HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

A posztmodern/emergent/hitehagyó egyház jelei

2013.01.22. 16:11 Kéry Zsuzsanna

János apostol jelenésekről írott könyve aktuálisabb, mint valaha. A kereszténység minden korában aktuális volt persze, hiszen a benne említett hét gyülekezet a történelem hét egyházkorszakát is jelöli. A jelen korunkban megérkeztünk azonban az utolsó egyházkorszakhoz, a laodiceai gyülekezet korához. Félelmes és egyben örömteli, hogy ezután nincs következő gyülekezeti korszak, hanem felgyorsulnak a végidők eseményei – tehát az Úr Jézus visszajövetele a küszöbön áll! Fel tudjuk ezt fogni, hogy mit jelent?

Ha tanulmányozzuk a Szentírást, az is kiderül, hogy a visszajövetelt általános hitelhagyás, idegen szóval aposztázia fogja jellemezni. Hogyan lehet ez, amikor annyi egyház, annyi vallás, annyi felekezet létezik, és Magyarország lakosságának kb. 90%-ának papírja van róla, hogy keresztény – akkor milyen hitehagyásról beszélünk?
Nézzük meg, milyen figyelmeztető jelei vannak a hittől való elszakadásnak! Ha a gyülekezetünkben ezek közül bármelyik felbukkan, hívjuk fel rá a vezetők figyelmét, majd ha nem hallgatnak ránk, jöjjünk el onnan, hogy 1) ne vállaljunk közösséget a bűneikkel 2) nehogy mi is ugyanazon ítélet alá essünk („Jöjj ki abból a városból, népem! Ne vegyél részt annak bűneiben, s ne érjenek a csapások, amelyek a városra következnek! (Jel 18,4).) Íme tehát a jelek:

1.A Biblia már nem az egyetlen irányadó tekintély a keresztény hit alapjaival kapcsolatban.

2.Jézus Krisztus evangéliumát humanista filozófiákra, az evangélium hirdetését pedig a gyülekezet számbeli növekedését célzó humanista/világi módszerekre cserélik, megjelenik az ún. szociális hitvallás (social gospel).

3.Nincs, vagy nagyon kevés tanítás van Jézus második eljöveteléről és az elkövetkező ítéletről.

4.Eretneknek és nem biblikusnak bélyegzik azt a tanítást, hogy Jézus valóságosan fog uralkodni az elkövetkező ezeréves királyságban.

5.Azt tanítják, hogy a gyülekezet vette át Izrael helyét (szellemi Izráel), és ezért Izraelnek nincs prófétikus jelentősége (ezekre, tehát akik magukat szellemi Izráelnek tartják, vonatkozik az enigmatikus „Sátán zsinagógája” kitétel a Jelenésekben, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok).

6.A Jelenések könyve nem a jelenre és a jövőre vonatkozik, hanem már a múltban beteljesedett és/vagy csak allegorikus jelentőségű.

7.Élményközpontú, misztikus kereszténységet kezdenek hirdetni, hogy ezzel érjék el a posztmodern nemzedéket.

8.Azt tanítják, hogy a kereszténységet újra kell definiálni ahhoz, hogy meg tudják szólítani vele a ma emberét.

9.A lelkipásztor az ún. ősi-új kereszténységet reklámozza, mondván, ahhoz, hogy előrelépjünk, vissza kell nyúlni a kezdetekhez, a korai misztikusok tapasztalataihoz, sőt, az ortodoxiához.

10.Isten Igéjének aláásásával párhuzamosan tapasztalati, érzékekre ható, élményközpontú módszereket és szertartásokat vezetnek be az Istennel való újszerű kapcsolat eszközeiként (kulcskifejezés: megtapasztalni Isten jelenlétét).

11.„Isten” megtapasztalását segítő eszközök használata: ikonok, gyertyák, félhomály, tömjén, szent liturgia, (ima)labirintusok, stációk, kontemplatív imádságok (pl. Jézus-ima), sákramentumok (reformátusoknál, evangélikusoknál jellemző), eucharisztia (katolikusoknál, ortodoxoknál).

12.Erőteljes hangsúlyt fektetnek az ökumenére, amely végül a Rómával való egyesüléshez vezet. Ennek eredményeképpen jön létre hamarosan a Jelenésekben említett egységes világvallás.

13.Egyre több protestáns vezető állítja, hogy a reformáció túl messzire ment. Újravizsgálják az apostoli atyák írásait, és azt vonják le belőle, hogy a kenyértörés több, mint szimbólum, több, mint emlékezés, és hogy Jézus valóságosan is jelen van az Úrvacsorai jegyekben (lásd: sákramentalizmus).

