HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

A csecsemőkeresztség gyakorlatának biblikus és logikus cáfolata

2012.11.19. 17:33 Kéry Zsuzsanna

(Milyen szerény címet sikerült találnom, hmm :)) Legutóbb tehát arról regéltem, hogy mennyire bejön nekem az Egyszerű fordítású Biblia. Dogmatika-fan lévén az apostoli leveleket kezdtem el olvasni, de az 1Korinthus után úgy döntöttem, hogy inkább az ApCsellel folytatom, és a közben felmerülő, fantasztikus rádöbbenéseimet az erre rendszeresített, egyébként nagyon dizájnos füzetkében lejegyzem. És a leg-megrengetőbbeket itt, a blogomon közzé is teszem. Eme nyálcsorgatásnak (mert színes ceruzával a kézben, kvázi Ezékielként falom az igeverseket) az eredménye tehát a mostani poszt is, ami az ún. keresztségről szól.

A csecsemőkeresztség melletti klasszikus, népegyházi (rk, ref, ev) érv, hogy az Igében arra találunk példákat, hogy valaki „egész házanépével együtt” (oikosz) megkeresztelkedett, és ebbe nyilván beletartoztak a csecsemők is. Ergo teljesen rendben lévő, sőt (a rk teológiában szó szerint) üdvös dolog a csecsemőket vízhintéssel megkeresztelni. A következőkben azt fogom megmutatni, hogy ez az érvelés miért áll meglehetősen gyönge lábakon. Az idézeteket az Egyszerű fordítású Bibliából (továbbiakban: EFO) veszem, kiemelések végig tőlem.

Az előbbieket alátámasztandó, először is megmutatok egy jezsuita véleményt a jezsuita blogról (de idézhettem volna nyugodtan a II. helvét hitvallásból is, mert ugyanezt mondja):

„Kifejezetten nem írja a Biblia, hogy csecsemőket is kereszteltek volna, de az Apostolok Cselekedeteinek könyve elbeszéli, hogy Filippiben Pál hithirdetésének hatására egy Lídia nevű asszonynak „az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott”, és „megkeresztelkedett ő és házanépe” (16,15). Ugyancsak az Apostolok Cselekedeteinek könyve mondja el, hogy Pál egy börtönőrnek ezt mondja: „Higgy, és üdvözülni fogsz, te és házad népe.” Aztán „hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig mindjárt megkeresztelkedett, és vele övéi is mindnyájan.” (16,31-33) A Biblia nem mondja ugyan világosan, de feltehető, hogy Lídia és a börtönőr háza népéhez kis gyermekek is tartoztak. Mindenesetre tény, hogy már az 2.században szokás volt a keresztényeknél csecsemőket keresztelni.”

Az idézetben nem említik ugyan, de nézzük legelőször az ApCsel 10,1-2-t:

„Cézárea városában élt egy Kornéliusz nevű római katonatiszt, aki századosi rangban szolgált az úgynevezett „itáliai” ezredben. Jó és istenfélő ember volt, és egész családjával együtt az igaz Istent imádta.”

Kérdésem: Igaz lehetett ez vajon a kis csecsemőkre is?

Nézzük tovább! Péter elmegy Kornéliusz házába, elmondja nekik a Messiás Jézusról szóló jó hír üzenetét, majd...:

ApCsel 10,44-48:

„Miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, akik Pétert hallgatták. A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten a más nemzethez tartozóknak is adta a Szent Szellem ajándékát, mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, és Istent dicsérik. Ekkor Péter azt mondta: „Senki sem tilthatja meg nekik, hogy bemerítkezzenek, hiszen ők is ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi!” Így azután Péter úgy rendelkezett, hogy Kornéliusz, meg a rokonai és barátai mind merítkezzenek be Jézus, a Messiás nevébe. Így is történt. Azok pedig kérték Pétert, hogy maradjon velük még néhány napig.”

Kérdéseim: Csecsemők is hallgatták és meg is értették vajon, amit Péter mondott? Csecsemők is szóltak vajon nyelveken és dicsérték az Istent? Vajon csecsemőket is víz alá merítettek?

ApCsel 16,13-15, Lídia:

„Szombaton kimentünk a városkapun túl, a folyóhoz. Azt gondoltuk, hogy ott van az a hely, ahol néhányan imádkozni szoktak. A folyó partján leültünk, és beszélgetni kezdtünk az összegyűlt asszonyokkal. Néhányan közülük figyelmesen hallgattak ránk, különösen egy Lídia nevű asszony, aki Thiatíra városából származott, és drága, bíborszínű szövetekkel kereskedett. Lídia már korábban is az igaz Istent imádta, és az Úr megnyitotta a szívét, hogy elfogadja, amit Pál mondott. Ezután Lídia egész családjával együtt bemerítkezett, majd meghívott bennünket az otthonába.”

