HTML

Hitről szóló blog

"[A béreaiak] napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok." (ApCsel 17,11) _________________ "Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek." (1Kor 14,20)

Utolsó kommentek

Címkék

abortusz (3) antiszemitizmus (1) ateizmus (3) az ember felépítése (1) az én megfeszítése (1) a halál és ami utána van (2) a hit fegyvere (1) a hívő jutalma (1) a kereszt munkája (3) a szenvedés értelme (1) a viskó kritika (2) biblia (5) bibliai próféciák (4) biblikus gyereknevelés (3) biblikus kereszténység (29) biblikus lelkigondozás (2) buddhizmus (2) bűn (4) c.s. lewis (1) cursillo (3) D.M. Panton (1) dalai láma (2) dave hunt (8) dinoszauruszok (1) egység krisztusban (2) Egyszerű fordítású Biblia (2) elragadtatás (1) első feltámadás (1) elveszíthető-e az üdvösség (8) emerging-keresőcentrikus-posztmodern egyház (13) én halála (2) én megtagadása (2) Eszménykép és valóság (3) evangélium (15) evangelizáció (7) evolúció-teremtés (16) Ezeréves Királyság (7) féloldalas tanítások (1) feltételek az Igében (1) fiúság (1) G.H. Lang (4) győzelmes keresztény élet (11) gyülekezet (17) gyülekezeti élet (2) hinduizmus (1) hit (6) hitélet problémái (1) hitvédelem (6) hit és cselekedetek (2) hívő élet nehézségei (9) homoszexualitás (2) hústest (2) húsvét jelentése (1) igazság (1) igaz és hamis megtérés (8) imádság-imádkozás (4) Istennel járni (1) istentisztelet (12) isten imádása (8) Isten munkája (1) ítélet (1) ítélkezés (1) izrael (2) jézus (11) Jób magyarázata (1) john macarthur (2) jutalom (3) karizmatikusság (3) katolicizmus (5) katolikus pap (4) kegyelem (2) kereszt (2) kereszténység (2) keresztényüldözés (1) keresztény filmek (1) keresztség-bemerítés (2) királyság (1) közösség (1) Krisztus a hívőben (1) Krisztus a mennyben (1) Krisztus bennünk (1) Krisztus és a Gyülekezet egysége (1) Krisztus ítélőszéke (5) Krisztus Teste (2) kritika (5) különbségtétel (1) külső sötétség (1) laodicea (1) lelkigondozás (1) megagyülekezetek (2) megszentelődés (2) megtérés (8) megtéréstörténet (5) megváltás (1) méltónak lenni a jutalomra (2) mennyek királysága (2) menyegző (2) miért teremtett az Isten embert (1) misztikus-kontemplatív-spirituális (13) müller györgy (1) new age-okkultizmus-ezotéria (6) növekedés (5) óember (1) őrállók (1) ortodox kereszténység (1) pészach (1) posztmodern egyház (4) prédikáció (3) pszichológia az egyházban (2) ray comfort (3) rick warren-céltudatos (1) Rick Warren-céltudatos (2) segítség (1) segítség a szenvedésben (1) Stephen Kaung (2) szabadság (1) szellem lélek test (2) Szent Szellembe merülés (1) Szent Szellem munkája (3) szenvedés (1) T. Austin-Sparks (3) tanítvánnyá tétel (1) teológiai különbségek oka (1) teremtés (1) tévtanítások az utolsó időkben (12) tévtanítók (9) the berean call (1) the shack (1) tíz szűz példázata (1) tozer (1) üdvösség (17) új ember (1) Új és és új föld (1) Új Jeruzsálem (1) új reformáció (2) univerzalizmus (1) uralkodás Krisztussal (3) úrvacsora (1) vallás (2) végidők (1) william paul young (1) Címkefelhő

A Timóteus Társaság missziói elveinek kritikai vizsgálata

2013.10.14. 09:37 Kéry Zsuzsanna

Bill Bright tanításai – avagy milyen missziói elvek működnek a Campus Crusade for Christ szervezetében?

Írta: Solymos Dániel

 

Dr. William R. „Bill” Bright (1921-2003) világszerte ismert nevű, amerikai evangélista. Az általa 1951-ben alapított missziós szervezet neve Campus Crusade for Christ (továbbiakban CCC), melynek fő célkitűzése a főiskolai és egyetemi hallgatók felé végzett misszió, bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról. Ez a misszió az Encyclopaedia Britannica szerint a „világ legnagyobb keresztény szolgálata”. A CCC magyarországi munkája Timóteus Társaság Egyesület néven vált ismertté, majd később a Fiatalok az Élet Küszöbén elnevezésű program által. A CCC magyarországi történetéről a http://hu.wikipedia.org/wiki/CCC_Magyarorsz%C3%A1g honlapon lehet olvasni.