14.Egyesek szerint Istenhez több út is vezet.

15.A gyülekezet azon tagjai, akik kifogásolják az újonnan bevezetett változásokat, kivívják a többség ellenszenvét, megsértődnek rájuk a jószándékú figyelmeztetéseik miatt, felbosszantják a lelkészt, és előbb-utóbb vagy kiutálják őket, vagy egyenesen megkérik őket, hogy távozzanak.

+ 1. Játszóházat csinálnak a templomból. Amatőr színielőadásokat szerveznek. Mindezt "hívjuk be az embereket"-jeligére. Bejönnek, és megmutatjuk nekik, milyen finom sütiket tudnak sütni gyülekezeteink lányai-asszonyai, és milyen kellemes emberek vagyunk is mi, keresztények. Hogy meglepődnek majd a vendégek, hogy nem is akarjuk "megtéríteni" őket! Mert mi olyan jó fejek vagyunk! És tök úgy szoktunk bulizni, mint mindenki más, komolyan! Iszunk egy kicsit, majd megtáncoltatjuk a társaság hölgytagjait. Hiszen ezt így illik, nem?!

Észrevehetjük, hogy a fenti jellemzők nem mindegyike új keletű fejlemény. Mindegyik pont többé-kevésbé jelen van, és mindig is jelen volt a különféle népegyházak tanításaiban. Az utolsó, laodiceai korszakra jellemző módon azonban mindezek a tévtanok egyszerre jelennek meg, és szorítják ki gyakorlatilag egyik napról a másikra a gyülekezetekből a maradékot, a Krisztushoz hű, Neki engedelmeskedő testvéreket. Kötelező olvasmány ezzel kapcsolatban J.F. Lövgren: ...és lámpásaik kialusznak c. regénye, megrendelhető az Evangéliumi Kiadónál. Megrendítő erővel festi le annak a léleknek a gyötrelmeit és magányosságát, aki gyakorlatilag egyedüliként szólal fel a hitehagyó gyülekezet világiasságával szemben. Mindenki magára ismerhet benne, aki átélte már az ezzel járó szélmalomharcot, a csalódás, majd a távozás fájdalmát. (És az örömöt, amikor hasonló megtapasztalásokon átment testvérekkel találkozik az ember :)

Egy kedves református ismerősömtől hallottam, hogy már közöttük is az a mondás járja, hogy ha az ember jó tanítást akar hallgatni, ahhoz utaznia kell. Igen, koncentrálódunk, erről van szó. Egyre-másra szaporodnak a házi gyülekezetek, ahol csupa olyan testvér jön össze, akik vagy önszántukból jöttek el katolikus-református-baptista népegyházukból, vagy szépen kiutálták őket, mert nem tudtak megalkudni, és hangot adtak az aggályaiknak a bibliaellenes gyakorlatokkal és tanításokkal szemben.

Az Úr hamarosan visszajön. Milyen állapotban fog találni minket? Mert azon a napon csak az Ő véleménye fog számítani.

Jézus üzen a laodiceai gyülekezetnek – Olvasása közben jussanak eszünkbe a Rick Warren-féle megagyülekezetek, vagy napjaink kényelmes, kellemes lábvíz-gyülekezetei, ahol ápoljuk a közösséget, sütis teadélutánokon mosolygunk és szeretjük egymást – egészen addig, amíg valaki elő nem hozakodik valami bibliai idézettel, ami történetesen ellentmond kedvenc, sármos lelkipásztorunknak. Vagy – horribile dictu – lelkipásztornőnknek.

Jelenések 3,14-től, EFO:
„A laodiceai gyülekezet angyalának ezt írd:

Ezt üzeni az Ámen, a hű és igaz Tanú, aki a Kezdet Isten teremtésében: »Jól ismerem mindazt, amit teszel. Ismerlek téged: sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg, vagy forró lennél! De mivel langyos vagy, kiköplek a számból! Azt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire! Nem veszed észre, hogy valójában milyen nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és meztelen? Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amelyet tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél! Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakard szégyenletes meztelenségedet! Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss!

Akit én szeretek, azt helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt, megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg szívedet és az életedet! Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok! Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele.

Aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, és az Atya maga mellé ültetett a trónjára.
Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek!«”

40 komment

Címkék: tévtanítások az utolsó időkben emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház misztikus-kontemplatív-spirituális

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr105035221

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pizsamanadrág 2013.01.24. 21:05:59

Kedves Zsuzsanna!

Két nagyon tartalmas és felvilágosító jellegű könyvet ajánlanék az utolsó idők megtévesztéséről:

1; Gerhard Salomon: Az utolsó idők veszélyei a hívők számára.