Kérdéseim: Hol utal rá a szöveg, hogy a folyó partján, ahol az asszonyok imádkoztak, csecsemők is voltak? Hiszen a szövegből még annyi sem derül ki, hogy Lídia egész családjában férfi volt-e egyáltalán, hiszen a történet elején csak asszonyokat említenek! Ha egyesek a „házanépe” kifejezésből logikusan következtetnek a pici gyerekek, illetve csecsemők jelenlétére (ne feledjük, hogy egy nagyobbacska, akár hét-nyolc éves gyerek is képes felfogni, hogy bűnös, ezért képes lehet megérteni az evangéliumot), akkor én ebből a szövegből viszont nyugodtan következtethetek arra, hogy Lídia tehetős kereskedőnő, valószínűleg özvegy – ezért dolgozik ő, nyilván már nem fiatal anyuka, és ezért nincs férfi a képben. És a vele lévők a már mindenképpen nagyobb, akár felnőtt gyermekei, illetve szolgálói voltak. Ez sincs benne a szövegben, ez is feltételezés, de szerintem mindenképpen logikusabb, mint a csecsemős verzió.

ApCsel 16,30-34, a filippi börtönőr:

„Azután kivezette őket, és azt kérdezte: „Férfiak, mit tegyek, hogy üdvözülhessek?” Pálék így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz te is, meg a családod is.” Azután elmondták az Úr üzenetét a börtönőrnek és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig még akkor éjjel kimosta Pál és Szilász sebeit, és egész családjával együtt bemerítkezett. Ezután behívta őket a saját házába, megvendégelte őket, és egész családjával együtt teljes szívvel örvendezett, hogy most már ők is hisznek Istenben.

Kérdéseim: Csecsemők is hallgatták és meg is értették az Úr üzenetét? Őket is víz alá merítették éjszaka? Csecsemők is örvendeztek, hogy most már ők is hisznek Istenben?

A fentiek alapján úgy vélem, teljes bizonyossággal állítható, hogy nem találunk bibliai példát a csecsemők bemerítésére, pláne a keresztség gyanánt vízzel való meghintésére. Lehet, hogy valaki, akit nem neveltek vallásosan, és felnőttként nem népegyházban tért meg, az nem érti, mit lehet ezen ennyit filózni, hát logikus, hogy az merítkezik be, aki hallotta és megértette az evangéliumot, és a Szentlélek (Szent Szellem) által újonnan született. Aki azonban népegyházi háttérből jött, és csecsemőként maga is meg lett keresztelve, annak bizony nem egyszerű szembeszállni a hagyományokkal, és azok követése helyett Isten Igéjének engedelmeskednie. De mindenképpen ez az út, és minden egyéb dologban is így kell eljárnunk; holt hagyományok helyett az élő Ige világosságának megfelelően cselekedve.4 komment

Címkék: biblikus kereszténység Egyszerű fordítású Biblia keresztség-bemerítés

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr104914390

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

firecrest 2012.11.25. 09:07:41

Sajnos a Református Egyház is tele van hókusz-pókuszokkal. Én nem csak a csecsemőkeresztséget nem tartom elfogadhatónak hanem a felnőttkori bemerítkezést sem. Nem beszélve a mindenféle idióta egyházi rangokról és címekről. Süket fülekre talál az ember ha ilyen témákat felvet. No de mit várjunk egy olyan egyháztól amelyik tele van kétes múltú vezetőkkel?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2012.11.25. 14:32:23

@firecrest: Továbbá: Mit várjunk egy olyan egyháztól, amelyik mind a mai napig megtűri soraiban pl. ifj. Hegedűs Lórántot? (És ezzel hagyja, hogy szégyent hozzon nem csak az egyház, hanem Krisztus nevére is?)

firecrest 2012.11.25. 16:39:34

@Kéry Zsuzsanna: Akkor viszont hogyan tovább? Kilépjek az egyházból vagy befogjam a számat? Egy ilyen közösséget nem szívesen támogat az ember. Ráadásul a kormánytól kapott támogatásért ezek a vezetők lefekszenek a világi akarat előtt.

P.S. ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/
Van egy-két érdekesség itt is.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2012.11.25. 20:09:23

@firecrest: Sokat rágódtam ezen én is. Eddig két egyházból (református, metodista) léptem ki azért, mert egy ponton túl nem tudtam közösséget vállalni az igeellenes gyakorlatokkal.