Itt található a következő megfogalmazás:

„A CCC Magyarország célja a keresztény egyházakkal együttműködve minden embernek lehetőséget adni, hogy döntése szerint Jézus Krisztuson keresztül kapcsolatba kerüljön a Biblia Istenével, és a Vele való kapcsolat alapján teljes és tartalmas életet éljen.”

Vajon mennyire valósul ez meg ebben a missziós szervezetben? Ennek próbáltam utánajárni több megbízható forrásból is, olyan módon, hogy Bill Bright elveit és gondolkodásmódját, kapcsolatrendszerének kevésbé ismert oldalát is bemutassam. Tettem ezt azzal a céllal, hogy világos képet kaphassanak mindazok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerültek ezzel a szervezettel. Hogy meglássák, vajon mennyire egyeztethető össze Bill Bright szervezetének tanítása és gyakorlata a Biblia igazságával.

Ebben az írásban semmiképpen nem kívánom megbántani vagy támadni a keresztyén hittestvéreimet, akik akár a nemzetközi, akár a magyarországi szervezetben dolgoznak, vagy annak munkája során bármilyen segítséget kaptak az élő Isten megismerésében. Az önkéntesek és a teljes idejű szolgálók megítélése sem célom. Hiszem és tudom, hogy sokan vannak, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek az evangélium továbbadására, s életük sok szempontból példaadó. Azonban azt is megláttam, hogy az Úr Jézusban kapott szeretetből nem hallgathatom el az alább leírtakat. Az Úr kijelentette világos akaratát a Szent Bibliában, csak az a baj, hogy a mostani utolsó időkben sok hívő nagyon kevéssé ismeri a Bibliáját, s ezért kevéssé ismeri az élő és szent Istent. A tudás megnövekedett, csak éppen az Isten-ismeret csekély. Adja meg az Úr a kegyelmet, hogy minden olvasóm helyesen mérlegelje az alábbiakat, és az Úr Jézus Krisztus előtti csendben megértse, mi következik ezekből az ő életére nézve.

Honnan ered a Campus Crusade for Christ missziós szervezet elképzelése?

Hogy a CCC hátterét megértsük, meg kell ismerjük egy, Magyarországon kevéssé ismert mozgalom alapvető jellemzőit. Ezt a mozgalmat új evangélikalizmusnak, vagy új evangéliumi mozgalomnak nevezik. A modernizmus és a liberalizmus készítette elő a terepet e mozgalom számára. Az 1920-as és 30-as években még határozott vonal választotta el a keresztyén fundamentalizmust (határozottan bibliahű evangéliumi irányzat) és a modernizmust. De a két tábor közötti harc odáig jutott, hogy sok fundamentalista nem akart többé harcoló fundamentalista bélyeget hordani, elfáradtak a küzdelemben. Úgy gondolták, eljött az idő egy új szemléletmódra. Ebből a hozzáállásból bontakozott ki az a mozgalom, amit új evangélikalizmusnak nevezünk. Elmondják, hogy ez a mozgalom egy hangulatból született. Nehéz meghatározni egy hangulatot, érzést, mégis nagyon valóságos lehet. Ez a hangulat pedig az volt egyes fiatal fundamentalisták között, hogy türelmetlenek és elégedetlenek lettek a liberálisokkal való konfliktusban. Az is biztos, hogy a szigorú fundamentalisták oldalán is többen elkövettek hibákat, akik veszekedő, összeférhetetlen és másokhoz szeretetlen viselkedést tanúsítottak. Sok hiábavaló és szükségtelen támadást indítottak mások felé.

Harold Ockenga a bostoni Park Street Church pásztorától származtatják az új evangélikál vagy új evangéliumi kifejezést, amit egy tanácsülésen használt a Fuller Theological Seminary-ban. Őt hívják gyakran az új evangélikalizmus atyjának. 

Milyen tényezők segítették elő e mozgalom kialakulását? Többek között a következők:

1. A fundamentalisták részéről sokan túlzott negatív beállítottságot tapasztaltak. Erre ők azt mondták, hogy legyünk pozitívak, és nem negatívak.

2. Vágyódtak arra, hogy a tudományos világ elfogadja őket.

3. A liberális intézményekben nyert képzés befolyása.

4. A kor általános beállítottsága és szelleme.

5. A fundamentalizmust ért kritikára adott válasz, miszerint a fundamentalizmuból hiányzott a szociális tenni akarásra való látás.

6. A növekvő ökumenikus szellem a fundamentalizmust túl szeparatikusnak látta.

Harold Ockenga a következőkben foglalta össze az új evangéliumiak céljait:

1. A kortárs kultúra miatt aggodalmat éreztek, mert az elvesztette kapcsolatát az igaz Istennel, és a keresztyénség megújulását várták, amely jelentős hatással lenne a szekuláris kultúrára.

2. Elfogadtatást szerettek volna az akadémiai világ részéről, és úgy szerették volna visszaszerezni a tiszteletet, hogy arra képes akadémikusok megvédenék a keresztyénséget az intellektuális talajon.

