölfelé épül. Repül, üzen az ember a világ egyik részéből a másikba. Épül az antikrisztus világa. Aztán egyszer csak összedől minden, amit az ember épített. Egyetlen nyelv van, amit mindenki megért: a Szentlélek nyelve. Még kegyelmi időben élünk, karácsonyt várunk. Ha nem születik Jézus, nincs kereszt, nincs bocsánat. Hívd be Jézust az életedbe, hogy legyen védelmeződ!

Alex ) 2010.12.18. 16:58:23

Szerényen megjegyezném ha már a Viskó kapott reklámot,bár nem fogom kezembe venni,mert ismerem a tartalmát. Szeretnék én is Dr Sípos Ete Álmos által Heidelberg Káté 40 órás biblikus hanganyagáról csak tőmondatokban írni. Nagyon tiszta és érthető.
Az egész Bibliát elejétől vesszük,Igefényében,igei alátámasztásokkal! Nos csak annyit hogy csodálattal hallgatom,amikor az időm engedi.
És csodálom az Urat hogy az én kezembe helyezte....,de már az egész életem az Úr kezében van! De majd szépen folytatólagosan szeretnék erről írni,hogy milyen valóságos és élő az Úr.
Mennyire nyilvános az Ő jelenléte....csak nekünk a mennyei radarral fognunk kell.
Én mindig Utólag értem meg,miért állt le akkor a gépem,és miért kellett nekem a megbocsátásról beszélnem! Hát most már tudom,mert az a valaki pont ebben a dilemmában volt.
"Az Úr csodálatosan működik de az útja rejtve van"
De minden szál az Ő szent kezében van! Ennek adjunk hálát,hogy nem emberektől kell függeni :)

Ráczné 2010.12.18. 21:38:43

@Alex ): Szia.
Látom sikerült belépni.:)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.12.18. 22:26:36

@Alex ): Azt gondolom, hogy ha biblikusságra törekszünk, akkor azt kell megnéznünk, mit mond az Ige - és nem, hogy mit mond a Heidelbergi káté. Ez utóbbit emberek írták, és mint ilyen, nem tévedhetetlen. Tanítja például az eleve elrendelést (Isten mindenkiről előre eldöntötte, hogy a mennybe vagy a pokolba kerül) és a csecsemőkeresztséget (holott a bemerítkezés alapfeltétele a hit, amire egy csecsemő még nem képes).
Az nem az Isten akarata szerint való dolog, hogy kitalálunk valamit, majd megpróbáljuk úgy csavargatni az Igét, hogy az elképzelésre ráilljen (hallottam vagy tucatnyi igehirdetést és magyarázatot mindkét témáról). Félre kell tennünk a hagyományokat és berögzött tanokat, és azt kell kutatnunk, mit mond erről az Ige. Ha pedig meggyőzött, akkor szakítani kell a korábbi, téves elgondolásainkkal. Azért senkit nem illet majd dicséret a mennyben, mert ragaszkodott ősei igeellenes hagyományaihoz (református háttérből jövök magam is).

Alex ) 2010.12.19. 08:55:04

Először Is kedves barátnémnak válaszolnék! Hát nem volt ide könnyű belépni,de úgy látszik Isten most engedte be,eddig csak hallgatólag követtem az eseményeket...mint ahogy tudod! De maradok,mert látom itt pengelére lesz állítva még egy eltévedt szó is,de ez a jó! Mert így kell egymás hite által erősödnünk,épülnünk,és a révtanításokat lebontanunk.Mert a tiszta Evangéliumnak terjedni kell! Ez pedig a Biblia,tudjuk emberek írták (ők sem voltak bűntelen ) De azt írták amit Isten számukra kijelentett. Kedves Zsuzsa én csak azért bátorkodtam megírni a Dr Sípos Ete Álmos által Heidelberg Kátét mert ha a Viskó is hangsúlyt kapott akkor tegyük mellé ami jó,és érdemes meghallgatni,mert itt a Bibliáról van szó,csak arról. Ezt úgy kell értelmezni,mert nem mindenki végzett magas szintű teológiát,vagy csak éppen egy hónapban betér a templomba hogy letudja az ő vallásosságát,és mint tudjuk egy sem tud üdvözíteni! Megmondom őszintén mielőtt leírtam,már akkor jelzett a Lélek,de nem lett volna helyes másképp fogalmaznom,mert én így kaptam meg!
Abban teljesen igazad van senkit sem emelhetünk ki,nem is ez volt a szándékom,de azért ha a mérges gombáról beszélünk,és ki elemezzük,hogy miért méreg az a gomba,akkor adhatunk helyes útvonalat. De majd később ezekre még jobban odafigyelek.
Lehet elég lett volna azt írni hogy Bibliai tanulmányozás :)
Kedves Zsuzsa mégis ha megtudod szerezni,hallgasd meg,mert minden kérdésre választ lehet kapni.
Ez olyan hogy a Bibliát nem lehet elhagyni,félredobni,mert már kiolvastam,óh én már kívülről fújom,stb. Mert tudjuk azon beszél hozzánk az Úr Lelke,sőt ugyanazon az Igén mindig mást jelent ki. Mindig újat és új dolgokat mutat meg,akár rég elfelejtett bűnömre rámutat. Tehát a Bibliát semmi és senki nem überelheti felül. De mellékesen akik élő hitű lelkészek és az élő beszéd folyamai ömlenek,azaz az Úr szavát tudják hozzám személyesen közvetíteni,akkor nem kerülhetjük ki ezeket az embereket,mint ahogy minket is tud használni az Úr. De valójában az Úré a dicsőség! Az Úr Mózest is használta,ő volt a szája :)

