HTML

Hit: lételem :)

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (3) átadott élet (1) ateizmus (3) az élet fája (1) az ember felépítése (1) az én megfeszítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (3) a szenvedés értelme (1) a tíz leprás (1) a viskó kritika (2) Betánia (1) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (4) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dicsőítés (1) dinoszauruszok (1) diszpenzácionalizmus (1) diszpenzacionalizmus cáfolata (1) egység krisztusban (2) Egyszerű fordítású Biblia (2) élő áldozat (1) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) ezotéria (1) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hegyi beszéd (1) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (13) isten imádása (9) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (12) Jézus tanítása (1) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) John Saunders (1) jutalom (3) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kegyelem korszaka (1) kereszt (2) kereszténység (2) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus Teste (2) kritika (5) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lélek üdvössége (1) lelkigondozás (1) Mária (1) Márta (1) Máté evangéliuma magyarázat (1) meditáció (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (3) megtérés (8) megtéréstörténet (5) megváltás (1) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (13) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (9) növekedés (5) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (1) pészach (1) Philip Mauro (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) rick warren-céltudatos (1) Rick Warren-céltudatos (2) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) spirituális útkeresés (1) Stephen Kaung (2) szabadság (1) szellem lélek test (3) szellem üdvössége (1) Szent Szellembe merülés (1) Szent Szellem munkája (3) szenvedés (1) szivárványszínű szvasztika (2) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (1) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) the shack (1) tíz szűz példázata (1) törvény korszaka (1) tozer (1) üdvösség (18) újonnan születés (1) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) watchman nee magyarul (1) william paul young (1) Címkefelhő

Lázadók, menekülők és a visszatérő maradék - 2. rész

2014.05.03. 01:05 Kéry Zsuzsanna

Írta: David Bolton. Az eredeti poszt itt található: Rebels, Refugees and a Returning Remnant - Part 2.

[Ez a poszt az első rész folytatása. A jelen poszt sokkal erőteljesebb hatású, ha az összefüggések mentén, az előző rész folytatásaként olvassuk, ezért, ha valaki nem tudta volna még ezt megtenni, illetve felfrissítené az emlékeit, a fenti linkre kattintva megteheti. Köszönettel, a szerző (David Bolton).]

A VISSZATÉRŐ MARADÉK

Az intézményes egyházon szándékosan kívül maradók harmadik fő típusát nevezhetjük visszatérő maradéknak. Lehet, hogy ez a legkisebb a három közül, mégis a legnagyobb jelentőségű.

Mi különbözteti meg ezt a csoportot a másik kettőtől?

A visszatérő maradéknak két olyan fő jellemzője is van, amelyek révén kimagaslik a többi közül.

A visszatérő maradékot először is

igenlő, mennyei látás vezérli.

A menekülőkkel ellentétben ez a maradék elsődlegesen valami felé fut, ahelyett, hogy elfelé futna valamitől. Bepillantást nyertek Isten transzcendens, örökkévaló céljába Krisztusban, és azóta lehetetlen számukra beérni bármi mással, ami ennél kicsit is kevesebb. Legmélyebb meggyőződésüket egy tényleges mennyei valóságra adott pozitív reakció formálja, és nem egy negatív, földi jelenségre adott elutasító reakció. A látásuk tehát kétszeresen is pozitív, szemben a menekülők duplán negatív szemléletével.

Ez a látás tehát az eredetét tekintve mennyei, és nem földi; hatását illetően pedig célja, hogy Isten Királyságát „amint a mennyben, úgy itt, a földön is” juttassa kifejezésre a Gyülekezetben, és azon keresztül.

Mi ennek a látásnak a lényege?

Ez az igenlő, mennyei látás nem másról szól, mint Isten örökkévaló céljáról Krisztusban, és benne Krisztusnak a Gyülekezettel kapcsolatos kimagasló helyéről és céljáról.

A visszatérő maradék Krisztust tartja az örökkévaló cél középpontjának, és ez a központi szerep a gyülekezet gyakorlati kifejezési formáiban is megnyilvánul. Krisztus a gyűjtőpont, Ő áll a középpontban, Ő a gyülekezet élete és működése minden aspektusának lényege és forrása. Ő az a cél, amely felé minden dolog halad. Minden egyes egyéni igazság, tanítás, hangsúly, látás, megtapasztalás, hagyomány, gyakorlat, szolgálat, pozíció, ember és ajándék egyedül Krisztus magasztalásának hajt térdet, mert Ő az első és a legfontosabb minden dologban. A visszatérő maradék olyan gyülekezeti kifejezésmódra törekszik tehát, amely csakis Krisztus, mint egyedüli középpont körül formálódik.