3. Vissza akarták szerezni a felekezetek vezetését a liberálisoktól. Ezt ún. infiltráció, azaz fokozatos beszüremlés útján kívánták elérni.

4. Vágytak arra, hogy a gyülekezeteket a szociális reformok eszközeként lássák.

 A mozgalommal kapcsolatban idézem David W. Cloud-ot, a téma egyik elemzőjét: „Az új evangélikalizmus nem egy felekezet vagy egy csoport. Ez az engedetlenség egyik szelleme. A kompromisszum-készség kedve. Az újszövetségi keresztyénség sok negatív aspektusának elutasítása. A pozitivizmus gondolkodásmódja. Régi vonalas presbiteriánusok, metodisták, baptisták, független fundamentalista baptisták is lehetnek új evangéliumiak. Sokan közülük azok is, és számuk gyorsan nő. Vigyázzunk! Ne tévesszen meg a címke. Vizsgáljuk meg a tartalmat, és kerüljünk mindent, ami Isten Igéjével ellenkezik, attól egy hajszálnyira is eltér. Nevezzék akárminek, a „csakis pozitívat” az nem újszövetségi keresztyénség.”

 Az ún. új evangélikalizmus mozgalma felekezetközi csoportokban, missziókban is kifejti erejét. Ilyen a Campus Crusade for Christ. Sok neves új evangélikál vezető munkálkodott ebben a szervezetben, úgy mint Harold Ockenga, Dan Fuller és Mark Hatfield. Maga a CCC alapítója, Bill Bright is, úgy az általa alapított szervezet a gyökerének megfelelően az ökumenikus evangéliumiság és a világ Krisztus számára történő pragmatikus megnyerésének propagátora.

Bill Bright azt mondta, hogy ő kész együtt dolgozni bárkivel, aki Jézust Úrnak vallja. Mikor szembesítették a Mt 7:21-23-mal, nem válaszolt, hanem csendben kiment a szobából. (M. H. Reynolds, Jr., AD 2000 Ecumenical Evangelism – A Warning!, p. 11.)

Vajon Bright életében honnan ered a kapcsolat az új evangélikál mozgalommal? Onnan, hogy a mozgalom egyik központjában tanult. A Fuller Theological Seminary diákja volt, ahol hamarosan a főiskolai hallgatók szellemi szükségletei kezdték foglalkoztatni, s köztük kezdett el munkálkodni. Nem fejezte be a szemináriumot, hanem 1951-ben elment megalapítani a szervezetét, a CCC-t. De milyen indíttatásból? Erről hadd valljon ő maga.

Idézek a „Hogyan segíthetjük elő a Nagy Küldetés teljesítését?” című füzetéből (Továbbadható alapigazságok sorozat, Timóteus Társaság Alapítvány, Budapest, 2001, pp. 10-12.):

„Világra szóló látás. A Nagy Küldetés azóta áll életem középpontjában, hogy 1951 tavaszán egy éjszakai órában Isten szuverén, páratlan, természetfölötti módon szólt hozzám a parancsa teljesítésében játszott szerepemről. A látás, amelyet adott, az egész világra kiterjedt, és a Campus Crusade for Christ (a Timóteus Társaság nemzetközi szervezete) szolgálatához vezetett.

Azóta a Los Angeles-beli Kaliforniai Egyetemen működő  két fős csapatból – mely Vonette-ből, a feleségemből  és belőlem állt – egy több mint 522000 teljes idejű  munkatársat, szolgatársat és képzett önkéntest tömörítő  szervezet lett, mely a világ népességének 98%-át képviselő 186 nagyobb országban szolgál. E szolgálat révén emberek tízmilliói fogadták el Jézus Krisztust Megváltójuknak és Uruknak, s emberek millióit képezték tanítvánnyá annak érdekében, hogy Krisztusnak megnyerjenek és tanítvánnyá tegyenek másokat – egyik lelki nemzedéket a másik után. … Időnként fölteszem magamnak a következő kérdést: „Meglepőnek tartod a Campus Crusade for Christ elképesztő növekedését és sikerét?” Az a válaszom, hogy nem, mert az Istentől 1951-ben kapott eredeti vízió szerint még csak most kezdjük látni mindazt, amit Isten tenni fog. A java még hátravan!

Igazi alázattal és mély hálával tölt el az a kiváltság, hogy részt vehetek ebben a szolgálatban. Mégsem lepnek meg azok a csodák, amelyeket Isten kegyelme az utóbbi négy évtizedben véghezvitt, tekintettel arra a drámai vízióra, amelyet Istentől kaptam a világot és a közelgő lelki aratást illetően.

Urunk Nagy Küldetése minden hívőnek szól  … Minden keresztyén azt a parancsot kapta, hogy segítsen megnyerni a világot  Krisztusnak.”

