HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) ateizmus (4) Atya (1) az ember felépítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (2) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (5) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (3) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) Kánaán (1) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (1) kereszténység (3) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus teljessége (1) Krisztus Teste (2) kritika (6) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (1) megtérés (9) megtéréstörténet (5) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (14) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) nincsrecept (3) növekedés (6) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (2) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) Rick Warren-céltudatos (2) rick warren-céltudatos (1) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadítás (1) szabadság (3) szellem lélek test (2) Szent Szellem munkája (2) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (2) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (16) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

Rózsaszín bolygót talált a NASA

2013.08.12. 19:22 Kéry Zsuzsanna

Mottó: "Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted helyükre a csillagokat s a napot." (Zsoltárok 74,16)

A fenti címmel láttam meg a következő, érdekes cikket az indexen. Idézem [szögletes zárójelben az én megjegyzéseimmel]:

"Nagyjából 57 fényévnyire a Földtől egy nagy, magenta színű bolygót találtak csillagászok. (...) Ez a tény még nem tette volna különlegessé a bolygót [fordítási hiba, az eredetiben éppen azt mondja, hogy már önmagában ez a tény is figyelemre méltóvá teszi...], az annál inkább, hogy a bolygó kialakulása ellenkezik minden ma ismert elmélettel.

[A teremtés elméletével viszont nem ellenkezik, hanem éppenséggel teljesen összeegyeztethető vele - lásd lejjebb.]

A GJ 504b jelű bolygó mérete a Jupiterrel egyezik, de a súlya a többszöröse a Naprendszer legnagyobb bolygójának. Eddig ez a legkisebb bolygó, amit közvetlenül is meg lehet figyelni [teleszkóppal, és nem úgy, hogy a csillagja elé kerülve látszik].

A Jupiter nagyságú bolygók viszonylag gyakoriak a Tejútrendszerben. A GJ 504b bolygóban az a szokatlan, hogy nagyon messze van saját csillagánál [csillagától], több mint négymilliárd mérföldre található napjától, ami 43,5-szöröse, mint a Nap–Föld-távolság. Ha a mi Naprendszerünkben lenne, akkor a Neptunusz pályáján kívül esne.

A távolság okozza a zavart a csillagászokban. Az elmélet szerint a Jupiterhez hasonló nagyságú bolygók úgy alakulnak ki, hogy a csillag körül keringő anyagok összeütköznek és bolygóvá alakulnak. Az egyre növekvő tömegű bolygó egyre több anyagot vonz magához [és végül kialakul a gázóriás - teszik hozzá még az eredetiben]. A problémát az okozza, hogy jelenlegi ismereteink szerint pont a Neptunusz pályája az a határvonal, amelyen kívül ilyen bolygók nem tudnak kialakulni. Ennél messzebb egyszerűen már nincs elég anyag ahhoz, hogy kialakuljanak a nagy bolygók.

A GJ504b azonban létezik és jóval messzebb van saját csillagától, mint a Neptunusz. Markus Janson csillagász szerint emiatt nagyon nehezen illeszthető bele a mostani bolygófejlődési elméletekbe. A felfedezés miatt komolyan el kell gondolkodni alternatív elméleteken.

Nem ez az első eset, hogy az elméletek által elfogadottnál jóval távolabbi bolygót találnak csillagászok. A Hubble űrteleszkóp idén fedezett fel egy fiatal bolygót a TW Hydrae csillag körül. [Pontosabban: Találtak valamit, amit bolygónak vélnek; ez is jóval távolabb kering a napjától, valamint sokkal fiatalabb is annál, mint ami a jelenlegi bolygófejlődési elméletek alapján megjósolható lenne (kiemelés tőlem).

Ezeknek a megfigyeléseknek köszönhetően a csillagászok sokkal többet tudnak meg a naprendszerünkön kívüli bolygókról; és a végén még az is lehet, hogy újra kell gondolniuk, hogyan alakulhattak ki ezek.]"

A teremtés modellje viszont pontos választ ad a csillagok és bolygók eredetére.

Mikor jöttek ezek létre? Kezdetben - a teremtés kezdetén.

Ki hozta őket létre? A Teremtő Isten - az Úr Jézus által: "Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött." (János 1,3)

Mi célból?

  • Hogy világítsanak, 
  • hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és
  • meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 
  • Isten dicsőségét hirdessék az embernek: "Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?" (Zsoltárok 8,2;4-5)

Kicsit keresgéltem a neten a bolygók kialakulásának elméletével kapcsolatban, és találtam egy ilyet is:

Kozmikus porkorongok - por nélkül. A cikk a csillagok körül keringő törmelékkorongokról szól, elvileg ebből alakulnak ki a bolygók, de a megfigyelhető hideg törmelékekkel ez nem történik meg. A cikk magyarázata szerint:

"Az extrém alacsony hőmérsékletek magyarázata egy további rejtélyhez vezet: ezekből a korongokból a feltevések szerint hiányoznak azok a kis méretű (néhány tized és néhány mikrométer közé eső átmérőjű), magasabb hőmérsékletű porszemcsék, amelyek jellemzően a nagyobb testek összeütközésekor jönnek létre. A kutatók számításai azt mutatják, hogy az újonnan talált korongokban az alkotóelemek mérete néhány milliméter és néhány kilométer közé esik. Ezeknél nagyobb testek nagy valószínűséggel nem keringenek a vizsgált csillagok körüli övezetekben; ebben az esetben a korongok ugyanis sokkal dinamikusabbak lennének, a testek nagyobb gyakorisággal ütköznének egymással, ami porszemcséket generálna. 

A hat hideg törmelékkorongban minden bizonnyal elindultak a bolygókeletkezési folyamatok, de ezek leállhattak, még mielőtt a kisbolygó vagy törpebolygó méretű testek kifejlődhettek volna. A kutatók eddig még nem találtak magyarázatot erre, de a hideg törmelékkorongok azt bizonyítják, hogy ilyen övezetek akár évmilliárdokon keresztül is fennmaradhatnak."

Persze, hiszen törmelékből nem lesz bolygó. Ezt pontosan meg lehet figyelni.

A wikipedia szerint viszont a Naprendszerünk így alakult ki (az elmélet félelmetesen hasonlít a "molekulától emberig" c. elképzeléshez.):

"A Naprendszer bolygóinak összeállása cigarettafüsthöz hasonló finom porszemcsékből indult, amelyek fokozatosan milliméteres, centiméteres, majd méteres, végül néhány kilométeres) anyagcsomókká, planetezimálokká álltak össze. Ezek kis sebességgel történt rugalmatlan ütközése, egymáshoz tapadása hozta létre a 100-1000 kilométeres méretű bolygócsírákat, amelyekbe további planetezimálok ütközve bolygóembriókká nőttek. További növekedésük következményeként több száz test keringett a Naprendszerben, amelyek végül egymásba csapódva létrehozták a ma is létező nyolc nagybolygót." 

"A Föld-Hold rendszer valószínűleg két, közel egyező pályán keringő kisebb bolygótest ütközéséből jött létre (...) A két bolygó magja a planetáris differenciálódás során egyesült, ez lett a mai Föld magja, a két bolygó kérgének és köpenyének leszakadt részeiből állt össze idővel a Hold."

És akik ebben hisznek, kinevetik a teremtés modelljében hívőket. Milyen alapon? Soha, senki nem figyelte meg azt, amiről itt beszélnek, ráadásul maguk is elismerik, hogy csak találgatás ("valószínűleg"; "valami régen nekiütközhetett" stb.).

Nézzük tovább, mert az óriásbolygók (mint a magenta színű exobolygó) kialakulására is van magyarázat:

"A jégvonalon kívül, ahol a vízjég már kristályokban van jelen a Nap körül, a növekvő óriásbolygók a szilárd ásványszemcséket és a jégrészecskéket is begyűjthették, ezért sokkal nagyobbra nőhettek, mint a belső bolygók. Hasonló anyagból keletkezett az Uránusz és a Neptunusz is. De ez a két bolygótest már olyan messze vannak a Naptól, hogy a feltételezések (számítások) szerint, keletkezésük a jelenlegi helyükön több százmillió évet vett volna igénybe. Ez alatt az idő alatt a fiatal Nap a jelenleginél sokkal erősebb napszele jelentős mértékban megritkította a bolygókeletkezéshez fel nem használt anyagot. Ennek alapján egyes kutatók feltételezik, hogy az Uránusz és a Neptunusz mai helyzeténél beljebb, a Szaturnuszhoz közelebb keletkezhetett, és később távolodott el jelenlegi helyére."

Tehát az elmélet már kiindulásakor sem igaz, hiszen a bolygók jelenlegi helyükön nem is jöhettek létre ezek szerint. Semmi gond, akkor bizonyára beljebb voltak a mai helyzetüknél. De hogy kerültek kijjebb? Csak nem valami nekik ütközött? Bármilyen meseszerű találgatás is legyen, ez egy tudományosnak elfogadott elmélet, csak azért, mert a teremtés modellje világnézeti okokból elfogadhatatlan.

"Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak." (2Timóteus 4,3-4)

223 komment

Címkék: evolúció-teremtés

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr795457699

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

krüger 2013.08.18. 08:48:21

@firecrest: Régi trükk eltáncolni a válasz elől azzal, hogy "ezt úgyis mindenki tudja". Nem, nem tudja mindenki.
Csak éppen, ha valaki pontosan megmondaná, hogy akkor mi az antiszemitizmus (vagy ha úgy tetszik, antijudaizmus), akkor a továbbiakban nem lehetne bunkóként forgatva tetszőlegesen lecsapni vele bárkire, aki nem tetszik.
A témában ugyancsak illetékes Anti-Defamation League a következő definíciót adja (elnézést, most nincs időm lefordítani):

The belief or behavior hostile toward Jews just because they are Jewish. It may take the form of religious teachings that proclaim the inferiority of Jews, for instance, or political efforts to isolate, oppress, or otherwise injure them. It may also include prejudiced or stereotyped views about Jews.

krüger 2013.08.18. 12:27:46

@Columba: Megnéztem több változatban: nem jó a fordítás. Nem pogányokról van szó, hanem gojokról (sajnos görögül és arameusul nem tudok, de latinul és több más nyelven igen), tehát gentium, gentiles, Völker, stb.
Szó sincs pogányokról. A szó jelentése nem zsidó, de nem minden olyan ember, aki nem zsidó, mert például a mohamedánok vagy a feketék nem számítanak gójnak. Szóval a pogányok helyett gójok értendők. Hogy ez mennyire változtat a szöveg értelmén, azon persze lehet vitatkozni.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 09:52:21

@firecrest: Melyik másik szemita népet irtották két évezreden keresztül a származása miatt, és gyűlölik őket ma is világszerte?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 10:23:37

@Tom Benko: "én jelenleg úgy gondolom, hogy a millió éveket kimutató kormeghatározás nem a valós kort mutatja,"
Erre kíváncsi lennék, mi alapján állítod ezt.

>>> pl., hogy a föld mágneses mezeje ha sokkal erősebb volt a vízözön előtt és alatt, azaz sokkal hatékonyabban védte a földet a bejövő kozmikus sugárzástól, akkor sokkal kevesebb radiokarbon volt az atmoszférában, és következésképp a növényzetben is. A szénizotópost kort pedig úgy határozták meg, hogy az atmoszférikus radiokarbon jelenlegi szintjét vették alapul, mintha mindig is ugyanennyi lett volna - következésképpen az így kikövetkeztetett kor sokkal magasabb lesz, mint a valós kor.

