HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

Szivárványszín szvasztika - 2. Bevezetés a különböző olvasók számára

2013.07.10. 20:36 Kéry Zsuzsanna

Bevezetés a SZIVÁRVÁNYSZÍN SZVASZTIKÁBA

A szerző jegyzetei - 2000. dec. - Kislév 5761
A jelen cikk eredetileg „Az elvakító fény mesterei: amit a New Age mozgalomról a zsidóknak tudniuk kell” címmel került fel a netre 1997 márciusában (Ádár Bet 5757) a Coloradói Egyetem Zsidó Diákszervezete révén. Ezzel egyidőben az antiszemitizmus kutatásáért felelős Sassoon Center (jeruzsálemi Héber Egyetem) is eltárolt egy másolatot belőle. 1999 októberében a Coloradói Egyetem figyelmeztetés és magyarázat nélkül eltávolította a webszerveréről, de akit érdekel, egyéb oldalakon még fellelheti.

Az alábbi egy újabb változat, amely számos fontos kiegészítést, frissített adatokat és jobb linkeket tartalmaz. Mint korábban is, a cikksorozatban szereplő anyag közvetlenül a New Age vezetőktől származik, direkt idézetek illetve elsődleges forrásokból származó összefoglalások felhasználásával. Mindössze helyenként hagyatkoztam másodkézből származó információra (amikor valaki kívülről írt a New Age-ről); ezeket megfelelően jelöltem, és csakis a New Age filozófiával kapcsolatos semleges vagy pozitív forrásokra korlátozódtam. Dokumentálatlan idézeteket szóbeszédnek nyilvánítottam, ezért ilyet sehol nem használtam. [Minden saját hozzászólásomat vagy véleményemet ehhez hasonlóan szögletes zárójelbe tettem, hogy megkülönböztethető legyen az objektív jelentéstől.] Ha bárkinek van egyéb dokumentált bizonyítéka az itt tárgyalt témával kapcsolatban, kérem, keressen meg vele.

*FONTOS* Részemről NINCSENEK copyright korlátozások az anyag egyetlen részével kapcsolatban sem. Szabadon lehet idézni, sokszorosítani és terjeszteni két feltétel mellett: (1) hogy a szöveg úgy marad, ahogy van – ne tegyen senki „szavakat a számba” vagy töröljön a szövegből anélkül, hogy világosan jelezné; és (2) mindezt ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül teszi.

Először azonban néhány szó azoknak Olvasóknak, akik ezeket az oldalakat böngészik.
Innentől kezdve az A részig minden szöveg az én felfogásomat tükrözi, amely azonban a New Age mentalitásban való négyévnyi intenzív elmerülésemen alapul. Ezért azzal a meggyőződéssel osztom meg ezeket, hogy helyességükben bizonyos vagyok.

Hírek a New Age csoportokba bevonódott zsidók számára:

A „New Age”, dióhéjban, olyan politikai/vallási mozgalom, amelynek célja a világ egyesítése különböző szellemi lények vezetése alatt. A folyamat során a judaizmust – és végül a zsidókat – pusztulásra szelektálják ki. Az „új” dolgok egyike az „új” korban a minden zsidó jelenléttől megtisztult az emberiség.

„Hiszen ez nevetséges!” – kiáltanak föl most sokan. Ha a „New Age” bármiért is kiáll, akkor az éppen a megvilágosodott egyenlőség új korszaka minden nép és vallás számára! Készek vagyunk próbára tenni ezt az állítást? Ha ugyanis ez igaz, akkor bizonyára mindenfelé találunk olyan New Age vezetőket, akik a történelmi judaizmusról – amelyik 4000 év alatt fejlődött ki, és ma „orthodox judaizmusnak” nevezik – azt tanítják, hogy ugyanúgy megvilágosodott vallás, mint az összes többi a földön, ugye? Hát hoppá.