 Láthatjuk, hogy mint sok hamis mozgalomnak, úgy ennek a missziónak is egy látomással kezdődik a története. A figyelmes olvasó észreveheti a megalomán jellem, a számok és a nagyság tudatában élő vezető megnyilvánulásait. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, mennyire félreértelmezi Bright az Úr Jézus Krisztus nagy missziói parancsát. Különösen az utolsó idézett mondat áll távol Isten akaratától. A Revolution Now (Forradalom most) című könyvében úgy fogalmazott, hogy Krisztus a legnagyobb forradalmár. És úgy vélekedett, hogy meg kell változtatni a világot, s ennek stratégiáját bontotta ki. A Come Help Change the World (Jöjj, segíts megváltoztatni a világot) című filmben bizonyságát adta annak, hogy súlyosan félreérti a Biblia tanítását a keresztyén Gyülekezet misszióját illetően. A Gyülekezet Isten szerint nem a világ megváltoztatására, hanem az evangélium hirdetésére és az emberek világból való kihívására rendeltetett.

Bill Bright és az ökumené

Bright már 1969-ben úgy fogalmazott, hogy nem szándékozik támadni a Római Katolikus Egyházat, mert szerinte Isten hatalmas munkát végez köztük és bennük, és minden kétség nélkül római katolikusok millióit használja majd fel a világ evangélizálására (The Post & Times Star, Cincinnati, Ohio, 1969. aug. 30.).1970-re számos katolikus tagja lett a CCC-nek. Bright hamarosan a Billy Graham (aki többek között az új evangéliumi mozgalom egyik zászlóvivője) által szervezett ökumenikus evangélizációs hadjáratok rendszeres résztvevőjévé vált. A Lausanne-i ökumenizáló missziós konferencia-mozgalom egyik alapembere lett, majd a Key ’73 ökumenikus evangélizáció résztvevője volt Észak-Amerikában. 1980-tól minden évben részt vett a „Washington for Jesus” rendezvényen, ahol az evangéliumiak közül többen flörtöltek a Római Katolikus Egyházzal. De jelen voltak hetednapi adventisták is, szentháromság-tagadók, pünkösdisták. Olyan tévtanítókkal együtt tűnt fel Bright, mint Demos Shakarian és Pat Robertson.

Részt vett a March for Jesus (Magyarországon Jézus-menet) rendezvényeken. Ott volt az ún. Interfaith meeting-en, ahol muzulmánok(!) és zsidó rabbik voltak jelen. Bright imájában így fogalmazott: „A mi atyáink Istene.” Ez súlyos Isten-tagadásnak minősül a Biblia szerint.

Bill Bright sok más evangéliumi vezetővel együtt aláírta az „Evangéliumiak és Katolikusok Együtt”  dokumentumot 1994-ben. 1997-ben pedig aláírta az „Evangéliumiak és Katolikusok II” dokumentumot, ami még az előzőnél is sötétebb eltévelyedés. 1995-ben II. János Pál pápával találkozott egy felekezetek közi delegáció tagjaként, és részt vett a pápai misén.

Bill Bright karizmatikus tévelygései

Elmondása szerint érezte Isten jelenlétét a „Torontó Áldásban” („Szent Nevetés”). Ez karizmatikus mozgalmi jelenség, mely idegen szellemtől (démontól) ered, és pszichikus jelenségek kísérik. Ezek után érthető, hogy ajánlhatta az embereknek az Alfa Kurzus nevű ökumenizáló karizmatikus tanfolyamot, amit Nicky Gumbel dolgozott ki, aki áthozta Európába a „Torontó Áldás” hamis szellemiségét és tanítását.

Bright Robert Schuller-rel (a karizmatikus mozgalom harmadik hullámának vezéralakjával) is jó kapcsolatot ápolt. A Charisma magazin a 2001. októberi számában Bright ismételgette az ökumenikus filozófiát, ami a Campus Crusade for Christ missziójának szíve, és dicsérte a karizmatikus mozgalmat, mivelhogy sikerült beszüremleniük a katolikus, az ortodox és a fővonalbeli felekezetekbe. Ettől a bibliahű keresztyénnek óvakodnia, sőt menekülnie kellene, nem hogy egyetérteni.

Bill Bright és a New Age

1996-ban Bright megkapta a Templeton-díjat, amit 5 nagy vallás (köztük a hindu és a moszlim vallás) vezetői ítélnek oda valakinek. Templeton, akiről a díjat elnevezték, New Age panteista, aki többek között a New Age tanainak terjesztésébe invesztáló guru volt. Bright gyakran ajánlott New Age-szerzőket, mint pl. Jay Gary-t, és hívott meg a CCC-be szabadkőműves páholytagokat, mint Jesse Helmst és Norman Vincent Peale New Age-tanítót.