A kálium-argonos kormeghatározás pedig 20-30 évvel korábban megszilárdult lávát mutatott több millió évesnek (pl. az új-zélandi Ngauruhoe hegy esetében).

"Egyébként meg a föld mélyén is van víz, termál, artézi stb., nem értek hozzá. Szóval az is fölbuzoghatott (ezt írja is a Biblia), és oda vissza is folyhatott."
Tudom, de ez is eléggé kevéske. Egyébként belevettem.

>>> Ha azonban abból indulunk ki, hogy sekély tengerek és egyenletesebb földfelszín volt, akkor bőven elboríthatott mindent.

"Hm, mintha létezne egy olyan hal, amely 15 méteresre is megnőhet, és amelynek cetcápa a neve, és nem az ókorban nevezték el :) "
Igen, az van.

>>> Mi van, ha tényleg cetcápa volt? Az a legnagyobb hal, ami létezik.

"Kérdés, hogy az eredetiben mi áll..."

>>> Mivel nem tudok héberül, a Young-féle szószerinti fordításra hagyatkoztam, az fish-t ír.

"Akkor viszont a Biblia alapján tudományos következtetéseket nem vonhatunk le, és minden érvelés, ami arra támaszkodik, szükségképpen semmitmondó is."
>>> Annak, aki nem hisz, bizonyára.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 10:30:46

@krüger: "Az európai keresztény egyházak többsége (amelyeket lesajnálóan népegyháznak szoktál nevezni), már a 19. században elvetette az Ószövetség szó szerinti értelmezését. "

Nem is véletlen, hogy ébredési mozgalmak sokasága válszolt már akkor is a hittől való elszakadásra, és sorra alakultak az evangéliumi szabadkeresztény gyülekezetek (ilyenek pl. a Testvérgyülekezetek).

Tom Benko 2013.08.19. 10:54:16

@Kéry Zsuzsanna:
"hogy a föld mágneses mezeje ha sokkal erősebb volt a vízözön előtt és alatt, azaz sokkal hatékonyabban védte a földet a bejövő kozmikus sugárzástól, akkor sokkal kevesebb radiokarbon volt az atmoszférában, és következésképp a növényzetben is. A szénizotópost kort pedig úgy határozták meg, hogy az atmoszférikus radiokarbon jelenlegi szintjét vették alapul, mintha mindig is ugyanennyi lett volna - következésképpen az így kikövetkeztetett kor sokkal magasabb lesz, mint a valós kor."
Ha erősebb volt a mágneses mező, akkor annak a kőzetekben is nyoma marad, például a kiömlő bazaltban a hátságok mentén. Ilyet nem tapasztaltunk, úgyhogy nyugodtan lehet alapul venni.Legalábbis az elmúlt kb. 50000 évre biztosan, azon túl meg nem használható a szénizotópos kronometria.

"A kálium-argonos kormeghatározás pedig 20-30 évvel korábban megszilárdult lávát mutatott több millió évesnek (pl. az új-zélandi Ngauruhoe hegy esetében)."
Ezért is kell több mintát is venni. Mondjuk ezt a millió éves eltérést már több lávára is olvastam, kb. kreás oldalanként másra és másra, de még korrekt forrást senki nem tudott rá adni, úgyhogy erős a gyanúm, hogy tévedés.
Mondjuk ha mégis így lenne, legfeljebb a kutatókon lepődnék meg, mert nem értettek meg egy fontos dolgot: bármely izotóp a felezési idejének nagyságrendjébe eső kor esetén a legpontosabb, szóval a rendkívül hosszú bomlási idejő kálium esetén a hiba ilyen kis korok esetén extrém nagy lehet, akár félidőnyi méretű is. Pár éves korokra legjobb a trícium-óra, ezt használják például a borok korának meghatározására is.

"Ha azonban abból indulunk ki, hogy sekély tengerek és egyenletesebb földfelszín volt, akkor bőven elboríthatott mindent."
Na igen, csakhogy erre nem igazán vannak bizonyítékaink. Egészen pontosan nulla. Apropó, ha sekély tengerek voltak, akkor lényegesen kevesebb volt a szárazföld, aminek emiatt jobban ki kellett emelkednie, eszerint mégsem olyan biztos, hogy elboríthatott mindent...

"Mivel nem tudok héberül, a Young-féle szószerinti fordításra hagyatkoztam, az fish-t ír."
Akkor megkeresem egy régi ismerősömet, ő emlékeim szerint az eredeti szövegekből dolgozik. Nem garantálom, hogy megtudom. De a kérdés engem is izgat most már.

"Annak, aki nem hisz, bizonyára. "
A természettudomány nem hitkérdés. Ha a Biblia csak irodalmi alkotás, akkor nem lehet rá alapozva természettudományosan érvelni, ha nem az, akkor rengeteg, a valóságnak ellentmondó tény miatt szükségképpen hamis.

krüger 2013.08.19. 15:04:18

@Kéry Zsuzsanna: például örmények, írek, indiánok, stb.
Amúgy pedig nem igaz, hogy a zsidókat kétezer évig üldözték meg irtották. Voltak üldöztetési periódusok, közöttük pedig sok száz éves békés időszakok, amikor virágzottak a zsidó közösségek mindenféle üldöztetés nélkül.

De a kérdés nem is ez, hanem az, hogy a mostani izraeli közösségnek mennyi köze van a bibliai zsidósághoz. Gyaníthatóan nem sok.

krüger 2013.08.19. 15:13:39

@Kéry Zsuzsanna: Aha, a "népegyházak" meg elmennek a levesbe....

Hát, nem tudom.

Az egyébként érthető, hogy Amerikában miért alakult ki fundamentalista körökben a zsidókultusz.
Vissza kell menni hozzá Kálvin korába. Kálvin ugyebár megalkotta a predestináció elméletét. Eszerint mindenkiről már születése előtt eldöntetik, hogy fog-e üdvözülni. Jézus nem mindenkiért halt meg, hanem csak ezekért a kiválasztottakért, a szentekért. Megvolt tehát a kiválasztottság-tudat, ami jól passzolt a választott nép koncepcióhoz.
Tehát a puritánok saját magukat amolyan kiválasztott népnek tekintették. Ezért is akartak minden tekintetben a zsidókhoz hasonulni. A zsidókéhoz hasonló fekete öltözetben jártak (noha azt a zsidók a lengyel nemesektől koppintották le, de mindegy), a gyerekeiknek ószövetség neveket adtak (Nehemiah, Ezra és hasonlók), és még az is komolyan felvetődött, hogy az USA-ban a héber legyen a hivatalos nyelv.

Amikor a puritánok kimentek Amerikába, egy új Exodus résztvevőinek tekintették magukat.

Azt a koncepciót is átvették a zsidóktól, hogy a vagyon gyarapodása az Úr áldásának a jele, ezzel fontos szerepet játszottak a modern kapitalizmus megalapításában (Lásd Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme). Szóval igyekeztek lemásolni a zsidókat, innen jön a mai neoprotestáns fundamentalizmusnak az a koncepciója, hogy a zsidókat piedesztálra kell emelni. Sőt, olyan elmélet is létezik, hogy az angolok az elveszett 10 zsidó törzset testesítik meg.

krüger 2013.08.19. 15:20:43

@Kéry Zsuzsanna: Amúgy abszurd, hogy egy népet két évezreden keresztül irtsanak, és még mindig megmaradjon.
De persze senki nem irtotta a zsidókat 2 ezer évig (ellentétben például az indiánokkal, akiket tényleg irtottak).
Az sem igaz, hogy a zsidókat világszerte gyűlölik, mert például Indiában-Kínában-Japánba és Afrikában nem sokat foglalkoznak velük, ez máris több mint az emberiség fele.

A kazár elmélet első kidolgozóját, az egyébként cionista Arthur Koestler-t megkérdezték, nem gondolja-e, hogy árt a zsidóknak azzal, hogy a kazár eredet mellett érvel. Azt válaszolta, hogy nem, mert Izrael létalapja nem az Ószövetség, hanem a megfelelő 1948-as ENSZ határozat.

Egyébként bibliai témákban hasznos még megnézni Bart Ehrman könyveit. Ehrman tudós, nem prédikátor aki hitbuzgalmi könyveket próbál tudományos mázzal leönteni.

Egyébként bibliai tanulmányai kezdetén újjászületett keresztény volt, később liberális keresztény, ma pedig, vagy 20 bibliai tárgyú kiadott könyvével, agnosztikus.

krüger 2013.08.19. 16:28:56

A vízözön mítosz egyébként nagy valószínűséggel korábbi mezopotámiai sumér és akkád mítoszok átvétele. Két leírása is volt, ezek az Ószövetségben egybe ötvöződtek, de a belső ellentmondásokból felismerhető,hogy eredetileg két történet volt. Például:

Genezis 6,19-20

És minden élõbõl, s minden testbõl, mindenbõl kettõt-kettõt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nõstények legyenek.
A madarak közûl az õ nemök szerint, a barmok közûl az õ nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közûl az õ nemök szerint; mindenbõl kettõ-kettõ menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.

Genezis 7, 2-3

Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nõstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettõt-kettõt, hímet és nõstényét.
Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nõstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén.

Vagyis az első esetben 2, a másodikban pedig kettő-kettő, illetve 7-7 példányról van szó.

További ellentmondás:
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földrõl.

Genezis 7-17

És erõt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.

Genezis 7-24

Vagyis az egyik esetben negyven, a másikban százötven napról van szó.

Aztán a Genezis 8-6-ban megint negyven nap lesz.

És lõn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala.

További ellentmondás a szövegekben, hogy a negyven napos vízözön leírásában Isten YHWH néven szerepel, noha ezt a nevet csak az Exodus 3-ban fedik fel, tehát elvileg korábban nem ismerhették.

Tudományos cáfolatok:
A Föld teljes légköre kb. annyi vízpárát bír el, amennyi 2.5 cm vastagon fedi be a földkérget, többet nem.
A felszín alatti vizek a teljes vízkészlet kb. 1.7%-át teszik ki. A sarki jégsapkák elolvadása úgy 95 cm-t tudna mindehhez hozzáadni.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 20:46:53

@Tom Benko: "Mondjuk ezt a millió éves eltérést már több lávára is olvastam, kb. kreás oldalanként másra és másra, de még korrekt forrást senki nem tudott rá adni, úgyhogy erős a gyanúm, hogy tévedés."

Én innen vettem a példát: www.answersingenesis.org/articles/aid/v4/n1/mt-ngauruhoe - ez elég gondosan dokumentált (hol, mikor és milyen eredménnyel történt mintavétel).

""Ha azonban abból indulunk ki, hogy sekély tengerek és egyenletesebb földfelszín volt, akkor bőven elboríthatott mindent."
Na igen, csakhogy erre nem igazán vannak bizonyítékaink. Egészen pontosan nulla."

A sekély tengereket egyrészt a BBC valamelyik dínós sorozatában láttam, másrészt dínós könyvekben (kb kéttucat van) is ezt olvastam, persze rendre hozzáteszik, hogy mittudomén 150 000 000 BC.

"A természettudomány nem hitkérdés."

De a hit sem természettudományos kérdés, viszont meg vagyok róla győződve, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Vannak olyan (egzakt) kérdések, amelyekre a természettudomány ad választ, és vannak olyanok, amelyekre a hit.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 21:08:34

@krüger: Ez nagyon érdekes, amit írsz, köszönöm. A protestantizmus jelentős része valóban így állt a kérdéshez, és hogy teológiailag megideologizálják mindezt (ők az új zsidók), kifejlesztették az ún. helyettesítő teológiát (replacement theology), amelynek az a lényege, hogy Isten elvetette Izraelt, és a neki ígért szellemi áldások most az Egyházra, az ún. szellemi Izraelre szállnak át. Ez a teológia mondjuk a római katolicizmust is megihlette, mivel mondjuk a reformátusokhoz hasonlóan ők is szellemi Izraelnek tartják magukat.