„Izé, oké – van egyszer a zsidó nép, és van a judaizmus.” A tény, hogy az eljövendő új korszakban az orthodox judaizmus teljes eltávolítása a cél, megdöbbentően hathat azok számára, akik olyan New Age csoportokban vesznek részt, amelyek a „világ minden vallása iránti toleranciát” hirdetik. Mások ugyan észrevették ezt, de úgy érzik, hogy a judaizmus tényleg egy szeparatista, arrogáns vallás, amely egy Tórának nevezett, meghaladott, szűklátókörű szabályrendszeren nyugszik, és amely szükségtelenül korlátozza az emberiséget; hát persze, hogy mennie kell – vagy legalábbis felülvizsgálatra szorul, mígnem az egyedi sajátosságai eltűnnek belőle. Ami azonban az etnikai zsidó identitással kapcsolatos ellenségességet illeti, a legtöbb New Age-es bizton állítja: „Semmiképpen! A zsidókat teljes mértékben elfogadják a New Age körökben”. Ha az Olvasó ezt elhiszi, akkor őt bizonyára el is fogadták. Két dolgot kell végiggondolni:

1. A judaizmus elleni támadás a zsidók kiiktatására tett kísérlet. Megkockáztatva, hogy evidencia, amit mondok: ha nem lett volna valódi Ábrahám, Izsák és Jákób; nem lett volna egy Kivonulásnak (Exodus) nevezett esemény a történelemben; nem lett volna a Sínai megtapasztalás, vagy az „Ígéret földje”, „kiválasztott nép”; és különösen nem lenne „Izrael Istene”, aki a kiválasztást végezte és az ígéreteket tette – akkor nincs legitim alapja a „zsidóknak” nevezett leszármazottak továbbélésének. Ezen keretek között a zsidó örökség kétségtelenül értékelhető a tanulságos mesék miatt; az viszont megengedhetetlen, hogy zsidó örökségnek a való világ politikájába, vallási megegyezéseibe vagy társadalmi tudatosságába is behatoljon – annál jobban, mint hogy a kis Piroska bántalmazás miatt tegyen feljelentést a bíróságon a nagy, gonosz farkas ellen.

Ha a zsidó Biblia nem a zsidók történetének igaz krónikája, akkor nem marad más, mint egy téves identitásban élő nép, aki ahhoz ragaszkodik, hogy a világ többi része vele játsszon. (Pontosan ez az, amit a New Age-építész Alice Bailey kikövetkeztett.) Hasonlóan egy tébolyult személyhez, aki nem tudja elválasztani a fantáziát a valóságtól, a zsidók legjobb esetben is diszfunkcionálisak, de könnyen lehet, hogy veszélyesek magukra és másokra nézve is. Azokkal szemben, akik nem hajlandóak feladni a mesevilágot, az izoláció és elrekesztés válhat szükségessé a többség érdekében.

Éppen csak betekintést nyerhettünk „A Terv” (ezt a szerény nevet adták a New Age vezetők a programjuknak) belső logikájába. A zsidó nép, akár tud róla, akár nem, az emberiség diszfunkcionális részét képezi. Bárki, aki nekik kedvez, ezzel nem tesz nekik vagy a világnak szívességet. A rehabilitációjuknak annak a vallásnak a kiiktatásával kell kezdődnie, amelyből ezek a téveszméik származnak. A vallásnak, amely annyira erőteljes, hogy sajnálatosképpen megfertőzött más vallásokat és embereket is az egy I-tenben való hittel, úgy, ahogyan az Izraelnek kijelentetett.

A hiba kiküszöbölése érdekében a New Age-es „társadalmi átalakulás” egy része magában foglalja a téves információk terjesztését a zsidó vallásról. Ténybeli pontosságra sem igény, sem törekvés nincsen. Az igazság irreleváns a közvélemény-alakítás művészetének számára az Entitásháborúban (ahogyan a New Age-es ENSZ vezető, Robert Muller mondta). A judaizmus delegitimizációja mögötti cél, hogy eltávolítsák a befolyását egyéb spirituális rendszerekből (különösen a zsidóság leányvallását képező kereszténységből, amelyet az a leginkább „megrontott”). A cél az, hogy ha lehet, a zsidókat is eltávolítsák a judaizmus befolyásából; és azok, akik sóvárognak a világ általi elfogadottságra, készségesen fognak segédkezni a szemétre hajításában – a hozzá tartozó néppel együtt. Azoknak a zsidóknak a számára, akik nem hajlandók föladni ezt az „identitás-téveszmét”, A Tervnek van egy végső megoldása (természetesen jószándékú).