Alternatív eszközök az Ige hirdetése helyett

Az 1960-as évek vége felé  jelentette meg a CCC a „Four Spiritual Laws” (Négy szellemi/lelki törvény) című eredeti traktátusát, ami Magyarországon is ismertté vált (Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?). Minden bizonnyal voltak és vannak olyan munkatársak a CCC-nél, akiknek evangélizációs erőfeszítéseik messze meghaladják a szervezet által előírt sémákat, mégis a számukra követendő üzenet csak haloványan tartalmazza a valódi evangélium egyes elemeit. „Istennek csodálatos terve van az életedre.” – kezdi a füzet. Mintha Isten állandóan mosolyogna, és csak arra vár, hogy megáldhasson, de – a füzet szerint – csupán egy kis probléma van ennek útjában. Mielőtt megáldhatna az Isten, ezt a bűn kérdést el kell intézni, félre kell tenni az útból. Szerencsére, ez elintézhető egy rövid mondattal, és már mehetsz is a következő kedvesebb lépcsőre. Ez egy kicsit talán parodizálásnak tűnhet, de így próbálja érzékeltetni Dr Peter Masters, a londoni Metropolitan Tabernacle (a gyülekezet, ahol korábban C.H. Spurgeon szolgált) prédikátora (Dr Peter Masters, Physicians of Souls, The Wakeman Trust, London, 2002., p.121.), hogy mennyire minimalizálja ez a formula a dolgokat, és így elkerüli a valódi bűnről való meggyőzöttséget, bűnlátást, bűnbánatot – tulajdonképpen a valódi megtérést. Ez a lényege minden direkt Igehirdetést kikerülő módszernek, ami az írás elején említett új evangélikál mozgalomra különösen jellemző. Nem szeretnék a hiteles üzenet meggyőző, rábizonyító jellegét és erejét. Ez mára megnyilvánul a legtöbb evangélizációs eszközben, amit a CCC-nél használnak. Ezektől valamelyest eltérhetnek az egyes munkatársak, azonban annak valamilyen következménye szokott lenni a munkatárs pályafutására nézve. David W. Cloud, amerikai fundamentalista baptista prédikátor szolgálatának kezdeti idejében az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején szolgált CCC alkalmakon. Elmondta, hogy mikor a bibliai éles üzenetet hirdette, megszólták, és vissza akarták terelni a lágyabb kifejezések területére, és a megtanított módszerekre. Mikor ő erre huzamosabb idő után nem volt hajlandó, akkor eltiltották a szolgálattól.

 Hogy mennyire nem enged alapelveiből a CCC, s ha kell, a Bibliával is szembe megy, azt jól példázza a Louisville-i egyetem missziói csapatvezetőjének elbocsátása. Daniel Harman-t azért küldték el, mert engedelmeskedni akart a Biblia parancsának, hogy az asszonynak nincs megengedve, hogy férfiakat tanítson (1Tim 2:12). Nem volt hajlandó a szervezet irányelve alapján eljárni, miszerint a férfi és női tagok közösen végzik a vezetői teendőket, beleértve a Biblia tanítását, magyarázatát. (“Cru Leader Demoted,” Christian Post, 2012. dec. 3.)

 Másik terület, ahol Bill Bright világi eszközöket akart bevetni, az a zene. Az ún. „keresztény rockzenét” propagálta. Ennek hatása ma is meglátszik, hiszen a CCC szervezet nem ítéli el az ún. kortárs karizmatikus „dicsőítő” énekeket és zenéket. Sőt, a missziói munkájuk során használják is azokat (a nagy rendezvényeiken is együttesek szórakoztatnak, show-biznisz jellegű bizonyságtételekkel és ultra-rövid igei üzenetekkel, torzított evangéliummal), s ezzel félrevezetik különösen a fiatalokat, világias „keresztyénséget” tanítva sok egyéb eszközzel is. Hogy ez mennyire távol áll a Szent Istentől és az Ő Igéjétől, arról ki-ki meggyőződhet az alábbi linkek megtekintése során:

http://www.youtube.com/watch?v=naF_jECm-P8

http://www.youtube.com/watch?v=nBo37mzLcX4

http://www.youtube.com/watch?v=ENdDMLjGSyw

http://www.speakout.hu/SpeakOut2012/SpeakOut2012/Galeria.html

http://www.youtube.com/watch?v=njIcVgWre4A

CCC készíttette el a Jesus című filmet (Magyarországon Jézus élete címmel). Ennek a filmnek, mint evangélizációs eszköznek a bibliai alapú kritikáját Els Nannen írta meg, Evangélizáció a Jézus filmmel címen. A Charisma magazin 1995 szeptemberében megjelentetett egy cikket „Playing God”, Istent játszani címmel. Ebben leírja, hogy Brian Deacon, aki Jézust játszotta a filmben, saját bevallása szerint nem keresztyén, inkább olyan katolikus, aki nem gyakorolta a hitét. Más véleménye van az Igazságról, mint a Bibliának. Azt állítják a statisztikák vezetői, hogy 200 millió ember tért hitre a film megnézése után. Ha ez igaz volna, akkor hol van az a sok megváltozott élet, amiről a Biblia beszél, hogy a megtérés után nyilvánvalóvá válik (2Kor 5:17)?