Alex ) 2010.12.19. 09:11:16

Még annyit valóban engem is sokáig foglakoztatott az eleve elrendelés,
de Isten visszavezetett a 10 csapásokhoz,és ott mutatta meg a 4-dik csapásnál keményítette meg a fáraó szívét,
Na de miért? Mert előtte 3-szor megtagadta az élő Istent! És hiába adott volna Isten újra meg újra lehetőséget,negyedjére és sokadjára is megtette volna.
Isten előre lát,látja a szívünk gondolatatit,hogy holnap is miként fogunk cselekedni,de nem szól bele,és nem kényszerít semmibe,viszont körülményeken keresztül az Úr a mi javunkat segíti elő. Ezt én saját magam megtapasztalom,szinte minden áldott nap.
Bizonyságtételként majd beszeretném ezt mutatni,de nem ömlesztve,mert kell a tiszta Ige,de ez mellett mutassuk be hogy mi hívők ezt hogy éljük meg minden napjainkban. Akár bukás,és siker által,mert a hívő élet nem csak nóta és kacagás,hanem szent könnyek ami tisztulásunkra van.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.12.19. 14:58:46

@Alex ): Nagyon sokmindenben egyetértek veled! Én is úgy gondolom, hogy a Bibliát semmi sem írhatja felül, semmi sem überelheti.

Nekem is vannak kedvenceim, akiknek sokat hallgatom a tanításait, de nem szabad elfelejtenünk két dolgot: a bibliában Isten közvetlenül jelentette ki magát a prófétákon keresztül ("így szól az Úr"), abban tehát nyilván nem szabad kételkednünk, és el is fogadjuk, hogy az valóban Istentől van.

Azonban ma, akik rendelkeznek ugyan a tanítás szellemi ajándékával, ugyanúgy ki vannak téve a tévedésnek, mint bármelyikünk. Minden tanítást meg kell vizsgálnunk az Ige fényében, még azoknak a tanításait is, akiknek az igei látásában száz százalékig megbízunk. Senki sem tévedhetetlen, egyedül a Biblia az.

Szóval erre szerettem volna rámutatni, hogy különbség van a próféták és a tanítók között, a próféta Isten szavát közvetíti, amiben nem szabad kételkedni, a tanító a próféták szavát magyarázza, fejti ki, és bár szintén a Szentlélek által, de nem tévedhetetlenül.

És engem is ki lehet javítani, kellő igei alátámasztással meg lehet győzni, mert én sem vagyok tévedhetetlen :)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2010.12.19. 15:14:28

@Alex ): Igen, ezzel egyetértek, de az eleve elrendelés tana nem is ezt mondja, hanem azt, hogy a fáraónak eleve nem is lett volna lehetősége szabadon dönteni. Igen, Isten megkeményítette a fáraó szívét, mert már megvolt neki az alap hozzáállása. A fáraó már döntött, és Isten eszerint a döntés szerint használta.

A kálvini eleve elrendelés szerint Isten mindenkiről előre eldöntötte, hogy üdvözülni fog-e, és Kálvin szerint onnan tudhatjuk, hogy az üdvözülők között vagyunk, hogy gyermekkorunkban megkereszteltek minket. Nem viccelek.
Szabad akarat nincsen, mert az ember önmagától képtelen Jézus mellett dönteni, és arra is képtelen, hogy visszautasítsa Isten hívását.

Ezzel szemben a Bibliában az áll, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére; és hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen.

A másik még, ami ellentmond az eleve elrendelésnek, amikor Jézus mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint tyúk a csibéit, de ti nem akartátok.
Az eleve elrendelés szerint nem lett volna lehetőségük ellenállni, de Jézus azt igazolja, hogy volt.