Ha valaki azt a „haladó” elképzelést támogatja, hogy a zsidóknak van jövőjük az „ősöreg” judaizmus nélkül, akkor tesztelje csak le bátran! Menjen és nézze meg, hogy talál-e olyan zsidó gyerekeket, akiket a Tórához való hűség nélkül neveltek, ám akik mégis zsidókként határozzák meg magukat. Lesz esetleg néhány ilyen, de nézzék meg az ő gyerekeiket... Beszéljenek azokkal, akik elhagyták a „zsidó” jelzőt, mint lényegtelent – és egyaránt intelligensnek és brutálisan őszintének fogják őket találni. Mindössze sokkal nyíltabban szembesültek az igazsággal, mint a szüleik: „az új judaizmus” nem tudja magát átmenteni a következő nemzedékbe. (Nem összetévesztendő ez azokkal, akik a judaizmust a képmutatás, a langyos istentisztelet, a faji arrogancia miatt utasítják el, ami mind a Tóra elleni bűn – mindez teljesen más dolog, ennek van jogalapja, és máshol tárgyalni is fogjuk. Itt arra az „új judaizmusra” gondolok, amely magát a Tórát, mint bűnt utasítja el.)

2. A New Age szellemi rasszizmuson alapszik. Ha valaki azt gondolja, hogy a zsidó népet egyenlőkként fogadják el az eljövendő Vízöntő korszakban, akkor bizonyára nem jól tájékozott a „faji karma” fogalmának mibenlétét illetően. A teozófiának, a New Age mozgalom fő hajtóerejének alaptanítása ez, és Alice A. Bailey írásaiban kerül bővebb kifejésre. Minden zsidót alsóbbrendű szellemi státuszúnak tekint, „megvilágosodott magatartásuktól” függetlenül. Sosem hallottunk még erről? A jelen cikksorozat célja, hogy megismerkedjünk a New Age filozófia ezen és más alapvető tanításaival, amelyek fölött „elsiklanak” a keresők számára szervezett kurzusokon, a világot szolgálóknak tartott szemináriumokon valamint ezoterikus iskolákba és társaságokba való alsó szintű beavatásokon. Az állításaim valóságtartalmát bárki igazolhatja, aki hozzá tud jutni azoknak a New Age kulcsfiguráknak az eredeti terjedelmű műveihez, akiktől ebben a sorozatban idézek.

Tények leleplezők és szkeptikusok számára:

1. „Ez is egy új hisztérikus összeesküvés-elmélet?” A szkepticizmus érthető és szükséges is. Mindazonáltal tudomásom szerint ez az első olyan összeesküvés, amely büszkén annak is nevezi magát, és a nyilvánosság elé állt az elérendő céljainak részleteivel. A New Age főkolomposai olyan magabiztosságot és nyitottságot sugároznak, amely egyértelműen azt jelzi (helyesen vagy helytelenül), hogy senki sem állíthatja meg őket. Ami még nyugtalanítóbb, hogy meg vannak győződve róla: senki épeszű ember nem is AKARJA megállítani őket. Még a zsidók sem. Az antiszemitizmusukat jószándékú korrekcióként prezentálják, amelyet a zsidók is szívesen elfogadnak – amikor végre valóban megértik, hogy szükségük van rá. Hadd tegyem egyértelművé: A New Age-esek általában véve NEM gyűlölik a zsidókat. Ez azonban nem teszi kevésbé antiszemitává a Tervüket... csak veszélyesebbé.

„A szivárványszínű szvasztika” nem más, mint ennek az ún. Felvilágosodásnak (Enlightenment) a filozófiájának és terveinek sűrített leírása – a saját szövegeiken keresztül. Az ebben a cikksorozatban említett minden állítást a különféle New Age csoportok nyilvánosan hirdettek. Mindennek pontosan utána lehet járni. Amint fentebb is említettem, az anyag közvetlenül a vezető New Age előadók és tanítványaik magyarázatainak idézete ill. összefoglalása, nem pedig az, amit mások mondanak róluk. A közvetlen idézeteknek megadtam a forrását, és az összefoglalásokhoz is tudok forrást nyújtani. Azokat a forrásokat, amelyekről tudom, hogy az interneten elérhetők, az Olvasó kényelméért be is linkeltem. Minden olyan kommentárt, ami tőlem vagy egyéb, nem New Age-es forrásból származik [szögletes zárójelbe] tettem. Egyedül a legutolsó rész (Zsidó válasz) származik teljes mértékben a saját kútfőmből.