Következtetések

Azok az olvasóim, akik nem látják az ökumenikus és karizmatikus mozgalom veszélyeit, vagy a világiasság veszélyét (aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete; aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz), valószínűleg nem fogják föl a leírtak súlyát. Nekik szeretettel tanácsolom, hogy az Úr előtti őszinte szívvel vizsgálják meg az említett mozgalmakat, mert a mai keresztyénség többek közt ezek fertőzésének van kitéve. De ismerjék meg mindenekelőtt és mindennél jobban az Igazságot, amint van a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

Írásom elején tömören igyekeztem vázolni, hogy mi jellemzi az ún. új evangéliumi mozgalmat, aminek elvei alapján építkezett/építkezik ma is a Campus Crusade for Christ és a különböző országbeli megfelelőik. Az indulási nívó mára semmit nem javult, hanem még inkább romlott. Bill Bright néhány fontos elvével, gondolkodásmódjával is megismerkedtünk, amik alapján elmondható, hogy sok ponton szembe mentek ő és az ő munkatársai a Biblia tanításával. A megfeszített Krisztus, a kereszt botránya, a bűn rettenetes volta, és ezért a valódi kegyelem marad ki az üzenetből. Sajnos sok tíz-, százezer, netán millió embernek félrevezetőivé váltak így, akiknek a valódi evangélium helyett egy kilúgozott, lecsiszolt, felhígított hamis evangéliumot hirdettek és hirdetnek ma is. Ilyen módon csak álmegtérések születnek. Az álmegtérés rettenetesen veszélyes dolog, mert ezzel ringat el sátán, a hazugság atyja sokakat az örök kárhozatra. Ó, mennyi becsapott fiatal!

Jó lenne, ha az Úr Jézus Krisztus adna kegyelmet olvasóimnak arra, hogy meglássák az Ő Igéje fényében ennek a szervezetnek a veszélyeit, és ezért szakítanának vele! És jó lenne, ha a felelősök meglátnák felelősségüket, hogy felemeljék szavukat az ilyen tévtanító közösséggel szemben. Ezért imádkozom, s a félrevezetettek szabadulásáért.

Hogyan figyelmeztet bennünket a Biblia az ilyen tévtanítókkal és szervezeteikkel való kapcsolatunkat illetően?

1Tim 6:5 és 2Tim 3:5 szerint kerülni kell, sőt el kell távozni messzire az ilyen hamis tanítóktól és munkájuktól. Az Ef 5:6-12 szerint nem szabad közösséget vállalni a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg kell feddeni a hamisságot nyíltan, hogy mások is felébredjenek. Arra kell figyelnünk, hogy mi kedves az Úrnak! És inkább Istennek kell engedelmeskednünk, semmint embereknek.

Az ilyen szervezetek helyett könyörögjünk bibliahű gyülekezetekért, gyülekezeteink megújulásáért, bibliai reformációjáért, és amire az Úr vezet, tegyük meg az Ő kegyelmében bízva. Végezzük a ránk bízott fiatalok felé is a szolgálatunkat az Úrtól kapott keretek között, Neki tetsző módon, hűséggel és engedelmességgel. Az Övé legyen a dicsőség mindörökké!

 

Budapest, 2013. február 22.

  

Felhasznált irodalom

Dr. Cathy Burns: Billy Graham and His Friends – A Hidden Agenda?, Sharing, USA, 2001.

David W. Cloud: Evangelicals and Rome – The Ecumenical One World Church. Way of Life Literature, 1999.

Ernest D. Pickering: The Tragedy of Compromise. Bob Jones University Press, USA, 1994.

Kevin Reed: Making Shipwreck of the Faith. Evangelicals and Roman Catholics Together. Protestant Heritage Press, 1995.

Dr Peter Masters: Physicians of Souls, The Wakeman Trust, London, 2002.

Bill Bright: Hogyan segíthetjük elő a Nagy Küldetés teljesítését?, Timóteus Társaság Alapítvány, Budapest, 2001.

A Lausanne-mozgalom története. Az egyház egésze az egész evangéliumot az egész világnak! Lausanne-i Világevangélizációs Bizottság. 1987.

Friday Church News Notes, January 4, 2013, www.wayoflife.org fbns@wayoflife.org, 866-295-4143   866-295-4143

24 komment

Címkék: evangelizáció tévtanítások az utolsó időkben tévtanítók igaz és hamis megtérés

A bejegyzés trackback címe:

https://hitvedelem.blog.hu/api/trackback/id/tr375567584

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Columba · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.10.14. 15:05:59

Ezen az íráson őszintén meglepődtem. Nem gondoltam ugyanis, hogy a Timóteus Társaságnak ilyen háttere van: akikkel régen találkoztam, azok nem tűntek problémásnak egyáltalán.