2; Dave Hunt & T.A. McMahon: A keresztyénség félrevezetése

Szeretettel!

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.24. 21:25:02

@Pizsamanadrág:
A 2. megvan, az 1-t beszerzem, nagyon köszönöm!

triarius 2013.01.25. 07:37:44

>Az Úr hamarosan visszajön.

Igen, ezt hitték, az őskeresztények is, hogy pár éven belül, de legkésőbb egy generáción belül az Úr hamarosan visszajön. Aztán ezt hitték a római birodalom felbomlásakor, és ezt hitték a kora középkorban, és ezt hitték a 19. és a 20. században is. És mindig megmagyarázták azt is, hogy miért, milyen jelek, stb. mutatnak erre. Aztán történt, ami történt. Szerintem nem érdemes erről találgatásokba bocsátkozni Az Atyán kívül senki sem tudja, mikor jön el az az idő, ahogyan a Biblia mondja.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.25. 08:35:32

@triarius: Mindez azért volt, mert mindenkor úgy kell élnünk, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet. Ha ugyanis tudod, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet az Úr, akkor úgy fogsz élni (de legalábbis erősen törekedni fogsz rá), hogy mint a megbízott szolgát az ura, téged is az Ő ügyében való munkálkodásban találjon. Például, amikor itt írogatok, és egyszer csak zsupsz, eltűnök (ld. elragadtatás), az sokkal jobb pozíció, mintha éppen a félmeztelen Daniel Craiget nézegetem a neten, és akkor tűnök el zsupsz. Az azért elég ciki lenne az Úr előtt, nem?
Tehát nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy mikor mit csinálok, mert nem tudom, mikor jön el az idő, és bizony nem mindegy, hogy milyen tevékenység és gondolatok közben talál éppen az Úr.

triarius 2013.01.25. 09:57:33

@Kéry Zsuzsanna: Igen, egyetértek abban, hogy úgy kell élnünk, sőt, ezt már a régi görögök is tudták. Az "éld úgy minden nap, mint ha az lenne az utolsó napod" mondás talán Arisztotelésztől származik, ha jól tudom.

De ez nem azonos azzal, hogy kijelentjük, "közel a nap". Talán közel van, talán 100 vagy éppen 1000 év múlva lesz. Az őskeresztények is úgy gondolták, hogy már az ő életükben bekövetkezik a második eljövetel. Aztán - nem úgy lett.

Én nem hiszek az ún. elragadtatásban, pontosabban éppenséggel lehet úgy is, de semmi bizonyíték nincs rá. A Biblia nem említi, az első megjelenése pedig tudod, mikori? 1830-ból való, tehát még 200 éves sincs. Fura elképzelni, hogy ha a Bibliából való, akkor erre 1830-ig senki nem jött rá.

triarius 2013.01.25. 11:34:44

Amúgy nehéz ezekkel az állításokkal mit kezdeni, mert jó részük a levegőben lóg. Például:

>.Egyre több protestáns vezető állítja, hogy a >reformáció túl messzire ment.

Az "egyre több" az pontosan mit is jelentene? Hogy tavalyelőtt 20-an mondták 3 ezerből, tavaly meg 21-en? Az ilyen "egyre több" típusú megállapítások általában azt leplezik, hogy a szerzőjének fogalma sincs a dologról, csak szeretne valamit állítani. Lehet, hogy volt 5 amerikai tiszteletes, akik valami ilyesmit mondtak a közép-wisconsi Praire News-ban. De pl. Magyarországon mondott ilyesmit egy református vagy baptista vezető? Én nem tudok róla. De ha mondott is, az egy vélemény volt a sok közül. Én semmiféle olyan irányzatot nem érzékelek, amely a reformációt "vissza akarná csinálni".

Annak pedig végképp semmilyen jelét nem látom, hogy valamilyen egyetemes világvallás lenne készülőben, de ha valaki látja ennek jeleit, örömmel veszem, ha felhívja rá a figyelmemet.

De ha már szóba jött, volna itt érdekes dolog.
Élet egy köztiszteletben álló rabbi Izraelben, aki élete során többször mondta, hogy látta a Messiást, és beszélt is vele. Le is írta a nevét, de meghagyta, hogy csak halála után egy évvel bontható fel a boríték. Aztán kiderült, hogy a Messiás akit látott nem más, mint Jézus Krisztus.