Mondanom sem kell, hogy ez nem más, mint az antiszemitizmus egyik formája - ők a Jelenések könyvében említett Sátán zsinagógája, "kik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok". Ezek a Gyülekezetet, azaz Krisztus hűséges követőit üldözték, üldözik és üldözni is fogják, amíg ez a világkorszak véget nem ér.

A zsidókat természetesen Isten helyre fogja állítani, mert "Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok" (Róma 11,29). Az egész fejezetet érdemes elolvasni egyébként, mert arról szól, hogy Isten mennyire, hogy nem vetette el a népét.

"Sőt, olyan elmélet is létezik, hogy az angolok az elveszett 10 zsidó törzset testesítik meg."

Erről éppen most olvasok, sumér-magyar őstörténet pepitában. Kissé megnyugodtam, hogy ezek szerint nem csak mi vagyunk ilyen hülyék.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.19. 21:16:06

@krüger: "Amúgy abszurd, hogy egy népet két évezreden keresztül irtsanak, és még mindig megmaradjon."

Éppen ezért a zsidók puszta léte nyomós érv Isten megőrző hatalma mellett.

"De persze senki nem irtotta a zsidókat 2 ezer évig" - dehogynem, a gyűlölet szítója pedig az Ellenség, a Sátán, aki mindent gyűlöl, ami Istennek kedves.
A zsidók szenvedéseiről sebtiben ezt gugliztam ki: www.chosenpeople.com/main/antisemitism/142--a-brief-and-incomplete-history-of-jewish-suffering, de jobban is utána lehet nézni a zsidók történelmével foglalkozó könyvekben.

"Egyébként bibliai tanulmányai kezdetén újjászületett keresztény volt, később liberális keresztény, ma pedig, vagy 20 bibliai tárgyú kiadott könyvével, agnosztikus."

Ez a "fejlődési" sor csak azt bizonyítja, hogy sohasem volt újjászületett keresztény.

krüger 2013.08.19. 22:12:21

Köszönöm, meglehetősen jól ismerem a zsidók történetét, nem hitbuzgalmi webhelyek szintjén, a kétezer év nagyobb részében nem üldözték és főként nem irtották őket. A webhelyen megadott események és évszámok is félrevezetők, mert nem derül ki belőlük, hogy ezek a zsidóság mekkora hányadát (többnyire elenyésző) érintették, és ténylegesen mekkora áldozatokkal is jártak.
Ugyanilyen alapon a magyarok üldöztetéséről is össze lehet állítani nagyon meggyőző kis listákat.

Voltak üldözési hullámok, de ezt kétezer évre kiterjeszteni nagyon nagy csúsztatás.

>Ez a "fejlődési" sor csak azt bizonyítja, hogy >sohasem volt újjászületett keresztény.

Ezt nevezik úgy, hogy "igazi skót" érvelés. Kiváló módszer az érdemi válasz megkerülésére.
(en.wikipedia.org/wiki/No_true_Scotsman)

Mindegy, végső soron mindenki abban hisz, amiben hinni akar.

krüger 2013.08.19. 22:22:12

@Kéry Zsuzsanna: Ja igen, a vízözönnel kapcsolatos ószövetségi ellentmondásokkal kapcsolatosan nem írtál semmit, pedig érdekes lenne.

Amúgy a biblia jövendöléseknél is mindig azt látom, hogy ha valami úgy lett (vagy belemagyarázható, hogy úgy lett), akkor ki van emelve, ha meg nem úgy lett, akkor csönd van róla.

Például Ézsaiás 17,1:
Jövendölés Damaskus ellen. Ímé Damaskus városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz;

Na ez például nem jött be, Damaszkuszt a mai napig nem rombolta le senki.

Lehetne még idézni,nem teszem, ennyi valószínűleg elég.

2013.08.20. 09:45:24

@Kéry Zsuzsanna: "De a hit sem természettudományos kérdés, viszont meg vagyok róla győződve, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Vannak olyan (egzakt) kérdések, amelyekre a természettudomány ad választ, és vannak olyanok, amelyekre a hit."

De, a te esetedben kizárják egymást.

krüger 2013.08.20. 11:06:32

@vegyészmérnök: Nem tudom, hány éves vagy, de amennyiben a fénykép rólad készült, feltételezem, hogy - hozzám hasonlóan - nem vagy már mai csirke.
Ez esetben talán emlékszel, hogy a nyolcvanas évek végén a pártvezetés már érezte,hogy valami készül, és megpróbálta valamiképpen befolyásolni a változásokat.

Ennek részeként nyilvános vitákat hirdettek, ezzel a címmel:

"Milyen szocializmust építsünk?"

A kérdés lényege persze az volt, hogy "szocializmust", tehát akárhogy is vitázunk, egy biztos pont van: a szocializmust kell építeni, és nem mást.

Ehhez hasonló az, amikor egy fundamentalistával próbálsz vitázni. Nem megy. Azért nem megy, mert ő csak arról hajlandó megszólalni, ami úgy kezdődik, hogy "miért igaz a Biblia minden sora". Amint cáfolod, hogy igaz lenne, abban a pillanatban elkezd másról beszélni.

Ez nem vita, párhuzamos monológ. Mi értelme azzal vitázni, akinek a kiindulási alapja az, hogy márpedig minden 100%-ban igaz, akkor is, ha nem igaz?

firecrest 2013.08.20. 11:07:07

@Kéry Zsuzsanna: A testi Izrael meg tele van romlott dolgokkal pl. melegfesztivál. Gondolom nem ez az isteni terv az összegyüjtéssel kapcsolatban.

krüger 2013.08.20. 11:25:34

@firecrest: Engem ennél jobban zavar az a jó 200 atomrakéta, amelyek rá vannak irányozva a világ különböző városaira, nagy valószínűséggel Budapestre is. Mert "kiszivárgott" izraeli körökből, hogy nem csak arab illetve iszlám országok városaira irányítottak nukleáris rakétákat, hanem európai fővárosokra is, ha már Izrael bukik, akkor bukjon vele más is. Szóval jut belőle nekünk is.

firecrest 2013.08.20. 11:34:03

@krüger: De ezt hiába magyarázod egy olyan embernek aki teljes mértékben elfogult a zsidósággal szemben. A hitetlen zsidó embereket miért is fogadná be Isten?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 20:44:12

@krüger: "Ezt nevezik úgy, hogy "igazi skót" érvelés. Kiváló módszer az érdemi válasz megkerülésére."

Ismerem az igazi skót érvelést, itt azonban az a helyzet, hogy az az ember, aki magát újonnan születettnek mondja, majd elfordul Krisztustól, az soha nem is volt "skót", valójában soha nem ismerte meg az Urat személyesen.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 20:49:01

@vegyészmérnök: Nézd, engem nem zavarnak az orgasztikus facepalm-rohamaid (örülök, ha legalább itt vidám leszel), ha azonban személyeskedni kezdesz, ne számíts tőlem válaszokra. Köszi a megértést.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 20:52:03

@firecrest: Annak ellenére, hogy megváltattunk, az óemberünk romlott maradt, és ez így van Izraellel is. Az összegyűjtés egyébként testi szinten történik először (lásd Ezékiel látomását a feléledő csontokról), a szellemi helyreállítás a végén jön.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 20:55:15

@firecrest: "A hitetlen zsidó embereket miért is fogadná be Isten?"

Mert szereti őket.

Zakariás 12,8 "Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala.

12,9 Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad.
12,10

Jeruzsálem bűnbánata

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak."

Azaz felismerik Jézust, mint Messiást.

krüger 2013.08.21. 21:00:02

@Kéry Zsuzsanna: Mire? Mindenki tudja, hogy Izrael hivatalosan még soha nem ismerte el, hogy volna atombombája, miközben azt is mindenki tudja, hogy van neki, és nem is kevés.

De például:
wiki.answers.com/Q/Does_Israel_have_its_Nuclear_weapons_pointed_at_major_European_cities

krüger 2013.08.21. 21:01:13

@Kéry Zsuzsanna: Hát, akkor nem valami jól halad a dolog. A világ zsidóságának kevesebb mint fele él Izraelben, ráadásul a tendencia inkább csökken, mint nő, végezetül pedig - ahogy már említettem - nagy valószínűséggel ezeknek a többsége is a kaukázusi kazárok leszármazottja.

krüger 2013.08.21. 21:03:05

@Kéry Zsuzsanna: OK, teljesen mindegy. Ehrman lehetne akár buddhista vagy zoroasztriánus is, a lényeg az, hogy nagyon jól ismeri a Bibliát, és számos ellentmondásra hívta fel a figyelmet.

Még mindig nem szóltál azokról az ellentmondásokról, amiket fönt említettem (a vízözön kapcsán, illetve a jövendölés Damaszkusz lerombolásáról).

krüger 2013.08.21. 21:05:45

@Kéry Zsuzsanna: Ja, és a Dahiya doktrína:

The Dahiya doctrine is a military strategy put forth by the Israeli general Gadi Eizenkot that pertains to asymmetric warfare in an urban setting, in which the army deliberately targets civilian infrastructure, as a means of inducing suffering for the civilian population, thereby establishing deterrence. The doctrine is named after a southern suburb in Beirut with large apartment buildings which were flattened by the Israel Defense Forces (IDF) during the 2006 Lebanon War.

firecrest 2013.08.21. 21:18:31

@Kéry Zsuzsanna: Nagyszerű. Akkor a hitetlen zsidó embernek közvetlen bejárása van az Úrhoz. Mi meg csak menjünk szépen Őhozzá Jézuson keresztül. Nem hiszem, hogy Isten személyválogató.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 21:36:33

@krüger: "Mindenki tudja, hogy Izrael hivatalosan még soha nem ismerte el, hogy volna atombombája, miközben azt is mindenki tudja, hogy van neki, és nem is kevés. "

Speciel jól teszik, ha van nekik, kissé túl sokan akarják leradírozni őket a térképről (bár igaz, hogy őket nem a fegyvereik védik, hanem Isten maga, ahogyan az már a 48-as függetlenségi háborúban, és a későbbiek során is nyilvánvaló volt).

Mondjuk a világ 200 városára irányzott rakétával kapcsolatban a wiki answers öt anonim válaszolóját - akik ráadásul teljesen ellentétes véleményeken vannak az üggyel kapcsolatban - nem nevezném hiteles forrásnak. Ilyen hírekkel leginkább az ún. nemzeti hírportálok borzongatják azokat, akik már úgy is be vannak tojva, hogy az izraeliek megisszák a Dunánkat.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 21:38:42

@krüger: Bocs, nem vettem észre, mi a gond a vízözönnel, adnál linket? Nem találom. köszi.

Damaszkusznak utánanézek.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.21. 21:39:53

@firecrest: "Akkor a hitetlen zsidó embernek közvetlen bejárása van az Úrhoz."