Azzal teljesen egyetértek, hogy a bűn nem játék, hanem fájdalmas valóság az egész világban.

"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom." (Lk 14:26)

Ez egy gyakran félreértett és félremagyarázott igehely. Számomra a legvilágosabb az utolsó megállapítás: amíg meg nem gyűlöli valaki saját bűnös és elveszett valóját, addig nem lehet a Megváltó tanítványa... amíg csak nem látsz más esélyt a szabadulásra, mint Őt, addig nem tudod követni sehová.

A születés fájdalommal jár.

Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." (Jn 3:3)

molnár illés 2013.11.05. 11:10:24

A teljes karizmatikus mozgalmat elítélni a "Torontói áldás" vadhajtására hivatkozva nem bölcs dolog: azt ugyanis a Vineyard mozgalom egyből kivetette magából, az Alfa kurzushoz és a CCC-hez pedig soha semmi köze nem volt.

Erről érdemes elolvasni Szabados Ádám bejegyzését divinity.szabadosadam.hu/?p=9685
mielőtt összekeverünk mindent mindennel, az Alfát a torontói kukorékolókkal.

A Timóteus társaságot nem ismerem közelről, de nézzük meg a gyümölcseit: honnan ismerős ez a név? Azokról a kis kék Újszövetségekről, ugye? Nem hinném, hogy akinek sötét sátáni szándékai vannak, hihetetlen nagy példányban osztogatják Krisztusunk Evangéliumát, az Újszövetésget, Zsoltárokkal és Példabeszédekkel kiegészítve.
Az itt fél mondattal lerendezett Alfa-kurzust viszont történetesen közelről ismerem, segítőként szolgálok már másodjára benne, láttam az Alfa anyagait, és tudom, mennyire biblikus, mennyire a közös alapokat tisztázza, ezért tud minden felekezetben a katolikustól az evangéliumi szabadkeresztényekig működni - mert az evangéliumról szól. A Lélek ajándékait például nem tekinti a megtérés kizáró feltételének, azt tanítjuk, amit az Ige: helyénvaló ezekért imádkozni, de Isten dönti el, kinek milyen ajándékot ad. Ez pont hogy nem egy karizmatikus hozzáállás. Talán nem véletlen, hogy épp a hiperkarizmatikus gyülikben nincs Alfa, míg minden máshol igen... mindegy.

Ellenban az Alfa valóban Ökumenikus (bár ebben a cikkben ez is szitokszó, mait nem értek - a Oikumené együtt lakást jelent, és a felekzeti különbségek ellenére igeni egyek vagyunk Krisztusban.) Miközben a világ tele van a Bibliát durván félremagyarázó szellemi irányokkal, Jehova Tanúi, mormonok, a New Age és a hazai gnosztikus irányok is erősödnek, (nézzük csak meg ezeket az evangélium-magyarázatokat, viszik, mint a cukrot www.napfenyes.hu/kiadvanyaink/evangeliumi-konyvsorozat
Ezért furcsa nekem, hogy ilyen belső különbségekkel folgaljuk el magunkat, hogy a saját testvéreinket kiáltjuk ki főgonosznak, megtért embereket, akik Jézust megváltójuknak vallják, csak legfeljebb más zenével dicsőítenek mint mi, és másként élik meg a Szentlélek jelenlétét...(Ugyanígy idegesít, mikor hiperkarizmatikusok nyilatkoznak becsmérlően a történelmi egyházakról, de az egy másik sztori.)

Ezt pedig végképp nem értem:
“a CCC szervezet nem ítéli el az ún. kortárs karizmatikus „dicsőítő” énekeket és zenéket. Sőt, a missziói munkájuk során használják is azokat (a nagy rendezvényeiken is együttesek szórakoztatnak, show-biznisz jellegű bizonyságtételekkel és ultra-rövid igei üzenetekkel, torzított evangéliummal), s ezzel félrevezetik különösen a fiatalokat, világias „keresztyénséget” tanítva sok egyéb eszközzel is.”
Hogy ebben mia világias, és miben torzított az evangélium, arórl egy szó sem esik. Így könnyű.

De akkor világiasak-e a református énekek, hiszen azok sokszor népdalok dallamára íródtak, sőt Bach egyházzenéje sem általlt népzenei dallamait használni. Használták tehát koruk népi (POPuláris) kultúráját. Mert ők tudták hogy az üzenetet csak akkor tudjuk átadni, ha érthető nyelven van, és nemhogy nincs abban semmi rossz, ha új zenével dicsérjük az Urat, de az Ige egyenesen erre szólít föl: “Énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen ujjongva.” Zsolt:33:3
Én nagyon szeretem a hagyományos zsoltárok dallamvezetését, főleg, ha a nincs elvéve a ritmusa, de megvan a helye a modern dicsőítésnek is.