A youtube-on olvasható több információ az esetről, és úgy tűnik, hogy nem kamu.

www.youtube.com/watch?v=lwN1QXDujp0

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.25. 14:14:25

@triarius: Erre az Igére hivatkoznak:

Amikor az Úr visszajön

1Thessz 4,13-tól (EFO): Tudjátok, hogy a hitetlenek, akiknek nincs miben reménykedniük, gyászolnak és szomorkodnak azok miatt, akik már meghaltak. Azt akarjuk, hogy ti ne bánkódjatok, és ne legyetek bizonytalanságban azoknak a testvéreinknek a sorsa felől, akik már meghaltak. 14 Mivel hisszük, hogy Jézus meghalt, azután pedig feltámadt a halálból, ezért abban is bizonyosak lehetünk, hogy Isten visszahozza azokat a testvéreinket Jézussal együtt, akik benne bízva haltak meg.

15 Ezt pedig úgy mondjuk nektek, mintha maga az Úr mondaná: mi, akik még akkor is élni fogunk, amikor az Úr visszajön, nem fogjuk megelőzni azokat a testvéreinket, akik már korábban meghaltak. 16 Akkor maga az Úr fog leszállni a Mennyből! Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja és Isten trombitajele. Akkor fel fognak támadni azok, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. 17 Ezután mi következünk, akik akkor még életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr fölemel magához bennünket a felhőkön a magasságba. Együtt fogunk mindannyian szemtől-szembe találkozni az Úrral fönt, a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal! 18 Ezzel vigasztaljátok és bátorítsátok egymást!"

Nekem sincs kialakult véleményem a kérdésben, mert vannak ugyanis olyan szakaszok, amik egyértelművé teszik, hogy az Antikrisztus uralma alatt is lesznek hívők a földön (méghozzá nem kevesen). Akkor ők vagy a gyülekezet elragadtatása után térnek meg, vagy pedig az lesz, hogy az elragadtatás közvetlenül fogja megelőzni a 2. eljövetelt (azaz kb egyidejű esemény lesz vele).

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.25. 14:45:05

@triarius: Iratkozz fel a www.understandthetimes.org hírlevelére, hetente küldik a végidőkkel kapcsolatos eseményekkel foglalkozó hírlevelüket (News In Review), ezek mind netes újsághírek tematikus bontásban, max egy rövid kommenttel ellátva.
A protestáns népegyházak világszerte közelednek a katolicizmus felé, a posztprotestáns evangelikálok pedig ortodoxokká válnak (nézd meg pl. Brátán János ortodoxiát felfedező blogját). Tényleg igaz (a 60-as évektől kezdve), hogy pl. a Campus Crusade vezetőiből többen ortodox papok lettek. Ez egy tendencia, ami igen jól megfigyelhető, akkor is, ha nincs számszerű statisztika a rekatolizáló/beortodoxult protestánsokról.

meglévő alap 2013.01.27. 22:04:42

Szakadatlanul folyik a Sátán cselvetése. Hiába van sokaknak papírjuk keresztyénségükről, nem beszélve nagy részük a maguk módján vallásos. Nem említve még azt sem, hogy vallásosság és élő hit között óriási a különbség. Az ökumené túlzott erőltetése a keresztyénség egyik legsúlyosabb tévedése. A látható egység kergetése délibáb. Soha nem fogják elérni. Ezen kívül antikrisztusi is, mert a bálványimádást akarják összehozni a Krisztus hittel. Az egység adva van Jézusban. Ha hiszünk Jézusban egyek vagyunk és nincs szükség valamiféle egységes világegyházra. Sokan aztán minden vallást egyformán jónak mondva együttimádkoznak nem krisztushívőkkel is mondván rajtuk keresztül is el lehet jutni Istenhez. Pál erre mondja: Mi köze van Krisztusnak Beliálhoz? és felszólít: Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában! Erre példa a pápa által kezdeményezett assisi békeimanapok.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 08:31:06

@meglévő alap: Így igaz, teljesen egyetértek, és bizony, a felemás iga főleg erre vonatkozik, nem csak a hívő/hitetlen házasságra (amire leggyakrabban alkalmazzák).
És említeném még Taizét is, ami szintén egy ökumenikus, misztikus katyvasz.

triarius 2013.01.28. 16:39:36

@Kéry Zsuzsanna: Elnézést, de nem értem, mi az, hogy ortodox pap? Görögkeleti? Román ortodox? Szerb ortodox? Vagy melyik? Az ortodoxia ugyanis ezeket az egyházakat jelenti. Ezek közül melyikbe tértek be? Nincs ortodixia úgy általában, csak ortodox, más szóval pravoszláv (a két kifejezés ugyanazt jelenti) egyházak vannak, mint ahogyan nincs általában vett protestantizmus sem, csak protestáns egyházak.

Ezek az emberek tehát szakállt növesztettek, és beálltak pópának?