Nem ezt mondtam, hanem, hogy helyre fogja őket állítani szellemileg is - azaz Izrael meg fog térni.

krüger 2013.08.21. 22:11:01

@Kéry Zsuzsanna: OK, ide másolom:

A vízözön mítosz egyébként nagy valószínűséggel korábbi mezopotámiai sumér és akkád mítoszok átvétele. Két leírása is volt, ezek az Ószövetségben egybe ötvöződtek, de a belső ellentmondásokból felismerhető,hogy eredetileg két történet volt. Például:

Genezis 6,19-20

És minden élõbõl, s minden testbõl, mindenbõl kettõt-kettõt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nõstények legyenek.
A madarak közûl az õ nemök szerint, a barmok közûl az õ nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közûl az õ nemök szerint; mindenbõl kettõ-kettõ menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.

Genezis 7, 2-3

Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nõstényét; azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták, kettõt-kettõt, hímet és nõstényét.
Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nõstényét, hogy magvok maradjon az egész föld színén.

Vagyis az első esetben 2, a másodikban pedig kettő-kettő, illetve 7-7 példányról van szó.

További ellentmondás:
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földrõl.

Genezis 7-17

És erõt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.

Genezis 7-24

Vagyis az egyik esetben negyven, a másikban százötven napról van szó.

Aztán a Genezis 8-6-ban megint negyven nap lesz.

És lõn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala.

További ellentmondás a szövegekben, hogy a negyven napos vízözön leírásában Isten YHWH néven szerepel, noha ezt a nevet csak az Exodus 3-ban fedik fel, tehát elvileg korábban nem ismerhették.

2013.08.21. 22:11:52

@Kéry Zsuzsanna: "Bármi igaz lehet. Az úgynevezett természeti törvények ostobaságok. A nehézkedés törvénye
ostobaság. „Ha akarnék, úgy lebegnék a padló fölött, mint a szappanbuborék” - mondta
O’Brien. Winston ezt is megfejtette. „Ha ő azt gondolja, hogy a padló fölött lebeg, s ha én
ugyanakkor azt gondolom, hogy látom őt lebegni, akkor a dolog megtörtént.” Hirtelen, mint
amikor egy elmerült hajóroncs egy darabja áttöri a víz felszínét, ez a gondolat hasított az
agyába: „Nem történik meg valóban. Csak elképzeljük. Érzékcsalódás.” Azonnal el is fojtotta
ezt a gondolatot. A tévedés nyilvánvaló."

krüger 2013.08.21. 22:31:56

@Kéry Zsuzsanna: Nem tudom, feltűnt-e, hogy ezek az idézetek jobbára izraeli forrásoktól vannak.
És sehol nem írtam olyat, hogy 200 városra vannak irányozva a rakéták. Nagyjából 200 rakétájuk lehet - ezt persze biztosan csak ők tudják, na meg egy-két titkosszolgálat - és ezekből van néhány európai fővárosokra irányozva. Valószínűleg nem sok, mondjuk egy tucat, csak hát atombombából egy is pont elég.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(bár igaz, hogy őket nem a fegyvereik védik, hanem Isten maga, ahogyan az már a 48-as függetlenségi háborúban, és a későbbiek során is nyilvánvaló volt).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Erre most akár azt is mondhatnám, hogy akkor Auschwitzban Isten miért nem védte meg őket...

De nekem nagyon úgy tűnt, hogy 1948-ban fegyverekkel védték meg magukat, na meg azért támadtak is.

Nem volt abban semmiféle csoda. Egyszerűen jobb volt a felszerelésük, jobbak voltak a fegyvereik, a moráljuk és a katonai ismereteik, mint az ócska - néha első világháború előtti - mordályokkal harcoló, a katonáskodáshoz nem értő, rosszul kiképzett is igazán harcolni nem is akaró, koordinálatlan arab milíciáknak.
Ha ez csoda, akkor a pákozdi csata meg a caporettoi áttörés is csoda (ez utóbbit tényleg úgy is szokták emlegetni: il miracolo del Caporetto).

krüger 2013.08.21. 22:40:35

@firecrest: A fundamentalisták pontosan ezt gondolják. Ez számomra is elképesztő.
Az egyik amerikai fundamentalista szekta egészen odáig ment, hogy kifejezetten megtiltotta zsidók térítését, azzal a felkiáltással, hogy nekik erre nincs szükségük.
Ha Jézus idejében is így gondolkodtak volna a zsidók, akkor ma nem létezne a kereszténység.

krüger 2013.08.21. 22:50:40

@Kéry Zsuzsanna: Akkor talán elismételném, szövegértési probléma okán:

Azt, hogy Izrael Rómára és más európai fővárosokra irányzott nukleáris rakétákat, nem anoním wikipedia felhasználók mondták, hanem Martin Van-Crevel, a Héber Egyetem professzora.

Ha nem hiszed, itt ellenőrizheted:
www.voltairenet.org/article164432.html

Mivel az egész téma Izraelben tabu, szinte bizonyos, hogy a nyilatkozatot hivatalos jóváhagyással tette, amolyan kiszivárogtatásként.

>Speciel jól teszik, ha van nekik
Jól teszik?
Halleluja?
Na ezen a ponton aztán végképp nem tudok veled semmiféle közösséget érezni.
Jól teszik?
Van fogalmad arról, mekkora pusztítást okoznak ezek a bombák?
Nyilván olyan városokra vannak irányozva, mint Bagdad, Teherán, Iszfahán, Kairó, Alexandria, Damaszkusz, stb.
Milliós metropoliszokra. És akkor ott van Róma, de talán még Budapest is. Esetleg a te családodat is eltörölnék a Föld színéről.
Megölnének talán 100 millió embert.
Jól teszik?
Örüljek neki?
Ennyire bigott lennél? Dögöljön meg a világ, esetleg velem meg veled együtt, csak nehogy Izraelnek baja legyen?

firecrest 2013.08.22. 07:12:48

@krüger: Csak Jézuson keresztül lehet az Atyához jutni. Nincs más út még egy zsidónak sem. Jézus ezt világosan kijelenti.

krüger 2013.08.22. 07:20:16

@firecrest: Így igaz. Ez ez egyetlen út.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 09:43:49

@krüger: Biztosan van, aki ezt gondolja, én nem tartozom közéjük. Amiről itt szó van, az az, hogy a zsidók közül egyre nagyobb számban ismerik föl Jézusban a Messiást. Ehhez nagyon is szükséges a misszió, persze olyanok részéről, akik tisztában vannak a keresztény egyházak zsidók ellen elkövetett bűneivel, és ebből fakadóan megfelelő ismeretekkel, érzékenységgel, szeretettel és nem utolsósorban erre való elhívatással fordulnak Isten népe felé.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 09:46:58

@vegyészmérnök: Szóval a hit szerinted nem más, mint duplagondol? Úgy legyen.

krüger 2013.08.22. 10:39:11

@Kéry Zsuzsanna: Hát, nem nagyon halad a dolog, amellett,hogy egyébként a térítést Izraelben törvény tiltja (ennélfogva keresztény missziók sem működhetnek, legalábbis legálisan nem).

Egyébként a Szentföldön élő keresztények száma az 1948-as 400 ezerről néhány tízezerre csökkent, köszönhetően az állandó üldöztetésnek és annak, hogy zsidó lobbisták befolyására az USA-ba kivándorolni akaró keresztény palesztinok feltűnően gyorsan megkapják a vízumot. Persze tudom, ők csak sima keresztények, nem "Isten népe".

Azért ha van időd, nézd már meg azokat az egymásnak ellentmondó idézeteket a vízözönről, amelyeket már két alkalommal is ide másoltam.

krüger 2013.08.22. 10:39:43

@Kéry Zsuzsanna: Az a hit, ami a józan észnek ellentmond, az igen, az duplagondol.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 10:46:18

@krüger: "A vízözön mítosz egyébként nagy valószínűséggel korábbi mezopotámiai sumér és akkád mítoszok átvétele."

A legtöbb nép mítoszai közt szerepel egy hasonló történet. Nem inkább arra bizonyíték ez, hogy valóban megtörtént?

"Két leírása is volt, ezek az Ószövetségben egybe ötvöződtek, de a belső ellentmondásokból felismerhető,hogy eredetileg két történet volt. Például: Genezis 6,19-20"

Nincs belső ellentmondás. Először megmondja, hogy minden állatból vigyen be egy párt, majd azt mondja, hogy a tiszta (azaz az áldozatra alkalmas) állatokból - négylábúak és madarak közül - viszont hetet vigyen (azokból több kell, hogy el tudjanak szaporodni akkor is, ha néhányat feláldoznak közülük).

Ezért van, hogy "az első esetben 2, a másodikban pedig kettő-kettő, illetve 7-7 példányról van szó."

"További ellentmondás:
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földrõl.
Genezis 7-17 És erõt vevének a vizek a földön, száz ötven napig. Genezis 7-24
Vagyis az egyik esetben negyven, a másikban százötven napról van szó.
Aztán a Genezis 8-6-ban megint negyven nap lesz.
És lõn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala."

Itt sincsen ellentmondás, csak értelmezni kell a szöveget. Az egyszerű fordításban könnyebben követhető:

Az áradat egyre csak növekedett, és a negyvenedik napon fölemelte a bárkát, amely ettől kezdve lebegett a víz színén, magasan az elborított föld felett. 18-19 Az özönvíz egyre hatalmasabb lett a földön, egyre csak áradt, és végül már a föld legmagasabb hegyeit is elborította. A bárka pedig a vízzel együtt fölemelkedett, és úszott a víz színén.

majd:

24 Az özönvíz 150 napon keresztül erőt vett a földön, és teljesen elborította az egész szárazföldet.

Tehát 40 napig tartott, mire fölemelkedett a bárka, majd még 150 napig emelkedett ill. magasan állt.
Utána megint 150 nap volt, mire leapadt, és ezután 40 nappal engedett ki egy hollót:

2 Bezárta a mélység forrásait, az égboltozat ablakait, és az eső elállt. 3 A víz ettől fogva folyamatosan apadt, és 150 nap múlva visszahúzódott a szárazföldről. 4 A hetedik hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát-hegységben. 5 Azután az ár tovább apadt, és a tizedik hónap első napján Nóé meglátta a hegyek csúcsait.

6 Ezután negyven nappal Nóé kinyitotta a bárka egyik ablakát, amelyet ő készített, 7 és kiengedett egy hollót. Az ide-oda szállt, amíg a víz teljesen föl nem száradt a földről.

- nincsen tehát ellentmondás, ez az események folytatólagos leírása.

"További ellentmondás a szövegekben, hogy a negyven napos vízözön leírásában Isten YHWH néven szerepel, noha ezt a nevet csak az Exodus 3-ban fedik fel, tehát elvileg korábban nem ismerhették."