A visszatérő maradék Krisztust tartja a Gyülekezet egyedüli alapzatának az örökkévaló célban, ezért a gyakorlati kifejezési formákban is Rá, mint egyedüli alapra épít. A gyülekezetet tehát az alapoktól kezdve egyedül Ő építi fel, ezért azt semmilyen testi, világi és sátáni támadás nem rendítheti meg. Ő teszi egységes és oszthatatlan építménnyé a gyülekezetet, és Ő határozza meg annak külső és belső formáját is.  Ez az alap természetét tekintve Istentől való, mennyei, szellemi, élő, rendíthetetlen és oszthatatlan. Minden, ember által létrehozott, földi, vallásos, holt, ingatag, szektáriánus alap bukásra van ítélve, mert nem képes maradéktalanul és helyesen megalapozni, egységbe hozni és külsőleg-belsőleg meghatározni a Gyülekezetet. A visszatérő maradék ezért elutasítja ezeket, és az Eklézsia olyan kifejezési formáját keresi, amelyet egyedül Krisztus alapoz, egyesít és határoz meg.

A visszatérő maradék Krisztust tekinti a Gyülekezet legfőbb identitásának az örökkévaló célban, ezért  gyakorlati kifejezésformájában is ennek a legfőbb identitásnak a kiábrázolására törekszik. Krisztus neve az az identitás, amelybe a Gyülekezet bemerítkezett; az Övé a minden név felett álló Név. Egyedül az Ő Nevéé minden hatalom, egyedül az Ő Nevéé minden teljesség, egyedül az Ő Neve egységesíti a Gyülekezetet. Éppen ezért minden, ember által kitalált, szektáriánus, vallásos név, elnevezés, címke és identitás kisebbíti és rombolja a Gyülekezet autoritását, teljességét és egységét. A visszatérő maradék ezért elutasítja ezeket, és az Eklézsia olyan kifejezési formáját keresi, amelynek egyedül Krisztus Maga és az Ő tökéletes Neve adja az önazonosságát.

A visszatérő maradék Krisztust tekinti a Gyülekezet Fejének az örökkévaló célban, ezért gyakorlati kifejezésformájában is az Ő vezetésének, uralmának kiábrázolására törekszik. Krisztus a királyi Feje minden hatalmasságnak és fejedelemségnek. Ő a Feje a Testnek, és Ő a Feje az Ő menyasszonyának és az Ő családjának. A gyülekezet tehát aláveti magát Krisztus kormányzó hatalmának, gyakorlati vezetésének és családi tekintélyének. Mindez a gyülekezet olyan kifejezési formáját hozza magával, amely nem más, mint az Ő Királyságának, az Ő Testének, az Ő menyasszonyának és az Ő családjának kifejeződése – Isten örökkévaló céljának megfelelően. Minden földi vezetőt, aki a gyülekezet fölött hatalmat gyakorol; aki kisajátítja és irányítja a Test teljes működését, valamint közvetítőként viselkedik a Menyasszony és a Vőlegény között, a visszatérő maradék visszautasít, és a gyülekezet olyan kifejezésformáját keresi, amelyben egyedül Krisztus emelkedik fel, mint az Eklézsia egyedüli irányító, vezető, szerető Feje.

Ez a négyféle felismerés Krisztusnak a Gyülekezet gyakorlati kifejezésmódjával kapcsolatban – azaz, hogy Ő az egyedüli Középpont, az egyedüli Alapzat, az egyedüli Identitás és az egyedüli Fő – képezi a visszatérő maradékot vezérlő mennyei látás lényegét. Minden egyéb, amit tesznek, mondanak és gondolnak, ezekből az alapvető meggyőződésekből ered, ahogyan az a mindennapi életükben, kapcsolataikban és közös összejöveteleiken megnyilvánul.

Mindez természetesen és szükségszerűen továbbmozdítja őket az olyan gyülekezeti kifejezésformáktól, amelyeket részleges, eltolódott hangsúlyok, emberek által létrehozott, intézményes alapok, testies, szektáriánus elnevezések, hierarchikus vezetés határoz meg. Ez az igenlő, mennyei látás arra ösztönzi őket, hogy a gyülekezet Krisztus-központú, Krisztusra épülő, Krisztusról elnevezett, Krisztus által vezetett, organikus kifejezésmódját keressék, amely megfelel Isten örökkévaló céljának. Ez az, amiért igyekeznek, ez az, ami vezérli őket, és ez az, amiért készek feladni mindent.