Vicces.

triarius 2013.01.28. 16:42:17

@Kéry Zsuzsanna: Én Magyarországon semmi jelét nem látom annak, hogy a protestáns "népegyházak" (egyáltalán mi az, hogy "népegyház"? Miben különbözik a "nem nép" egyháztól? Életemben nem hallottam még ezt a kifejezést) közelednének a katolikus egyházhoz. Most azt ne keverjük ide, hogy hogy évente mondjuk van egy ökumenikus imanap, mert semmiféle szervezeti közeledést nem jelent, én bizony az égvilágon semmiféle jelét nem látom annak, hogy a kb. 20 ezer keresztény/keresztyén felekezet bármikor is egyesülni készülne a jövőben.

triarius 2013.01.28. 16:54:15

@Kéry Zsuzsanna: Megnéztem ezt a webhelyet, a cikkeket, hát.. nagyon színvonaltalan.

Azzal kezdi, hogy ez az emergent church "végigsöpör" a világon. Namármost szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a világ keresztényeinek a 90% soha életében nem is hallott még erről a mozgalomról (mint ahogyan én sem, pedig viszonylag tájékozott ember vagyok). A hírek pedig mértéktelenül fel vannak nagyítva. Ez kb. olyan, mint ha valaki azt írná, hogy öngyilkossági hullám söpör végig a világon, mert tegnap Kiskunhalason és Nyíregyházán is fölakasztotta magát egy-egy ember. A hír éppen igaz, csak az arányok nem stimmelnek.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 20:14:54

@triarius: Népegyház: Skandináv országokban és német nyelvterületen hívják így az állammal karöltve működő protestáns (leginkább lutheránus) egyházakat, amelyeknek tagjává nem megtérés, hanem csecsemőkeresztség révén válik az ember.

Magyarországon a katolikus, a református és az evangélikus egyházak működnek népegyházként - értsd: a tagság feltétele a beleszületés (a szülők döntése, a csecsemőkeresztség), nem pedig a hit. Ez az az állapot, amikor mindenkinek papírja van róla, hogy keresztény, ezt azonban az ítéletkor hiába fogja lobogtatni. Újonnan születés nélkül ugyanis nem lehet a mennybe bejutni.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 20:24:22

@triarius: Figyelj, ha arról az alapvető fogalomról sem hallottál még, hogy népegyház, akkor hogyan hallhattál volna egy ennél lényegesen kevésbé elterjedt fogalomról - a "viszonylagos tájékozottságod" ellenére?
Attól még, hogy nem ismered valaminek a nevét, a hatásait tapasztalhatod: nézd meg pl. az evangélikus egyetemi gyülekezet lelkésznőjének a honlapját (ha nem találod guglival, majd kikeresem), egyre másra szervezi a misztikusabbnál misztikusabb szeánszokat, bocs, "istentiszteleteket". Nem nevezi sem emergent-nek, sem posztmodernnek, de abszolút az. Labirintusjárás stációkkal a templomban, gyertyafény, füstölő, könnyes érzelmek, misztikus megtapasztalások. Erről szól a hit az utolsó idők gyülekezeteiben. Ha nem hiszed, járj utána!

triarius 2013.01.28. 21:21:02

@Kéry Zsuzsanna: Jó, akkor mondok valamit.
Dél-Amerika ugyebár a világ legkatolikusabb régiója. Namost tudnivaló, hogy Dél-Amerikában az elmúlt pár évtizedben több tízmillió ember tért át a katolikus hitről valamilyen protestáns, többnyire evangelical jellegű hitre. Több tízmillió!!!
Erről miért nem szól ez a honlap? Szerinted?

triarius 2013.01.28. 21:24:40

@Kéry Zsuzsanna: OK, utánanéztem. A népegyháznak van vagy ötféle definíciója. Szerintem nincs sok haszna egyiknek sem. Ma már egyre több ember van, aki akár a nagy egyházaknak úgy válik a tagjává, hogy nem oda születik. Számos olyan katolikust ismerek, akik valamilyen protestáns hitbe születtek, aztán felnőtt fejjel, tudatos döntéssel katolizáltak, és persze mindenféle más példát is tudok mondani. Másrészt pl. a nazarénus gyülekezetben szinte 100% azoknak az aránya, akik beleszülettek a felekezetbe, akkor az most népegyház?

triarius 2013.01.28. 21:30:37

@Kéry Zsuzsanna: Az "ikonos" nem csak görögkeleti lehet, hanem lehet orosz, román, szerb, még finn ortodox egyház is létezik. Az ortodox egyházak ugyanis nem alárendeltségben vannak, hanem mindegyik autonóm, autokefál egyház. Sőt, létezik külön magyar orthodox egyház is. Ezek mind "ikonos" egyházak. Nagyon szép a liturgiájuk az énekeik, nem az én világom, de szerintem nincs bennük semmi rettenetes.