A történetet viszont nem valós időben írták le, hanem Mózes foglalta írásba, aki viszont ismerte YHWH nevét. (Istent Elohimnak csak a bűneset előtti időben nevezi az Ige.)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 10:55:32

@krüger: Egy izraeli tévécsatorna riportja messiáshívő zsidókról az országban (2004-ből, angol felirattal): www.youtube.com/watch?v=3sEBAldf4L0

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 12:00:47

@krüger: "Egyszerűen jobb volt a felszerelésük, jobbak voltak a fegyvereik, a moráljuk és a katonai ismereteik, mint az ócska - néha első világháború előtti - mordályokkal harcoló, a katonáskodáshoz nem értő, rosszul kiképzett is igazán harcolni nem is akaró, koordinálatlan arab milíciáknak. "

Szerintem alaposabban kellene tanulmányoznod ezt a korszakot. A valóság ezzel szemben ugyanis az, hogy a britek rendkívül jól felszerelték az Arab Légiót fegyverekkel, a Yishuvnak viszont kb az az arzenál állt rendelkezésére, amit te az araboknak tulajdonítasz, de korántsem elegendő mértékben. Mind számarányban, mind fegyverzetben sokszorosan alulmaradtak a rájuk támadó ellenséggel szemben, a háborút mégis megnyerték, kibucról kibucra, városról városra. Közrejátszott ebben persze az arab hadviselés középkori színvonala, mikoris az egyetlen taktikájuk a felhergelt állapotban való frontális támadás volt. Őket a gyűlölet hajtotta (leginkább a vezetőik gyűlölete, nem is a sajátjuk), a zsidók viszont az életüket védték, azt a földdarabot a világon, ahol otthon lehetnek.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 12:12:39

@krüger: "Van fogalmad arról, mekkora pusztítást okoznak ezek a bombák?
Nyilván olyan városokra vannak irányozva, mint Bagdad, Teherán, Iszfahán, Kairó, Alexandria, Damaszkusz, stb.
Milliós metropoliszokra. És akkor ott van Róma, de talán még Budapest is. Esetleg a te családodat is eltörölnék a Föld színéről.
Megölnének talán 100 millió embert.
Jól teszik?
Örüljek neki?
Ennyire bigott lennél? Dögöljön meg a világ, esetleg velem meg veled együtt, csak nehogy Izraelnek baja legyen?"

Leszámítva azt, hogy semmi ilyet nem írtam, érdemes fontolóra venni a következőket:

Az izraeli hadviselés legfőbb jellegzetessége a kezdetektől fogva az ÖNVÉDELEM, emellett (bármit is állítanak a forrásaid) a polgári lakosság maximális védelme. Mégis milyen más esetről tudsz, amikor a palesztin rakétakilővő-állomás bombázása előtt (amit a Hamasz gondosan iskolákba és családi házakba telepít) az IDF repülőgépről ledobott szórólapokon értesíti a polgári lakosságot, valamint telefonon felhívja a bombázandó házban élő családot, hogy pontosan mikor számíthatnak a kilövésre, és hogy menjenek ki a házból? Majd miután persze a Hamasz nem engedi a menekülést, a sérülteket a közeli _izraeli_ kórházakban látják el, ingyen?

A másik pedig, hogy nem az izraeli atomrakétáktól kell félniük Izrael ellenségeinek, hanem magától Jézustól, a Messiástól, aki, ahogyan fent is idéztem az Igéből, el fogja pusztítani az Izraelre támadó nemzeteket.

Isten már az Ábrahámmal kötött szövetségbe belefoglalta, hogy a nemzetek az Izraelhez fűződő viszonyuk alapján lesznek megítélve. "Megáldom a téged áldókat és megátkozom azokat, akik téged átkoznak. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége".
Izrael áldásul és világosságul adatott a világnak, de a világ ugyanúgy elutasította őket, mint ahogyan Izrael is elutasította a Messiás Jézust 2000 évvel ezelőtt.
Aki azonban ismeri a Bibliát, tudja, hogy a következő korszakban minden helyre fog állni, a Messiás Jézus pedig Jeruzsálemből fog uralkodni a nemzetek felett.

krüger 2013.08.22. 13:06:19

@Kéry Zsuzsanna: Alaposan tanulmányoztam a korszakot.
Nem prédikátorok által írt hitbuzgalmi művekből, hanem történészek műveiből.
Rosszul vagy informálva, célzatosan megírt, történelmietlen munkákból, ennyi.

krüger 2013.08.22. 13:07:10

@Kéry Zsuzsanna: Kiválóan megkerülted azt a kérdést, hogy akkor miért is vannak izraeli atomrakéták ráirányítva mondjuk Rómára vagy éppen Budapestre? Nyilván ez is ÖNVÉDELEM.

krüger 2013.08.22. 13:10:43

@Kéry Zsuzsanna: Állandóan ezzel a messiáshívő zsidókkal jössz.
Igen, vannak, Tudok róla. Több mint 20 évvel ezelőtt találkoztam is velük Los Angeles-ben. Nagyon kedves, szimpatikus társaság.

Tudod, hányan vannak Izraelben?
Kb. 20 ezer fő.
Szemben nagyjából egymillió vallását gyakorló zsidóval.
Vagyis jelentéktelen az arányuk.

krüger 2013.08.22. 13:11:46

@Kéry Zsuzsanna: A vízözön két változatával kapcsolatos ellentmondásról majd mondasz valamit, esetleg írjam le harmadszor is?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:12:50

@krüger: Voltaképpen mi a bajod a zsidókkal, hogy ennyire elfogult vagy velük szemben?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:13:51

@krüger: Inkább olvasd el a válaszomat 7-8 hsz-szel feljebb.

krüger 2013.08.22. 13:19:20

@Kéry Zsuzsanna: Nem elfogult vagyok, hanem ugyanazzal a mércével mérem őket, mint bárki mást. Te vagy az, aki piedesztálra helyezve imádod őket.

krüger 2013.08.22. 13:19:54

@Kéry Zsuzsanna: Tehát nem ellentmondásos a szöveg? Miért nem? Mert erősen annak látszik.

krüger 2013.08.22. 13:23:51

@Kéry Zsuzsanna:
>Majd miután persze a Hamasz nem engedi a >menekülést, a sérülteket a közeli _izraeli_ >kórházakban látják el, ingyen?

Nem jellemző.
Nemrég volt az On the Spot, nem tudom, láttad-e. Díjat is kapott az a rész. Két magyar fiatal készítette a gázai övezetben. Ott van - dokumentumfilm - hogy az egyik palesztinnek, aki egyébként az izraeli médiának dolgozik, szóval a lányának levitte több ujját egy izraeli bomba (amire senki nem figyelmeztetett).

Szóval ez a palesztin kivételesen jó kapcsolatban volt valamilyen izraeli jótékony szervezettel, és hosszú utánjárás, telefonálgatás, papírmunka és várakoztatás után elintézték, nekik, hogy a lányát egy izraeli kórházban kezeljék, és valamilyen izraeli alapítvány kifizesse ennek a költségét. De ez abszolút kivételes eset, és még így sem ment könnyen.

krüger 2013.08.22. 13:25:37

@Kéry Zsuzsanna: OK, itt egy idézet Benny Morris izraeli történészprofesszor könyvéből, amely az első arab-izraeli háborúról szól. Mondom, neves izraeli történész az illető, bár sajnos nem fundamentalista prédikátor. Szóval szerinte a zsidók voltak katonai fölényben, a következők miatt:

the Yishuv enjoyed basic advantages over the Palestine Arabs in major indexes of strength: "national" organization and preparation for war, trained military manpower, weaponry, weapons production, economic power, morale and motivation, and, above all, command and control. Moreover, despite the general demographic tilt, the Yishuv had a disproportionate number of army-age males (twenty- to forty-four-yearolds)22 as, during the 193os and 194os, the Zionist leadership had taken care, as a matter of policy, to ship to Palestine, legally and illegally, young, fit males-deemed "good pioneering material."

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:38:45

@krüger: Nem, ez hazugság, és csak a kurucinfo olvasóközönsége hiszi el.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:41:33

@krüger: "Tehát nem ellentmondásos a szöveg? Miért nem? Mert erősen annak látszik."

Másoljam be mégegyszer? Inkább olvasd el légyszi újra, pontosan elmagyaráztam.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:46:17

@krüger: Tételezzük fel, hogy igaz, nem kell, hogy nekem mindenről tudomásom legyen.
Fordított esetben az öngyilkos palesztin merénylő által felrobbantott buszon az izraeli sérülteket bármelyik arab kórházban tárt karokkal fogadják és magas színvonalú ellátásban részesítik. Az elfogott és esetleg túlélő túszok is csak a legjobbakat mesélik.
Nyilván.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 13:48:10

@krüger: Miért támadták őket meg az arabok egyáltalán? Azzal a céllal, hogy egytől-egyig beszorítsák őket a tengerbe?

krüger 2013.08.22. 13:52:10

@Kéry Zsuzsanna: Elfelejted, hogy ki a börtönőr, és ki a rab.
Nem a rabok üzemeltetik a börtönkórházat.
Amúgy nincs olyan, hogy "arab kórház". A palesztin hatóság nevű izraeli bábállamnak van néhány rosszul felszerelt, túlzsúfolt kórháza. Az általad leírt eset meg elvileg sem történhet meg, hiszen izraeli állampolgároknak eleve tilos betenni a lábukat palesztin területre.

krüger 2013.08.22. 13:58:16

@Kéry Zsuzsanna: Már elnézést, de azért volt okuk rá.
Mondjuk odajönne a te lakóhelyedre valaki azzal, hogy ő a gepida nép leszármazottja, akik 1800 éve azon a helyen laktak, és te most takarodjál innen, mert ez a gepidák földje.
Neked se tetszene.
A másik érv, hogy a zsidók az őket érte szenvedés miatt kapták mintegy kárpótlásul Palesztinát, erre meg azt mondják az arabok, hogy ők nem bántották a zsidókat, akkor miért rajtuk kárpótolják őket.

A főbűnt persze az angolok követték el, amikor az első világháborúban ugyanazt a földet egyszerre ígérték oda az araboknak meg a zsidóknak is,naná, hogy ebből már nem tudtak jól kijönni.

krüger 2013.08.22. 13:58:56

@Kéry Zsuzsanna: Igen, megvan, elegánsan megkerüli a válaszadást.Nem baj, nem is vártam mást.

krüger 2013.08.22. 14:03:55

@Kéry Zsuzsanna: Figyelj, itt a link:

www.sweetliberty.org/issues/israel/destroycaps.html

Az idézet MARTIN VAN CREVELD IZRAELI KATONAI SZAKÉRTŐTŐL SZÁRMAZIK.

Róla itt olvashatsz:
en.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Creveld

Piszokul semmi köze nincs semmiféle kurucinfóhoz.

Mellesleg szerintem -ha már őszinték vagyunk - sunyi dolog ilyeneket írni, "csak a kurucinfó közönsége hiszi el."

Minthogy:
1. Attól, hogy a kurucinfó olyan, amilyen, még írhat igazat.
2. Totálisan nem onnan van a hír
3. Nincs olyan, hogy a "kurucinfó közönség" mint kategória, mert ki ezért olvassa, ki azért (én például nem olvasom, a kurucinfót üzemeltető Jobbikot pedig kifejezetten utálom, semmi körülmények nem szavaznék rájuk).
4. Ha a kurucinfó azt írja, hogy kétszer kettő négy, attól még nem lesz antiszemitizmus, ha szerintem is .
5. Feltehetően többet olvasod, mint én, ha ilyen jól ismered a közönségét.

krüger 2013.08.22. 14:32:34

@Kéry Zsuzsanna:
"Megáldom a téged áldókat és megátkozom azokat, akik téged átkoznak. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ez megint csak olyan, hogy néha bejött, néha meg nem. Pl. a második világháborúban Románia kiirtott vagy százezer zsidót, mégis a győztes oldalon fejezte be a háborút és visszakapta Erdélyt.
Mondhatnék még sok példát rá. Hol így lett, hol nem.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 18:31:06

@krüger: "Igen, megvan, elegánsan megkerüli a válaszadást.Nem baj, nem is vártam mást."

Mi az, hogy nem vártál mást, rendesen válaszoltam - az a gond, hogy megcáfoltam az állításodat? Idemásolom mégegyszer a lényeget:

Nincs belső ellentmondás. Először megmondja, hogy minden állatból vigyen be egy párt, majd azt mondja, hogy a tiszta (azaz az áldozatra alkalmas) állatokból - négylábúak és madarak közül - viszont hetet vigyen (azokból több kell, hogy el tudjanak szaporodni akkor is, ha néhányat feláldoznak közülük).
Ezért van, hogy "az első esetben 2, a másodikban pedig kettő-kettő, illetve 7-7 példányról van szó."