2. „Kit izgat, hogy mit csinál egy elmebeteg, marginális csoport?” Ahogyan később látni fogjuk, Alice Bailey volt a század egyik legantiszemitább okkultistája. Azok számára, akik ragaszkodnak hozzá, hogy Bailey tanításai biztonságosan el vannak rekesztve marginalizált kis okkult csoportoknál, megdöbbentően fog hatni a felismerés, hogy Bailey közvetetten megkapta az UNESCO Békeoktatási Díjat (Prize for Peace Education) 1989-ben, és hogy a tanításait már belefoglalták az iskolai programokba szerte a világon, közte az USÁ-ban is (a „Goals 2000” programon keresztül). Elmebeteg? Lehet. Marginális? Már nem az. Különösen nem, hogy a globális sztár, Robert Muller [2010-ben elhunyt – a ford.] nyíltan hirdeti a tanításait.

A „Jószándékú összeesküvés” (ahogyan a New Age vezető Marilyn Ferguson nevezte még 1980-ban) annyira sikeres, hogy mára ez lett a társadalmi, politikai és vallási elfogadhatóság alapja. A New Age-et prominens közszereplők és széles néprétegek csoportjai támogatják tudatosan megdöbbentő számban (habár nincsenek mindnyájan tisztában az antiszemizmusával), és a tanításait akaratlanul is még többek teszik magukévá. Már ezekből az okokból kifolyólag is elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerjük az alapelveiket.

Vannak szkeptikusok, akik nem kételkednek a New Age összeesküvés (jószándékú vagy sem) létezésében, és fel is ismerik a veszélyeit a zsidó népre nézve, azonban biztosak benne, hogy egy ilyen mozgalomnak sosem lesz meg világszerte az a támogatottsága, amelynek segítségével megvalósíthatná az elképzeléseit. Azokra a New Age által megjövendölt, ismételt időponteltolásokra mutatnak rá, amikor elő kellett volna állnia a Világtanítónak, aki elvezeti az emberiséget a „planetáris (luciferi) beavatásba”, világkormányba és egy „új korszakba” (azaz New Age-be). Ezek a késlekedések valójában – mindezidáig – az isteni vétó következményei, amelyet a New Agesek közvetetten elismernek, és amelyet megkerülni nem képesek. Ezeket a hibákat a mozgalom szervezetlenségének tulajdonítani veszélyes, ezen kívül nem veszi figyelembe a tényt, hogy a New Age befolyása évről évre exponenciálisan nő világszerte. Mielőtt valaki gúnyolódna, kérem, hogy a teljes anyagot olvassa el.

3. Nem lehet általánosítani a New Age mozgalommal kapcsolatban; túl széles és változatos ahhoz, hogy mindezeket a csoportokat egy kalap alá lehessen venni Alice Bailey-vel.” Nem az a fontos, hogy megnevezik-e Bailey-t a hiedelmeik forrásaként – hanem az, hogy magukévá teszik-e a filozófiáját. Még nem sikerült találnom olyan csoportot, amely „New Age”-nek nevezi magát, és nem várja és üdvözöli az „Old Age” letűnését. Legtöbbjük nem jár utána, ki határozta meg, hogy az „old” (tehát a régi) mely jellemzőitől kell megszabadulni, viszont az „ősi tudást” senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Ha a „nagy invokációt” recitálják, szellemi vezetőkre hagyatkoznak a megvilágosodásért, megtagadják a „szeparatizmust” (különállást), mint a világ nagy gonoszságát, és/vagy a judaizmust mint „idejétmúlt szellemi rendszert” feketítik be, akkor ők Bailey tanítványai, akik Bailey hitvallását hirdetik. [Egyéb hasonlóságokat lásd lent].

A New Age tanítások ellenzőinek figyelmébe:

Nagyon ritka manapság az, akinek ne lenne olyan ismerőse vagy rokona, akit megbabonázott a New Age-es „fény és szeretet” halandzsa. Akinek van, tudja, mennyire fájdalmas végignézni, amint a hozzánk közelálló ember elveszíti a pszichológiai stabilitását, elhanyagolja a normál kötelességeit és kapcsolatait, és belesüllyed az önmagába fordult (újra meg újra bukásra ítélt) keresésbe a „csináld magad” istenné válás útján. A lentebb megosztott információ csak hozzátesz az aggodalmakhoz – különösen, ha az olvasó és/vagy az ismerőse zsidó. De ezen kívül betekintést nyerünk abba, hogyan hihet el valaki ilyen üres ígéreteket és ellentmondásos dolgokat. Ez az információ hozzásegít minket, hogy segítsünk nekik visszajutni a szilárd talajra. Ha hiszünk Izrael I-tenében, azt fogjuk találni, hogy Ő az ügyben érdekelt, nélkülözhetetlen szövetségesünk azoknak az embereknek a megmentésében, akikkel törődünk.