triarius 2013.01.28. 21:53:51

@Kéry Zsuzsanna: Ami azt illeti, engem egy szép, méltóságteljes, gyönyörű zenével kísért, kétezer év alatt kiformálódott görög ortodox misénél sokkal jobban zavar, amikor egyes "karizmatikus" gyülekezetben az emberek hátradőlnek a vezető lelkész kezéből kiáradó - mitől is? -, bakkecske módjára ugrálnak vagy éppen habzó szájjal fetrengenek röhögőgörcsben. Ha választanom kellene, hogy melyik van inkább az ördögtől, nem lenne kétséges, hogy melyikről gondolnám.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 22:58:49

@triarius: Köszi, hogy mondod, mert régóta szeretnék erről is írni. Én is így gondolom.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 23:00:19

@triarius: És vajon meg is térnek vagy csak áttérnek? Erről tudsz valamit?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.01.28. 23:10:50

@triarius: Én sem találom rettenetesnek, csak olyannak, aminek az élethez kevés köze van. Talán ezért kell a sok külsőség, hogy legyen benne tartalom, nem tudom. Számomra már a "liturgia" szó is a halállal egyenlő - üres, holt cselekedetek halmaza. Ja, tudom, mindennek jelentősége van, és minden szimbolizál valamit - de miért van erre szükség? Ki mondta, hogy ezt kell csinálni? Jézus és az apostolok? Ők egyedül a bemerítést és az úrvacsorát rendelték el (illetve Jézus rendelte, az apostolok csinálták), a többi cécóról szó sem volt, az emberi hagyomány. Kétségtelen, van, akinek ez tetszik, hát csinálja. Én már eljöttem egy posztmodernné váló gyülekezetből a bevezetésre kerülő "szimbolikus cselekedetek" miatt (az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor kövecskéket kellett volna félhomályban letenni a kereszt tövéhez, a kövek a terheinket jelképezték. Sírva próbáltam elmagyarázni, hogy én ebben nem tudok részt venni. Nagyon kedvesek voltak velem, de nem értették.)

triarius 2013.01.28. 23:19:09

@Kéry Zsuzsanna: gondolom, esete válogatja, aligha lehet 10 vagy 20 millió emberre generalizált állításokat tenni.

Van azért néhány dolog, amit felvetnék. Előre bocsátom, hogy én semmi retteneteset nem látok a római vagy az orthodox hitben, ráadásul a családom nagyobb része katolikus (én nem).

Az egyik az, hogy egy olyan közegben, egy olyan kultúrában, ahol a hagyományok sok száz évre visszamenően kizárólag a római hitről szólnak, szerintem komoly elszánás kell ahhoz, hogy valaki ebből kilépjen.

A másik, hogy a protestáns "born again" térhódítás nyilvánvalóan nem választható el az USA majmolásától, egyfajta amerikanizálódástól. Tehát nagyon valószínű, hogy sokan divatból teszik. De önmagában ez sem tragédia, mert előbb vagy utóbb úgyis el kell számolni azzal, hogy akkor miben hisznek, vagy mi miatt hisznek abban, amiben.

A dolgok csak elméletben ilyen egyértelműek, a gyakorlatban bonyolultak. Például Írországban vagy Lengyelországban nem azért nem terjedt el a prostestantizmus (Lengyelországban éppenséggel el is terjedt), mert az írek vagy a lengyelek másként gondolkodnak, mint az angolok vagy a poroszok, hanem egyértelműen politikai okokból. Hogyan lehet ezt az egyén szintjén megjeleníteni? Őszinte legyek? Fogalmam sincs. Még azt sem tudom, hogy sikerült-e értelmesen leírnom, amit ezzel mondani akartam.

triarius 2013.01.28. 23:20:39

@Kéry Zsuzsanna: Hát, ezt meg tudom érteni. Ilyet én se csináltam volna. Sőt, valószínűleg elfogott volna a röhögés. De ez inkább embertípus kérdése. Vannak olyanok, akik szeretik az ilyen szimbolikus dolgokat. Én hozzád hasonlóan irtózom tőle.

firecrest 2013.02.02. 16:43:49

Én kíváncsi volnék arra, hogy milyen szimbólikus cselekedetek miatt hagytad ott az előző gyülekezeteidet. Továbbá milyen kategóriákba lehet sorolni ezeket a dolgokat. A Reformátusoknál csak az úrvacsora van ha jól tudom.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.02.02. 16:55:36

@triarius: Mit jelent egyébként szerinted ez a "born again" dolog?
(bocs, csak most vettem észre, hogy írtál)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.02.02. 17:09:56

@firecrest: Fentebb írtam, kettővel ezelőtt a kőrakosgatást, de ez nem reformátusoknál történt, hanem egy metodista gyülekezetben. De reformátusoknál is van ám minden, csak éppen gyülekezete válogatja, hogy mivel hókusz-pókuszolnak, ha erre fogékony a vezetés. Ha más nem, gyerekórán bibliodrámáznak (na az is elég durva, akarok is egyszer írni róla).