*** Eddig érthető? Ellentmondás Nr 1 megcáfolva.

"További ellentmondás:
Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földrõl.
Genezis 7-17 És erõt vevének a vizek a földön, száz ötven napig. Genezis 7-24
Vagyis az egyik esetben negyven, a másikban százötven napról van szó.
Aztán a Genezis 8-6-ban megint negyven nap lesz.
És lõn negyven nap múlva, kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala."

Itt sincsen ellentmondás, csak értelmezni kell a szöveget. Az egyszerű fordításban könnyebben követhető:

Az áradat egyre csak növekedett, és a negyvenedik napon fölemelte a bárkát, amely ettől kezdve lebegett a víz színén, magasan az elborított föld felett. 18-19 Az özönvíz egyre hatalmasabb lett a földön, egyre csak áradt, és végül már a föld legmagasabb hegyeit is elborította. A bárka pedig a vízzel együtt fölemelkedett, és úszott a víz színén.

majd:

24 Az özönvíz 150 napon keresztül erőt vett a földön, és teljesen elborította az egész szárazföldet.

- Tehát 40 napig tartott, mire fölemelkedett a bárka, majd még 150 napig emelkedett ill. magasan állt.
Utána megint 150 nap volt, mire leapadt, és ezután 40 nappal engedett ki egy hollót:

"Bezárta a mélység forrásait, az égboltozat ablakait, és az eső elállt. 3 A víz ettől fogva folyamatosan apadt, és 150 nap múlva visszahúzódott a szárazföldről. 4 A hetedik hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát-hegységben. 5 Azután az ár tovább apadt, és a tizedik hónap első napján Nóé meglátta a hegyek csúcsait."

"Ezután negyven nappal Nóé kinyitotta a bárka egyik ablakát, amelyet ő készített, 7 és kiengedett egy hollót. Az ide-oda szállt, amíg a víz teljesen föl nem száradt a földről."

- nincsen tehát ellentmondás, ez az események folytatólagos leírása.

*** 40 nap után emelkedett fel a bárka, 150 napig áradt a víz, majd újabb 150 napig apadt, és ehhez képest 40 nap múlva engedte ki az első madarat. Ez összesen 380 nap.
Ellentmondás Nr 2. megcáfolva.

"További ellentmondás a szövegekben, hogy a negyven napos vízözön leírásában Isten YHWH néven szerepel, noha ezt a nevet csak az Exodus 3-ban fedik fel, tehát elvileg korábban nem ismerhették."

A történetet viszont nem valós időben írták le, hanem Mózes foglalta írásba, aki viszont ismerte YHWH nevét. (Istent Elohimnak csak a bűneset előtti időben nevezi az Ige.)

*** Ellentmondás Nr 3. megcáfolva.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 18:53:14

@krüger: "Már elnézést, de azért volt okuk rá.
Mondjuk odajönne a te lakóhelyedre valaki azzal, hogy ő a gepida nép leszármazottja, akik 1800 éve azon a helyen laktak, és te most takarodjál innen, mert ez a gepidák földje.
Neked se tetszene."

Csakhogy Palesztinában nem ez történt. Egyrészt eleve folytatólagosan is éltek ott zsidók, másrészt a 19. század közepétől kezdve az európai pogromok elől menekülők az utolsó négyzetméterig legálisan, pénzért jutottak ott földhöz, amit a területet aktuálisan birtokló hatalomtól vagy a helyi arab földművesektől, pásztoroktól vásároltak meg.
A legértéktelenebb mocsaras területeket adták el nekik horror áron, és ők a két kezük munkájával csapolták le és tették virágzóvá a mocsarakat, ültették be a sivatagokat stb.

"A másik érv, hogy a zsidók az őket érte szenvedés miatt kapták mintegy kárpótlásul Palesztinát, erre meg azt mondják az arabok, hogy ők nem bántották a zsidókat, akkor miért rajtuk kárpótolják őket."

Eleve elszórtan éltek ott arab törzsek, akik csak profitáltak a zsidó szomszédságból, megtanulhatták pl. a hatékonyabb földművelést, iskolába járhattak hozzájuk, ja és az orvosi ellátás is ismeretlen volt addig arrafelé. A zsidók békében éltek volna az arabok mellett, azokat azonban teljesen fellázították ellenük a vezetőik.

"A főbűnt persze az angolok követték el, amikor az első világháborúban ugyanazt a földet egyszerre ígérték oda az araboknak meg a zsidóknak is,naná, hogy ebből már nem tudtak jól kijönni."

Az angolok az arabokat azzal akarták lecsendesíteni, hogy megalapították számukra Transz-Jordániát, de persze az sem volt elég, ők deklaráltan a tengerbe akarták beszorítani a zsidókat - akiknek hatmillió okuk van rá, hogy legyen egy hely a földön, ami az övék, amit a sajátjuknak nevezhetnek.

Érdekes tanulmányozni azt a dicstelen szerepet, amit Nagy-Britannia játszott Izrael állam megalapításáig; akkor zárta le a mandátum határait, amikor a deportálások a náci Németországban megkezdődtek. Emberek ezrei fulladtak meg a tengerben, mert nem engedték a britek kikötni az ócska bárkákat, amelyeken menekültek. Volt olyan hajó, amely koncentrációs tábort túlélőkkel együtt süllyedt el Palesztina partjainál. (Más meg a náci lágerből mehetett Ciprusra, ahol a britek táborokba gyűjtötték az elfogott menekülteket.)

Amikor az arabok támadása a küszöbön állt, a britek teljes fegyver-embargót vezettek be, halálbüntetés járt érte, ha valakit fegyvercsempészésen kaptak. Fegyvert pedig egyedül a csehektől és a franciáktól vásárolhattak, de 67-ig leginkább francia fegyvereik voltak.

Mindegy, a zsidóknak minden jogalapjuk megvan arra, hogy Izrael földjén éljenek, és hogy meg is védjék azt.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 18:59:31

@krüger: "Figyelj, itt a link:

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/destroycaps.html"

Ez egy zsidógyűlölő oldal! A cikk végén ez áll: Islamic Association for Palestine (IAP) - ez, mint elfogulatlan forrás?
Nézd meg, milyen cikkek vannak alatta! Ha innen szeded az infóidat, nem csoda, hogy ilyen lesz a hozzáállásod...

krüger 2013.08.22. 19:22:30

@Kéry Zsuzsanna:

Martin Van Creveld professzor ezt nyilatkozta. Akkor is, ha akárhol idézik.

Mondjuk például itt is idézik:
rense.com/general34/esde.htm

krüger 2013.08.22. 19:23:42

@Kéry Zsuzsanna: Ez is egy verzió, csak éppen egy csomó pontatlanság, csúsztatás és kihagyás van benne.

krüger 2013.08.22. 19:27:01

Nincs ennek így semmi értelme. Aki bigott, az is marad.
Kár, hogy nem vagyok ateista vagy keresztényellenes, ha az lennék, erre az oldalra küldenék mindenkit, nagyon tetszene nekik.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 19:27:39

@krüger: Ez ugyanaz a cikk, ugyanattól a szerzőtől, ugyanabból a forrásból. De kiderült, hogy természetesen csalás:

www.richardsilverstein.com/2010/03/12/martin-van-creveld-victim-of-intellectual-fraud/

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.22. 19:30:51

@krüger: Lássuk csak, a forrásaidról rendre kiderülnek, hogy izrael-ellenesek és hamisak, a Biblia szövegét nem tudod értelmezni, és lesajnálólag beszélsz velem, miután megmutatom, hogy nincs ellentmondás ott, ahol gondoltad - ha én bigott vagyok, akkor te mi vagy?

2013.08.22. 21:30:59

@Kéry Zsuzsanna: Ha az a hit, hogy a Bibliát szó szerint kell értelmezni, akkor igen.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.23. 17:06:26

@Tom Benko: Az alábbiakban a személyes istenkeresésem során gyűjtött gondolatokat szeretném megosztani veletek tömören, ami természetesen magában hordozza a tévedés, illetve az aránytévesztés lehetőségét is, hiszen igencsak leegyszerűsítve írok most az adott korlátok miatt. Nem szeretnék senkit sem „meggyőzni”, még kevésbé megbántani: ha valaki elgondolkodik az írásomról, azt különös ajándéknak tekintem. :-)
Arra a kérdésre, hogy mennyire káros a hitetlenség a saját életemből és a történelemből vennék példákat. Alapgondolatom - ami szerintem sokakat foglalkoztathat – a következő: „valami nincs rendben a világgal”. Minél jobban igyekszem ezt vizsgálni, annál nyilvánvalóbbnak tűnik. Gyermekségemtől fogva nagyon érdekelt a történelem és ennek megfelelően választottam tanulmányokat is: történelem- és református vallástanár végzettséget szereztem. Ugyan jelenleg nem gyakorlom ezt a hivatást, de az érdeklődésem és a világnézetem azért megmaradt.
Évezredeken át létezett egyfajta „istenfélelem” a népek között, ami számos formát öltött a különböző kultúrákban és ezzel együtt jártak bizonyos erkölcsi normák is (Róma 2:14-15). Ezeket nyilván nem mindenki követte, de mégiscsak létezett valamiféle alap még abban az esetben is, ha valaki nem volt hívő izraelita, vagy később hívő keresztény. Ez utóbbi fogalmat én elválasztanám a „népi vallásosságtól”, ami gyakorlatilag a felvilágosodástól kezdve elkezdte lassú, évszázados agóniáját. Ezzel együtt a korábban természetesnek tartott fékek és korlátok egymás után tűntek el és dőltek le. A hittől való elszakadás folyamatát Jézus és az apostolok is megjövendölték csaknem kétezer éve (2Péter 3:3-4; 2Thessz 2:3; Mk 13:28-37; Lk 18:1-8). www.teologiablog.hu/idegesito-hivok/
E történelmi eseménysorozat részeként jelent meg a darwinizmus, ami ideológiai alapot szolgáltatott a maga útját járó embernek, hogy végül is kétségbe vonja és megtagadja Istennek még a létét is, noha természetesen Isten létezését sem „tudományosan” bizonyítani, sem cáfolni nem lehetséges. Az antropikus elv, amiről dos Santos is értekezik a regényében, tökéletesen bemutatja Pál apostol igehirdetésének lényegét (Róma 1:18-23).
Érdekes módon az elmúlt hidegháborús rendszerben egy dolog közös volt a „kapitalista” és a „kommunista” ideológiában: a „tudományos ateizmus”. Különböző módon kezelték ezt és eltérő célokból is, de azonos alapra építkeztek. Ezen ideológiák eredménye jól látható ma a világban. Az egyik rendszer ugyan a másik „ölébe” hullott, ezzel együtt azonban hozta magával az alaposan átmosott és meghasonlott néptömegeket, akik jelenleg az ún. fogyasztói társadalom rabigájában élnek, természetesen tisztelet a kivételnek…
A „gazdasági növekedés” azonban, - amin az egész rendszer valójában alapul - egy olyan méretű lufi, amiről úgy érzem, minden értelmes ember tudja, hogy csak idő kérdése a kidurranása. Ennek elfedésére találták ki a „fenntartható fejlődés” jelszavát, ami ugyan nagyon jól hangzik, de leginkább csak álom, amitől elképesztően messze vagyunk országos és globális szinten is. Ennek a felismeréséig ugyan sokan eljutottak már, sőt kezdeményezések történtek a megoldás érdekében, ezek azonban véleményem szerint messze nem érnek el arra a szintre, ahová el kellene jutnunk. A rendszert a tehetetlenség viszi előre. A fájdalomelkerülés és a problémák elodázásának politikája a későbbiekben még nagy árat követelhet; olyat, amit nagyon nehéz lehet majd megfizetni.
Az emberiség körül halmozódnak a megoldatlan és megoldhatatlan problémák szőnyeg alá söpört szeméthegyei. Közben kirívó társadalmi igazságtalanságban élünk, amit már úgy megszoktunk, hogy csak ironikusan legyintünk rá. Egyre több ember él „egyik napról a másikra”, míg sokan mások úgy tesznek, mint Pál idejében némelyek (1Kor 15:32), mivel megtehetik.
A keresztény hit hanyatlik, helyette pedig közeledik az önmegváltás vallásának ideje. Ez persze egy hosszú folyamat. A reménytelenség és az elégedetlenség lassan felhalmozódik az emberekben, ez pedig óvatosságra intő jel a jövőre nézve. Nem csupán a globális felmelegedés fenyegeti világunkat, hanem a rajta lakó társadalmak lassú deformálódása is (2Tim 3:1-4). A meglátásom szerint lefelé haladó történelmi spirált szemlélve a diktatúra szükségessége bele van kódolva a rendszerbe, a morális szétesés és annak következményei után ez szokott következni. Erről a Biblia több helyen is beszél és érdemes a szöveg mögött olvasni, a világban zajló folyamatokat figyelemmel kísérni…
Talán túlságosan sötéten látom a jövőt és feleslegesen vagyok ennyire „pesszimista”? Lehetséges, ámbár az emberi természet sajnos nem változott meg a történelem során. Nem tudni mennyi van még hátra, talán lesz még egy nagy reneszánsza az emberiségnek. Az viszont nagy kérdés, hogy ez a felvirágzás miről fog majd szólni és mennyi ideig tarthat egyáltalán.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.23. 17:07:20