Ez az igenlő, mennyei látás tehát az, amely elsődlegesen jellemzi a visszatérő maradékot.

3 komment

Címkék: jézus gyülekezet istentisztelet biblikus kereszténység

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr36110484

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Arpicus 2014.05.05. 15:52:46

Kedves Barátaim!
Egy sajnálatos hiba folytán kitöröltem a "penészedés" nick nevet.Ezért újból kellett regisztrálnom a fenti néven.Más blog rendszerben ahol egyszerűbb a hozzászólási lehetőség megtartottam a "káposztafej"nevet.Elnézést a hibáért!Megszűnt a "penészedés".
Köszönöm megértéseteket!
Kedves Zsuzsa!
Egy kérdésem lenne:lesz e további folytatása a tanulmánynak?Ha nem lesz akkor kinyomtatnám.
Köszönöm!

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2014.05.05. 19:19:45

@Arpicus: Bevallom, ez a jelenlegi neved nekem sokkal jobban bejön, mint a "penészedés" :)) Nem is baj talán, ha elveszett!

Egy vicces véletlen folytán kiderült, hogy ketten is vagyunk e hazában, akik ezt a nagyon jó sorozatot fordítani kezdték, ráadásul a másik fordító egy résszel előttem jár. Ezért én most leálltam, de meg kell várnom, amíg a szerző megírja a negyedik részt is, Abonyi Sándor, a fordító lefordítja, és egyben fölteszi a honlapjára az egészet. Akkor én meg engedély birtokában elorozom a második két részt, és felteszem ide, hogy itt is meglegyen. Ez a nagy terv :)

Abonyi Sándor honlapja egyébként, ahol számos remek írás található, köztük a fenti sorozat szerzőjétől, David Boltontól is több: keskenyut.wordpress.com/

Arpicus 2014.05.05. 23:53:18

@Kéry Zsuzsanna: A "penészedés"név kényszerből született.Nekem sem tetszett,de abban a pillanatban ez maradt.Egyébként egy blogon egy hozzászóló használta gyülekezete állapotára a "penészedés"kifejezést.Most már nálam befejeződött a "penészedés".Tegnap és ma egy csúnya vitába kerültem egy hozzászólóval egy másik blogon.Mivel keményen bíráltam a tévtanítást súroló hsz-át ő nagyon durván válaszolt.Ezért elmentem és megnéztem a blogját és ott véletlenül melléütöttem és kitöröltem ezt a nevet.Ezután regisztráltam újra és a blog.hu elsőből elfogadta ezt a nevet.Szerintem is ez valóban szolidabb.Egyébként hosszabb ideje követem Abonyi Sándor blogját,sőt egy időben intenzív kommunikációban is álltunk.Nagyon jó az ő blogja is.Sok anyaga van David Boltontól.Megnézve az eredeti angol oldalt láttam Sándor nevét és favágó angolommal megértettem,hogy megírta a szerzőnek,hogy már fordítja is ezt a tanulmányt.Sándor még abban is segít,hogy PDF formában is leadja a szöveget így könnyítve a nyomtatást.Egyébként az Általad lefordított két részt már kinyomtattam.Azért is tettem fel a kérdést mert láttam,hogy D.B.folytatja a tanulmány írását.Sándornál könnyebb a hozzászólási lehetőség.Mivel a Te blogod és sefatias blogja is ebben a rendszerben van és fontosak nekem, egy kicsit küszködve de létrehoztam ezt az új nevet.Egyébként kb.egy hónapja feltörték a gmail-es fiókomat és ellopták a jelszavamat.Így ott is új fiókot kellett létrehoznom és új gmail-es címet kreálnom.Voltak nehézségeim,de most túl vagyok rajtuk.Kreáltam még egy tartalék e-mail-os címet ha valamelyik kópé ismét feltörné a fiókomat.Sajnos az első fiókomból minden levél elveszett.Fontosak is.Tanulság:gyakrabban kell cserélni a jelszavat.Amikor lejön a komplett anyag és áttanulmányozom az egészet lehet,hogy reagálni fogok Nálad és Sándornál.Egyébként néhány blogon megtartottam a káposztafej nevet.Ha azokon a blogokon találkozol ezzel a névvel akkor az én vagyok.Nagyon köszönöm a munkádat és a blogodat,sokat jelent a számomra! :).Végül: úgy látom,hogy sikerült semlegesíteni a troll-okat.Nagyon megterhelték a blogot és sok hasznos energiát vittek el.
Az ÚR áldjon!
Árpád