Ha az Olvasó nem is ismer személyesen olyat, akinek felborult az élete a New Age-es gondolkodásmód miatt, viszont zsidó és/vagy szereti a zsidó népet, akkor érdekéhez fűződik a zsidó közösség megőrzése és a megsemmisítésükre tett kísérletekkel szembeni megvédelmezése. Nem lehet azonban az ellen harcolni, amit nem ismerünk. Bármi legyen is tehát a motiváció, legyen itt néhány alapvető tény, amivel felszerelkezhetünk:

1. Különböző új ágak, ugyanazok a régi gyökerek: A New Age (innentől NA) alapprogramját – amelyet helyenként új világrendnek (New World Order) is neveznek –, legegyértelműbben az (1875-ben Helena Blavatsky által alapított) Teozófiai társaságnak nevezett csoport fejtette ki, és ez volt az, amely megalkotott számos olyan „kódszót”, amelyek ebben az anyagban is találhatók, és amely továbbra is elsődleges forrása marad az NA alapelvek összeállításának. Az NA fogalmak legtöbbje, ha nem az összes, megelőzi a teozófiát, ahogyan azt az alapító nyíltan el is ismerte.

Erőteljesen kölcsönöztek a klasszikus hinduizmusból és a tibeti buddhizmusból, nagy adag gnoszticizmussal, asztrológiával és más okkult erők keresésével vegyítve. Annak ellenére tehát, hogy az elnevezés New Age, azaz „Új” Korszak, valójában egy ősi vallásrendszerről van szó, amely különböző formákban szerte a világon megtalálható (a babilóniai, egyiptomi, északi, atlanti, pán/animista, amerikai indián [tegyük hozzá nyugodtan a szibériai vagy az ősmagyar sámánvallást is – a ford.] és más egyéb vallások, amelyek a különféle szellemi vezetőktől (spirit-guides) származó felhatalmazástól függenek). Ezért lehetséges, hogy a New Age-es tanítást olyan könnyen lehet annyiféle különböző kultúrához adaptálni. Alice Bailey, a következő fő NA vezető „csatornázta odaátról” a New Age – amelyet ő új világrendnek nevezett – keretrendszere számára az átfogó irányelveket, amellett persze, hogy teljesen azonosult a teozófiával is.

2. A logikára nincs szükség: A jó ítélőképességű olvasó észre fogja venni, hogy egyes NA kijelentések ellentmondanak egymásnak, különösen azok, amelyek a jóval és a rosszal, a sorssal és a választás lehetőségével, az egyenlőséggel és az elitizmussal, igazsággal és hamissággal valamint Maitreya/Lucifer eredetével kapcsolatosak. Ha rámutatunk ezekre az ellentmondásokra, a hardcore New Age-est nem fogja megrendíteni. Mivel elfogadta azt a Hindu világképet, miszerint az igazság, a jó és a valóság bármi lehet, amit az ember (minden adott pillanatban) saját magában megtalál, ezért türelmesen azt fogja válaszolni, hogy a következetességgel kapcsolatos minden igényünk önkényes, földhöz ragadt és fölösleges korlátoltságot tükröz.

Ne számítsunk rá, hogy a logikus elemzést, az empirikus megfigyelést vagy az összehasonlító érvelést komolyan vegyék, mivel a New Age-esek egyedül a szubjektív megtapasztalásokat veszik figyelembe (és csak azokét, akik elsőkézből tapasztalták meg). A zsidók eredetével kapcsolatban van néhány ellentmondás, de hogy mi lesz a végzete azoknak, akik ragaszkodnak atyáik hitének megtartásához, azzal kapcsolatban érdekes módon nincsen.

3. Szándékos rejtvények: A New Age vezetők tanításai és nyilvános nyilatkozatai, habár rendszerint angolul hangzanak, mégis valamiféle idegen nyelvnek tűnhetnek – felismerhető kifejezéseket használnak értelmetlen kontextusban, illetve ellentmondásos asszociációkat adnak meg. Az ezoterikus iskolákban ezeket „álcának” vagy kódszavaknek nevezik, olyan rejtvények, amelyeket szándékosan kódoltak azért, hogy a még titkos információkat eljuttathassák a beavatatlanok, illetve ellenséges megfigyelők feje fölött. Számos ilyen, a New Age-ben használt álca van, és azokhoz kapcsolódnak, amelyeket az okkultizmusban is használnak (Helena Blavatsky, „The Secret Doctrine” /A titkos tan/, 435. oldal). Így tehát, mi, kívül lévők csak annyit tudhatunk, amennyiről a NA szószólók úgy gondolják, hogy elmondhatják nekünk; ahogyan minden okkult csoportban bizonyos információkat feltehetően csak a legfelsőbb szintű beavatottakkal osztanak meg.