@Tom Benko: Ami a saját hitemet illeti, nekem volt már részem kételkedésben, kétségbeesésben és engedetlenségben is. Foglya lettem a saját utamnak, gondolataimnak, de Ő mindig újra megkeresett, hiszen Ő a Jó Pásztor. Ma már úgy vagyok vele, hogy „nem érdekel semmi”, csak a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus. Ha valaki meg akarja tudni, hogy milyen az Isten, nézzen Őrá. Érdemes egy pillanatra fontolóra venni, hogy ha létezik egy Teremtő intelligencia, akkor milyen is lehet „Ő”. Vajon eljöhetett az emberek közé? Találkozhat a teremtmény a Teremtővel…?
Az előbbi „más nem érdekel” kijelentésemet értsétek jól: nem vitázok senkivel sem szívesen, de mindenkivel nagyon szeretek beszélgetni, amennyire csak időm és energiám engedi. Sok mindenre nem tudom a választ, de mégis van hitem és ez nekem elég. „Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25)

firecrest 2013.08.23. 19:56:26

@Columba: "Ha valaki meg akarja tudni, hogy milyen az Isten, nézzen Őrá." Bárcsak ilyen egyszerű lenne a dolog. Sok embernek nagyon elvont dolog az Isten fogalma. Csak élnek napról-napra soha bele nem gondolva az életük értelméről, céljáról. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű kijelentésekkel és kérdésekkel kellene hozzájuk közeledni és nem nyakon zúdítani őket tömény teológiával.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.23. 21:08:18

@firecrest: Egyetértek veled abban, hogy sokaknak nagyon elvont lehet... Úgy gondolod, hogy tömény teológia volt, amit írtam? Én őszintén nem annak szántam, de azt elismerem, hogy eléggé elvont ember vagyok a magam módján. Igyekeztem az eddig általam olvasott kommentekhez igazítani magamat, de még nem ismerem igazán az ide írókat. Ehhez jelentősen több idővel kellene rendelkeznem sajnos...
Nagyon remélem, hogy azért senki sem menekül el a blogról engem olvasva. :-)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.23. 22:21:55

@Columba: Én például kifejezetten örülök annak a nyugodt hangnemnek és egyenes stílusnak, amit itt képviselsz. Szóval köszi.

@Firecrest:
Ez alapvetően egy hitvédelmi blog, ami azt jelenti, hogy elsősorban hívőknek szóló írásokat gyűjtök ide. Ha nem hívők is megtisztelnek a jelenlétükkel, véleményükkel, annak külön örülök, a kérdéseikre megpróbálok választ adni, de nem szeretném emiatt a mélyebb teológiai témákat hanyagolni. (A teremtéses írások célja is a saját hitünk erősítése, építése, nem pedig az ateisták megtérítése - bár egy ilyen fordulattól elképesztő boldog tudnék lenni nyilván.)

firecrest 2013.08.24. 07:40:49

@Columba: Nem nekem hanem ahogy Zsuzsa írta a kereső embernek.

firecrest 2013.08.24. 07:46:55

@Kéry Zsuzsanna: Én pedig úgy gondolom, hogy a magvetést itt sem szabad hanyagolni. Igen ez egy belterjes családtagoknak szóló blog de az idelátogatót illik szépen fogadni. "Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen!"

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.24. 08:39:57

@firecrest: "de az idelátogatót illik szépen fogadni."

Úgy látod esetleg, hogy ez nem történik meg?

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.24. 08:57:29

@firecrest: Igazad van abban, hogy tekintettel kell lenni a keresőkre, és hogy az idelátogatókkal nem elvont teológiai kérdésekről, hanem könnyebben megfogható dolgokról kell beszélgetnünk.

Nekem azonban a véleményem, hogy a kereső embert nem kell félteni. Mert a kereső ember nem keres hiába. A kereső ember kérdez. A kereső embernek talán elege van a mellébeszélésből és a langyos fejsimogatásból. A kereső ember az igazságot akarja tudni. A kereső ember egyenes válaszokat vár.

De aligha van ez másképp az idelátogató ateistákkal, akiket azzal tisztelünk meg a legjobban, ha a hitünk mértéke szerint, őszintén válaszolunk - és ezt tette Columba is. "Ha valaki meg akarja tudni, hogy milyen az Isten, nézzen Őrá." - ez a legjobb tanács, amit adni lehet, és a legegyszerűbb is. Jézus élete mindenki előtt nyitott könyv, Ő a láthatatlan Isten képmása, az egyszülött Isten, aki az Atyával egy. Én is elkövettem azt a hibát, amikor Isten tulajdonságairól próbáltam beszélni, hogy nem jutott eszembe Jézusra mutatni. Szabadító, Megváltó, Bíró, Úr és Király. Lehet folytatni!

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.24. 09:57:04

@vegyészmérnök: Jól esett az a sok mosoly, amit küldtél, köszönöm szépen. :-) Elég rejtélyesnek tűnt, de örültem neki. :))
A hosszú bemutatkozásomból kimaradt, hogy mielőtt igazán a történelem felé fordultam volna, nagyon megfogott a kémia. Megtanultam a teljes periódusos rendszert és felmondtam a tanárunknak önként. Nagyon tetszett az elméleti része a tananyagnak, 11. osztályban még az Irinyi János országos kémiaversenyen is indultam. Nem jutottam tovább, de az elméletem akkor is max. pontszámos lett. A számolási feladatok nekem már túl nehezek voltak, de összességében akkor is egy szép emlékem. Végül biológiából érettségiztem, ahol viszont szintén sikerült a szerves kémiába belehúznom a különböző ciklusokkal. :-))))

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.24. 10:20:01

@firecrest: Ezt a hosszú írást egyben bemutatkozásnak is szántam, keresőknek, kételkedőknek és hívőknek egyaránt. Én is voltam kételkedő, elég jól ismerem ezt az állapotot, igaz én már akkor hívőből lettem kétkedő "Tamás". Bizonyos szempontból persze nehéz a helyzet, hiszen minden egyes ember egy külön kis "univerzum". Nem egyszerű dolog beleélni magunkat más emberek világképébe. Nem is állítom, hogy ennek én szakértője lennék. Remélem viszont, hogy aki tényleg keres, az talál is, hiszen erre ígéretünk van az Úrtól. Még akkor is találhat kincset a kereső ember, ha esetleg mi hívők tökéletlenül közelítünk hozzájuk. Nagyon bízok ebben... :-)))

firecrest 2013.08.24. 13:02:07

@Kéry Zsuzsanna: Így van ahogy mondod őszintén és hittel válaszolni a keresők kérdéseire. Nekem a stílus nem tetszik. Hasonlítsd össze a te "palmface"-es hozzászólásodat Columba 2013.08.24. 09:57:04 íródott hozzászólásával. Mindketten vegyészmérnök hsz.-ra reagáltatok. Ő megköszönte a sok "mosolyt" és alázattal válaszolt te egy kissé "morcosan". Távol álljon tőlem az ítélkezés mivelhogy én is szoktam ilyen stílusban reagálni sajnos. Ha nem zavar mégegyszer bemásolom a fent említett bibliai idézetet: "Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! "Holnaptól már kezdhetem is a kedvességet és a türelem gyakorlását hitetlen munkatársaim körében :) /Remélem egy smiley még nem "roham" /

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.24. 22:02:38

@Kéry Zsuzsanna: Én annak idején nagyon örültem, amikor rátaláltam erre az oldalra. Azóta is úgy gondolom, hogy nagyon fontos szolgálatot tölt be és szeretnék időnként részt venni az itt zajló beszélgetésekben. :-)
Úgy gondolom, hogy hiánypótló a blog, remélem többen is rátalálnak még. Hiszem, hogy az Úr fel tudja használni ezeket az írásokat, sőt a kommenteket is hitünk erősítésére, az "igazság" bogozgatására, azonfelül pedig a békéltetés szolgálatára is. :-)))

Tom Benko 2013.08.26. 17:36:24

@Columba:

"Ezeket nyilván nem mindenki követte, de mégiscsak létezett valamiféle alap még abban az esetben is, ha valaki nem volt hívő izraelita, vagy később hívő keresztény."
Ez az alap azonban független a vallástól, egyszerűen a társadalom stabilitása miatt alakulnak ki. Az alapvető erkölcsi követelményeket ráadásul a nem vallásosok saját szabad akaratukból és belátásukból követik, nem külső erő hatására.

"A hittől való elszakadás folyamatát Jézus és az apostolok is megjövendölték csaknem kétezer éve"
Meg az összes többi vallás is (legalábbis amivel találkoztam). Mindegyik tartalmaz egy távolba helyezett utalást az emberi erkölcsök hanyatlására, ami egyfajta világvége-előjátékként történik - ezzel lehet az egyszerű embereket riogatni és engedelmességre kényszeríteni.