A szimbolikus cselekedetek közös jellemzője egyébként a miszticizmus, az az elgondolás, hogy bizonyos rituális cselekedetek szellemi igazságokat fejeznek ki, illetve a gyakorlójukra szellemi hatással vannak. Ilyenek a különféle pszichoterápiákban is előfordulnak, pl. a csoport tagjai kis papírlapokra felírják, mi nyomja a szívüket, mitől szeretnének megszabadulni, majd egyenként felállnak, felolvassák mit írtak, majd összetépik a papírt és a középen elhelyezett szemetesbe dobják. (Ennek a keresztény verziója, hogy a bűneiket írják fel egy papírra, majd odaragasztják egy papírból kivágott keresztre.)

De az is elég durva volt ugyanebben a gyülekezetben, hogy egy meghívott előadó (Kerekes Szabolcs) olyan foglalkozást vezetett, aminek az volt az egyik része, hogy csoportokra oszlottunk, és kellett rajzolni közösen egy-egy templomot, és bele kellett írni azoknak a nevét, akiket Istenhez akarunk hívogatni, ja meg utána el is kellett képzelni, hogy Isten jelenlétébe emeljük az illetőt - na ezen már többen kiakadtunk, hogy ez de facto agykontroll, nem is beszélve arról, hogy hogyan kellene Istent elképzelnünk.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.02.02. 17:12:38

@Kéry Zsuzsanna: Mondanom sem kell, akik akkor ezen kiakadtunk (hárman voltunk...) már rég eljöttünk a gyülekezetből.

firecrest 2013.02.10. 10:54:54

És az úrvacsora nem szimbólikus cselekedet? Jézus kizárólag a tanítványainak mondta, hogy emlékezzenek meg róla halála után.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.02.10. 12:07:16

@firecrest: Az úrvacsora egy rendelés, a bemerítéshez hasonlóan. Három dolognak kell megfelelnie valaminek, hogy mi is utánozzuk:
1. Jézus csinálta
2. Meghagyta a tanítványainak is
3. Az apostolok is csinálták és rendelkeztek felőle

Vehetnénk pl. a lábmosás példáját, ami az 1. és a 2. pontnak megfelel, de a harmadiknak nem, ezért nem is csináljuk a gyülekezetekben (bár tudok olyat, ahol rendeztek ilyen alkalmat).

firecrest 2013.02.10. 13:40:45

Utánozzuk? Ördögöket űztek és gyógyítottak a tanítványok. Miért nem utánozzuk ezeket? Az apostol egy más kategória térben és időben. Én nem érzem magam klónnak, hogy bármit vagy bárkit utánozzak.

dickens 2013.02.12. 13:28:50

Aki ismeri és hiszi a Bibliát, illetve van egy kicsi rálátása a világra, az látja, látni fogja a jeleket a világban. Nem kell belekapaszkodni részletekbe, hanem az össz. képet kell figyelni.

Amúgy meg, ha nem lovagolunk a számokon, akkor biza növekvő tendenciának nevezhetjük a napjainkban megjelenő vallási gyülekezetek, önjelölt lelki pásztorok számát. Kapásból 30-at tudnék felsorolni amelyek egyenként több ezres tagszámmal büszkélkedhetnek, és ez a tendencia nem több száz éves hanem az elmúlt 50-60 évben futott így el. Erről vannak videók, számok, adatok és sok sok bizonyíték. Ez esetben, az egyre több állítás nagyon is körvonalazódik.

A Biblia pedig nem azt írja, hogy ha úgy érzed az jelent neked megváltást, hogy gyökereket rágcsálsz egy sötét szobában és közben nagyokat böfögsz akkor tedd azt és úgyis a mennybe mész.

Szóval nem szabad ráhagyni az érzéseinkre a dolgokat. Milyen duma az, hogy hát én úgy látom itt nem verik egymást az emberek, szóval biztosan ez is jó gyülekezet. A Bibliában világosan le van írva minden, nincs mit magyarázkodni és szabad utat adni ezzel a kételynek.