Ezzel együtt egyre nagyobb gyakorisággal nyitnak fel önként rejtélyeket nyilvánosan, ami azt jelzi, hogy a NA annyira megfelelőnek látja a támogatói bázisát, hogy ellen tud állni bármilyen ellenséges megnyilvánulásnak a céljaival szemben. Más esetekben kiugrott, magas szintű vezetőktől is jönnek kiszivárogtatások, ami azt mutatja, hogy még a hardcore NA hívek is ki vannak téve a kiábrándulásnak saját maguk által kreált valóságban megélt évek után.

4. A naiv idealisták kihasználása: Személyes tapasztalataim alapján úgy látom, hogy meglepően sokan fogadják örömmel az „Új világrendet”, „a Vízöntő korát”, az „új emberiséget” vagy az „Ősi bölcsességet”, azonban siralmasan tájékozatlanok az ügyben, hogy honnan jön ez az egész, és hová tart. Gyakran azért van ez, mert anélkül döntöttek egy adott NA-s ügy támogatása mellett, hogy ellenőrizték volna a mozgalom eredetét, vagy mert nem ellenőriztek egyéb NA-s forrásokat. Ezeknek a támogatóknak a legtöbbje a hierarchiában alacsonyabb szinten áll, és sokuk keményen dolgozik azzal a meggyőződéssel, hogy a NA tényleg jobb hellyé teszi a földet mindenki – inkluzíve zsidók – számára.

A felsőbb vezetés érdeke, hogy fenntartsák ezt az illúziót, és a munkás szinten lévő New Age-eseknek ne hagyják észrevenni a valódi célokat, különben sokan megtagadnák az együttműködést. Már ezzel együtt is sokat hallani a „globális megtisztulásról”, amelynek célja, hogy a világ népességének minimum 80%-ától megszabaduljanak, hogy egyértelművé tegyék: nem csak a zsidók, hanem számos más, elhivatott „világ szolgáját” ítélnek alkalmatlannak a New Age számára, amint az elit hatalmi struktúrájuk elfoglalja a helyét. Időbe telik ezeknek az elhivatott „könnyűmunkásoknak” megemészteni, hogy kihasználták őket és hazudtak nekik, és néha a tagadás szakaszába jutnak, de megérdemlik, hogy megismerjék az igazságot. Ezért ajánlom, hogy a jelen információkat ne csak a New Age ellenzőinek juttassuk el, hanem a támogatóinak is – különösen, ha olyanokról van szó, akik zsidók, vagy a házastársuk zsidó.

A sorozat máris kezdődik itt lent [a következő posztban], a végén pedig linkeket találunk az összes fejezethez [ami még nem készült el magyarul, ott a link az eredeti cikkre visz]. A visszajelzéseket természetesen szívesen fogadom, és el is várom – legyen a reakció akár egyetértő, kétkedő vagy felháborodott. Egyetlen kérésem, hogy mindent olvassanak el, mielőtt írnak nekem. -- HN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEVEZETÉS

A. MEKKORA AZ ÖSSZEESKÜVÉS?

B. AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELME A NEW AGE SZERINT

C. A NEW AGE ISTENEI

D. A NEW AGE „NAGY TERVE”.

E. NEW AGE-ES NÉZETEK A ZSIDÓKKAL ÉS A JUDAIZMUSSAL KAPCSOLATBAN

F. NÁCIZMUS ÉS NEW AGE

G. A TÁRSADALOM ÁTALAKÍTÁSA (TRANSZFORMÁCIÓ)

H. OKTATÁS A NEW AGE-BEN

I. MISSZIONÁLÁS A ZSIDÓK KÖZÖTT

J. MIT TEGYÜNK? A ZSIDÓ VÁLASZ

Szólj hozzá!

Címkék: antiszemitizmus new age-okkultizmus-ezotéria szivárványszínű szvasztika

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr585399569

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.