"E történelmi eseménysorozat részeként jelent meg a darwinizmus, ami ideológiai alapot szolgáltatott a maga útját járó embernek, hogy végül is kétségbe vonja és megtagadja Istennek még a létét is, noha természetesen Isten létezését sem „tudományosan” bizonyítani, sem cáfolni nem lehetséges."
No, itt sokminden összekeveredik.
Egyrészt a darwinizmus nem igazán ideológia. Annyi igaz, hogy kikényszerült a születése, de ez elsősorban a tudományos ismeretek mind nagyobb felhalmozódásának köszönhető. A korábbi elméletek ugyanis nem voltak képesek megmagyarázni az élővilág változatosságát vagy a fosszíliák milyenségét. A Darwin által felállított evolúciós hipotézis igen. A hipotézis pedig elméletté akkor vált, amikor a segítségével tett előrejelzések egyre-másra beigazolódtak.
Egyeseknek azonban kényelmetlen a valóság, és az elmúlt 150 évben egyre másra támadják (nagyjából ugyanazokkal az érvekkel) az elméletet. Ennek egyik lépése, hogy kikiáltjuk ideológiának, majd az így kreált ideológiát támadjuk, ez a szalmabáb-érvelés. Ennek köszönhető a darwinizmus, mint fogalom köztudatba épülése. Ha a tudományos oldalról nézzük, akkor ez mindössze az evolúció tényének darwini szemléletét jelenti, ami viszont anakronisztikus dolog, ugyanis az elméletet már jócskán kibővítették, illetve egyes helyeken meg is változtatták.
Másodszor nem szolgáltatott ideológiai alapot semmihez. Az istenfogalmak folyamatosan szorultak vissza, ahogy egyre több ismeretre tettünk szert az idők során. Már jóval előtte is voltak, akik nem tartották tudományos szempontnak bármiféle isten létét, elég csak Laplace és Napóleon anekdotikus beszélgetésére gondolni.
Harmadszor pedig cáfolni valaminek a létét valóban nem lehet. Igazolni ellenben igen. Ennek következtében aki bárminek a létét állítja, azon a bizonyítás terhe. Ha pedig nem képes ezt megtenni, akkor a bizonyítandó létezést nem szükséges feltételezni, tudományos szempontból pedig meddő a létező elméletekhez hozzáadni. Mivel pedig a tudomány csak objektív igazságokat fogad el, már felépítése okán is, isteneket csak objektív bizonyítékok alapján ismerne el létezőnek. Ilyen pedig nincs, és egyre kevésbé van lehetőség rá, ebből következően a tudomány nem foglalkozik semmilyen istennel.
Mindebből pedig nem következik, hogy a tudósok kizárólag ateisták lennének, ahogy a vallásos tudósok léte sem érv bármelyik isten mellett. A világnézet és a tudományos tevékenység között egyszerűen nincsen kapcsolat.

"Érdekes módon az elmúlt hidegháborús rendszerben egy dolog közös volt a „kapitalista” és a „kommunista” ideológiában: a „tudományos ateizmus”."
Nincs olyan, hogy tudományos ateizmus. Az ateizmus egy világnézet, a tudomány pedig a valóság megismerése. Egymástól függetlenek. Mi több, mint már kifejtettem, a tudomány nem is tudja tagadni semminek a létét.
Mi több, a hidegháború folyamán a "kapitalista" hatalmak pont a vallással kardoskodtak a kommunista rendszerek ellen. A kommunizmus pedig, mint vallásos jellegű ideológia, a többi vallásban ellenségképet látott, ezért is igyekezett azokat minél több oldalról támadni. Igazából egyik oldal sem nevezhető ateistának a szó valódi értelmében.

"A „gazdasági növekedés” azonban, - amin az egész rendszer valójában alapul - egy olyan méretű lufi, amiről úgy érzem, minden értelmes ember tudja, hogy csak idő kérdése a kidurranása."
A probléma, hogy ennél jobbat egyelőre nem tud senki.

"Ennek elfedésére találták ki a „fenntartható fejlődés” jelszavát,"
Nem, az egészen más. A fenntartható fejlődés a környezeti javakkal való gazdálkodásra vonatkozik, és lényege, hogy a környezetterhelést a Föld, mint rendszer pufferkapacitásán belül tartsuk, illetve, a jelenlegi helyzetet ismerve azon belülre csökkentsük. Gazdasági viszonyokra is alkalmazzák néha, azonban ekkor azon hátsó gondolattal, hogy bizonyos piacokat bizonyos módon befolyásoljunk.

"Egyre több ember él „egyik napról a másikra”,"
Ezért elsősorban a túlnépesedés felelős.

Tom Benko 2013.08.26. 17:42:23

@Columba:
"a diktatúra szükségessége bele van kódolva a rendszerbe,"
Szerencsére nem. Azonban a széles néptömegek egyre súlyosabb ismerethiánya inkább generál diktatórikus vezetést, a példa érdekében nem is kell messzire mennünk. Általában is igaz, hogy az alacsonyabb ismereti szinttel rendelkező emberek inkább igénylik az irányítást, mint a magasabbal rendelkezőek.

"a morális szétesés és annak következményei után ez szokott következni"
Egészen pontosan a folyamat arra épül, hogy a morálisan befolyásolható embereket valamely ideológia felkarolja, pont a befolyásolhatóságuk okán, majd ezekre támaszkodva tör uralomra. Ennek számtalan példáját láthatjuk a történelemben, akár csak a legújabb történelemben is.

Tom Benko 2013.08.26. 17:43:16

@Columba: Végszóként még annyi: arra a kérdésre nem kaptam választ, hogy miben is ártalmas a hitetlenség.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.26. 21:23:32

@Tom Benko: Nyilván nagy mértékben nézőpont kérdése, de én úgy érzem, hogy globális szemszögből nézve és a keresztény hit szűrőjén keresztül válaszoltam a kérdésre, persze rendkívül leegyszerűsített megközelítésben. (Olvastad-e esetleg az igehelyeket is hozzá? Remélem nem volt túl sok egyszerre.)
Ha az egyén és az ő aktuális hite kerül vizsgálatra, akkor ott egyértelmű, hogy sokkal összetettebb a téma és sok esetben igazolható, hogy a "hitetlenség" kifejezetten hasznos is lehet. :-)
Remélem, hogy a többire is tudok majd válaszolgatni, de ehhez most időt kérek... :)

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.08.26. 22:41:40

@Tom Benko: Hadd válaszoljak addig a megszólított helyett: én a bioetikai kérdések terén látom a legnagyobb veszélyét annak, ha valakit nem köt a bibliai morál (illetve az istenfélelem). Pont amiatt, amit a másik poszt alatt is jól körülrágtunk, azaz, hogy az ateista (evolúciós) magyarázatból kiindulva az ember is állat, és nincs semmi, ami az állatvilágtól megkülönböztetné. Abortusz, eutanázia, embrionális kísérletek, emberi génmanipuláció, a túlnépesedés mítosza - ez mind erről a tőről fakad.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.08.27. 16:38:37

@Tom Benko: Egyértelmű, hogy nem fogunk megegyezni az alapvető erkölcsi normák eredetéről, de azt azért te is láthatod, hogy ezek a normák az elmúlt évszázadban komoly csapást szenvedtek az emberiség részéről. Lassan mintha „megfőne” a társadalom, kis lépésenként dőlnek le egymás után a régi világ tartóoszlopai. Én igazán tisztelem azokat, akik ebben a világban még személyes értékrenddel rendelkeznek és őrzik ezt a családjuk számára, legyenek akár hívők, akár hitetlenek.
Ideális esetben a keresztény hívő is a saját akaratából követi Krisztus tanítását. Levetkőzve a régi természetét igyekszik a lehető legjobbat megtenni minden ember irányában. Ez persze rendkívüli kihívás és gyakran mi sem tudunk megfelelni neki…

Természetesen egyetértek a kapitalista és kommunista rendszerek értékelésével, amit írtál. Túl sok szempontot próbáltam egyesíteni röviden, így a különböző megközelítések közötti elválasztó vonalak elmosódtak. Nem gondolom, hogy elég felkészült hitvédő lennék.
Nagyon jól látszik, hogy egy művelt szkeptikus számára mennyire nehéz megfogni a „hit” valóságát, működését, értelmét. Ti az ilyen igehelyekkel nem sokat tudtok kezdeni:

„hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5:7)
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11:1)
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11:6)

Megvan nekem is Michael Shermer: Hogyan hiszünk című könyve. Ebből legalább azt meg fogom tudni, hogy lehetséges az, hogy egy hívő hite kialudjon. Nem mintha úgy gondolnám, hogy elveheti tőlem, ellenben kíváncsi vagyok és a középtávú olvasási listámon szerepel a könyv. A Jézus-dosszié című könyv ennek az ellentéte: egy világi újságíró útját mutatja be a hitetlenségtől a kételkedésen át a keresztény hitig. Nagyon érdekes olvasmányok ezek, még vissza fogok térni rájuk később szerintem.

www.libri.hu/konyv/michael_shermer.hogyan-hiszunk.html
www.libri.hu/konyv/a-jezus-dosszie.html
www.libri.hu/konyv/hit-es-ketelkedes.html

A keresztény hitnek, a maga teljes valóságában életeket megváltoztató, helyreállító ereje van. Ehhez pedig olyan meggyőződés kell, aminek valós alapja is van, ami nem csupán „működik”, hanem tiszta forrásból származik. (A számtalan babonaságról, horoszkópról és hasonlókról most ne is beszéljünk.)

„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.” (2 Péter 1:16)

Egy igazi hívő, Jézushoz megtért ember sokat mesélhet arról, hogy milyen kártékony volt egykori hitetlensége, de persze ezeket szubjektív élményekként félre lehet tenni, hiszen papíron csaknem minden vallás fel tud mutatni „megváltozott életeket” és természetfeletti megtapasztalásokat. Ezért érdemes a színfalak mögé menni, ha valakinek van erre elég motivációja és bátorsága. Úgy gondolom, nem lenne méltányos eljárás minden hittapasztalatot automatikusan a félreértés és a szándékos megtévesztés kategóriáiba sorolni. Még a fizikai valóságnak sem ismerjük számos részletét, de ha már mindent a világon megismertünk, akkor is lesz olyan, amire az elméletileg működő törvények nem fognak magyarázatot adni (szvsz).

Talán érdemes lehet néhány keresztény bizonyságtételt elolvasni, megismerni. Ehhez ajánlott olvasmány az Ethos című folyóirat szinte bármely száma.

www.ethos.co.hu/

"A „gazdasági növekedés” azonban, - amin az egész rendszer valójában alapul - egy olyan méretű lufi, amiről úgy érzem, minden értelmes ember tudja, hogy csak idő kérdése a kidurranása."
„A probléma, hogy ennél jobbat egyelőre nem tud senki.”

Nagyon sok különböző számításról hallottam már, de abban mind megegyezett, hogy számottevő további nyersanyag készletek felfedezésére már nem lehet számítani. Ebből kifolyólag az energiahordozók fokozatosan egyre drágábbak lesznek, ami magával hozza a megélhetési nehézségek növekedését. A megújuló energiaforrások ugyan erőteljesen bővülnek, csakhogy évtizedekkel le van maradva ezek fejlesztése, így összesített arányuk még mindig sajnálatos módon csekély, ráadásul pedig drágák is a kutatások miatt. Ennek így nagyon rossz vége lesz attól tartok. Nem „holnap”, még csak nem is „holnapután”, de rövidesen. Az olcsó olaj igézete megvakította a rendszer irányítóit és felépítettek egy szinte gyógyíthatatlanul szénhidrogén-függő világot. Ez belátható időn belül véget fog érni, a kérdés az, hogy „hogyan”.

www.libri.hu/konyv/jeremy_leggett.a-fele-elfogyott.html

Saccocoma 2013.09.29. 13:44:07

Én feltennék még egy kérdést a fentiekhez:
"Mikor jöttek ezek létre? K
Ki hozta őket létre?
Mi célból?"
Hogyan hozta létre őket?

2013.10.10. 17:27:50

@Saccocoma: Jehova Jenő hozta létre őket.