Aki a Bibliában lévő dolgokat megkérdőjelezi, az rég tévúton jár.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.02.12. 16:41:32

@dickens: Hú, köszi a kommentet! Én is hasonlóan gondolom.

imresz 2013.06.26. 12:20:24

Csak egy megjegyzés. A gyülekezetek nem korszakokat jelölnek, hanem állapotokat. A korszakokat a különböző lovak és lovasaik jelölik, a jelenésekben.

imresz 2013.06.26. 12:24:09

Szivesen küldök a jelenések könyvének magyarázatáról szóló, frissen megjelent írást, amennyiben érdekel.
Üdv: ImreSz

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.06.26. 12:52:47

@imresz: Igen, érdekelne, köszönöm! Link vagy email? Ez utóbbi: keryzsu kukac gmail pont com.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.07.29. 20:38:51

Nagyon örültem ennek az írásnak, mivel látom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a nézetemmel...

Én ebben a könyvben találkoztam az egyháztörténeti korszakok gondolatával:
Dr. Emil Dönges: "Aminek hamarosan meg kell történnie...", Evangéliumi kiadó, 1996

Azt hiszem adventista kiadványban is láttam hasonlót, de azt nem olvastam részletesen. Abban persze nagy igazság van, hogy különös óvatossággal kezeljük az ilyen jellegű értelmezéseket. Jézus ezen levelei tényleg bemutatnak állapotokat, de ezeket nagyon jól lehet alkalmazni egyházi formációkra, amelyek egymás mellett élnek, és persze némi egyháztörténeti kutatás után időszakokra is lehet következtetni belőlük. Ezeket azonban mindenképpen az "értelmezések" fiókban szeretem tartani, amiken jó elmélkedni, de csak óvatosan... :-)

Mondok egy példát. Dönges szerint ma a "filadelfiai" korszakban élünk. Ezt 1985-ben írta. 1986-ban meghalt Herbert Armstrong, az egyik jól ismert amerikai szekta, a WCG vezetője. Ezt követően a WCG lassan, fájdalmasan, de elkezdett megtérni, míg végül egy évtized múltán - teljesen átalakulva - része lett az evangéliumi mozgalomnak. A nevüket is megváltoztatták tükrözendő a változásokat.

www.gci.org/aboutus/history

Én ezt a történetet ehhez az igéhez tudnám kapcsolni:

"Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged." (Jel 3:9)

Ugyanakkor elismerem, hogy a laodiceai levél is egyre inkább aktuálisnak tűnik manapság.
Nagy kísértés lehet, hogy ezek a korszakok mintha rendelkeznének egy belső szimmetriával az időtartamukat illetően. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy nem tudjuk egyiket sem egyértelműen évszámhoz kötni és nem is szabad. Nagyon sok más prófécia is beteljesedésre vár még, ezeket is figyelnünk kell, az összeset, miközben minden nap készen kell lennünk az Úr fogadására.

Még egy megfigyelés: a 7 gyülekezet közül kettő rendelkezik a Bibliában másik levéllel. Az Efézusi levelet jól ismerjük. Laodicea levele pedig elveszett. Ezen nagyon sokat lehetne még lamentálni... :-))

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.07.30. 10:36:19

@Columba: Dönges könyvét nemrégiben olvastam én is, és több helyen úgy éreztem, túlságosan elhamarkodott következtetéseket von le, amelyeket én pl. nem mertem volna így összerakni az Igéből (eredetileg az I. vh előtt írta egyébként, ez már sokszorosan revideált kiadás).

Az adventista verziókat is ismerem, nekik is megvan a maguk sajátos szűrője.

Isten kegyelméből érkezett hozzám tavasszal egy fordítási felkérés, abban nagyon érdekes dolgok voltak az utolsó idők eseményeivel kapcsolatban is. Emailben mindjárt elküldöm, számomra több újszerű, de nagyon elgondolkodtató felvetés volt benne.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.07.30. 16:09:59

@Kéry Zsuzsanna: Miután elküldtem a kommentet, nekem is eszembe jutott, hogy belelapozzak és rögtön rájöttem, hogy az eredeti szöveg nagyon régi. Én a magyar kiadás után nem sokkal olvastam, illetve 2001 körül még egyszer (igaz talán nem az egészet egyik alkalommal sem), így inkább csak emlékeim vannak róla, ezekből pedig a korszakok gondolata maradt meg legfőképpen.

Szárdisz leírását nagyon is életszerűnek érzem, ezért választottam a nekik szóló felhívást a szakdolgozatom mottójának is. Még ez sem volt elég azonban ahhoz, hogy elég jól megjegyezzem azt az igét... újra és újra találkoznom kell Vele!

"Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!" (Jel 3:3a)

Köszönettel megkaptam és rövidesen olvasom is a küldeményt! :-)