Vitára bocsátva :)

Ráczné 2010.12.19. 17:35:43

Az eleve elrendelést úgy értelmezem, hogy Istennek az eleve elrendelt akarata, határozata. A kiválasztottsághoz viszont a mi szabad akaratunk is kell, mint a példában a komornyiknak is kellett vagy Heródes esetében, mint ellenkező példa. Isten senkit sem teremtett kárhozatra, hiszen akkor joggal mondhatnánk, hogy /szegény Júdás/, ennek így kellett lennie mert így volt megírva. De azért volt így megírva mert Isten mindent előre lát és tud még azt is, hogy az ember, hogyan fog dönteni. Nem háríthatjuk a mi döntésünk felelősségét Istenre. "Sokan vannak az elhívottak de kevesen a választottak."
Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy senki sem jöhet hozzám ha nem vonzza az Atya, ebben is benne van a szívünk állapota, mint egy /vágyakozás/-ként, vagy /taszítás/-ként, kinek hogyan, vagy mennyire vonzó az Igazság felé való vágyakozása. A kérdés pedig az, hogy miért választott ki bennünket az Isten? A mi nagyszerűségünk miatt? Különbek lennénk a másik embernél? Vagy igazságtalan az Isten, hogy egyik embert üdvösségre a másik embert pedig kárhozatra teremtette volna? Az Ő Szentlelke tiltakozik az ilyen értelmezés ellen. Viszont eleve elrendelte a mi megváltásunkat nagy szeretetéből, mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ráczné 2010.12.19. 17:41:40

Én sem értek egyet azzal, hogy Isten bárkit is a kárhozatra teremtett volna, nem! Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön!:)
A szabad akaratot viszont, amit Tőle kaptunk nem erőszakolja meg, így nagyon is közünk van, ahhoz, hogy üdvösségre jutunk-e vagy nem.
Az persze egy másik dolog, hogy Isten előre tud mindent, ezért készítette el a mi Megváltásunkat is. Az viszont eleve elrendelt akarata volt, hogy egyáltalán megmenthessen bennünket az örök kárhozattól a szabad akaratunkba nyúlás nélkül, tehát tökéletesen.:)

Ráczné 2010.12.19. 17:49:04

Pont ez az amire Sátán nem gondolt, hogy Isten Maga a Tökéletes Szeretet!:)

Alex ) 2010.12.20. 07:55:14

Kedves Zsuzsa,tegnap írtam ehhez még dolgokat,de nem volt internet csatlakozás (pedig hosszú volt,és én még nem vagyok valami ügyes író,de ezt kérem mindenki nézze el. Így eltűnt a levelem,pedig pont erről akartam írni,de valójában,szóról-szóra leírtad amit szerettem volna. Ugyanis ezt a hívő barátnőmmel sokáig beszéd téma volt nálunk,amit a Kálvin állít a predesztinációról! És megkaptuk a megnyugtató választ....mert ez engem sokáig nyugtalanított! Valahogy nem állt össze azzal az Igazságos Istennel Akit én megismerhettem az Ő nagy kegyelme által! Tehát nem akarom ugyanazt leírni amit te,de egyetértek,mert nekünk az Úr Jézus Szentlelke által megkaptuk a tökéletes választ. És ez volt,amit te és a Gyöngyi írt... :)
Viszont az eleve elrendelés egy isteni személynél igaz! Ez az isteni személy maga az Úr Jézusban történő megváltás az emberek felé,de csak azoknál akik IGAZ HITTEL elfogadják és magukévá teszik az Úr Jézus váltságdíját! Nos ennél is két sorra lehet osztani az embereket (soha nincs harmadik választás,vagy semlegesség,mert az mindig a sötét oldalon,ördögi vonalban áll meg) Sokan mondják,igen elfogadta Jézust és hiszi hogy Ő lett az élete Ura, DE!- Istent nem lehet becsapni,mert Isten a szívben lát! (ilyenek a vidámpark élmény hajkurászók,és a csodák várok,és az ördögűzők,akik arra hivatkozva,és kiragadják az odaillő Igét,amikor a Péterék a Szentlélek által gyógyítottak,stb! Sajnos egyre szélesebben,egyre nagyobb ez a rajongó tábor! És félelmetes erővel tör előre,ehhez kapnak az atv-csatornán nagyfokú segítséget! Kedves Zsuzsa,ezek már annyira kifinomult sátáni technikával mennek,hogy maga az Igét használják fel! Kiragadnak egy-egy Igesort,és azzal magyarázzák meg! Persze tudjuk,hogy Istennél az egész Bibliát kell összefüggésbe olvasni,és értelmezni,mert tudjuk Ézsaiás próféta,és még sok próféta,ilyen volt az Illés,de szerintem még sokan
akik igen csak elcsüggedtek,sőt merészen leírom,talán néha depresszióba is estek! De nyugodtan javítsatok ki ha nem úgy gondoljátok....
Magamról is elmondhatom ha leveszem szemeimet az Úrról és a világra nézek,akkor a lelkem rögtön nem érzi jól magát,sőt ha akkor valaki belelátna a fejembe....! De amit mondja Pál: küzdjetek a hitért"
Aztán olvastam itt magas szintű latincsegésű katolikus dogmát (valamelyik oldalon,hát belefájdult még a fejem is a sok halanzsa,balanzsába,bocsi ha így írom)
Még jó hogy az Úr Jézus az Igén keresztül nem így beszélt a tanítványokkal !
Most elköszönök,de hamarosan amikor az úr engedi visszanézek.