Mint ahogy megvan a helye a népegyházaknak, a szabadkeresztényeknek és a karizmatikusoknak is: mindegyiknek van vadhajtása, és a feddésnek igenis helye van: de ebben a cikkben egy kiszáradt, megkeseredett ember szektásságba hajló fejcsóválásán túl nem látok sokat.
Pedig a végső tekintély számomra is Isten igéje, amely tiltja például a nyelveken szólás magyarázatok nélküli gyülekezeti használatát, de tiltja a nyelveken szólás tiltását is: (1Kor 14:27 és 39).
Tökéletes teológia nincs ezen a földön: ismeretünk töredékes, ezért értelmezzük ennyiképpen az Igét. De az Úr azt parancsolja, hogy szeressük egymást, erről ismerszünk meg. Ezért szeretném, ha a szerző nem nyilvánvalóan téves ismeretek és benyomások, érzelmek alapján hozna ítéletet egy olyan mozgalomról, aminek ugyanúgy vannak vadhajtásai, mint minden egyházi iránynak - ifj. Hegedűs Lóránt és Kenneth Copeland :), De a fürdővízzel együtt kiönteni Billy Grahamat és Nicky Gumbelt, és a kortárs protestantizmus nagy hányadát hiba volna.

L151 2013.11.05. 19:29:20

@molnár illés:
"De a fürdővízzel együtt kiönteni Billy Grahamat és Nicky Gumbelt, és a kortárs protestantizmus nagy hányadát hiba volna. "

Nicky Gumbelt??

A gyülekezetépítés új módszere az alfa kurzus?
kegyelem.orgfree.com/cikkek/AlfaKurzus.pdf

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.05. 20:05:12

@molnár illés: Kedves Illés,

köszönöm a hozzászólást, nekem csak egy szó jut az eszembe róla: Laodicea.

molnár illés 2013.11.06. 12:50:19

@Kéry Zsuzsanna: Igen, ez egy kényelmes, önigazult szófordulat, amit bármikor, bárkihez hozzá lehet vágni érvek és gondolatok hiányában.
Azt hittem, tudunk beszélgetni. Tévedtem.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.06. 13:23:02

@molnár illés: Bocsánat, én azt hittem, eredeti, lévén most használtam először, és máshol sem láttam így. Egyszerűen ez jutott az eszembe az írásodról; tudod, nekem hasonló mentalitás miatt eddig két gyülekezetből kellett távoznom (ahol minden eszközt szentesített a cél).

molnár illés 2013.11.06. 14:55:25

@Kéry Zsuzsanna: A kortárs zenével való dicsőítés a mindenáron elvetendő gonosz eszköz vagy a hétről hétre találkozás - tematikus beszélgetés, esetleg a bibliaosztogatás?

L151:
lehet, hogy valaha volt dolga a torontóiakkal Gumbelnek, de ha ez nem egy átmeneti. Különben biztosan nem alkalmaznák református gyülekezetekben is.
A szöveg vádjai, miszerint túlhangsúlyozná a Szentlélek szerepét egyszerűen nem igazak: a szerző ízléséhez képest lehet, de elég-e ez ahhoz, hogy egyből kiátkozzuk?
Ízlés- és stílusbeli különbségekből ne csináljunk teológiai vitát.

Hangsúlyozom, nem hiszem, hogy van tökéletes teológia itt a földön, természetesen törekedni kell rá, de az Ige mégis inkább ezt hangsúlyozza:

"Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok,
teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben,
és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében.
Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van.
Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben."

L151 2013.11.06. 18:00:40

@molnár illés:
:) nézd csak meg az alfa kurzus logóját:
www.lcachurch.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Alpha-Logo.jpg

teljesen nyíltan nézik hülyének az embereket (nem tudom érted-e...)

Az emergent mozgalomról két jó videó, ha tudsz angolul:
The Real Roots of the Emergent Church
www.youtube.com/watch?v=UfLjAh-mWso

Church of Tares: Purpose Driven, Seeker Sensitive
www.youtube.com/watch?v=kxY3VbBHTkY

molnár illés 2013.11.07. 01:16:40

@L151:

nem egy jól sikerült logo, ismerem, nem szeretem, de nem hiszem hogy ezen múlik,

de az emrgent mozgalomról nem kell meggyőznöd, nem tartok velük, nem szimpatikus, aki onnan súlyosabb intellektus (pl. Mark Driscoll), már nincs ott, saját hamvába hal az egész, ellenben sem a Timóteus társaság, sem az Alfa nem tartozik ide.

Az emergent/emerging church-jelenségről is tudom ajánlani Szabados Ádám bejegyzését.
(Bocs, hogy mindig őt reklámozom, de ha egyszer tisztán lát és tömören, világosan ír.)
divinity.szabadosadam.hu/?p=9358

L151 2013.11.07. 08:35:47

A logo „rejtett” jelentése: vajon mi az az erő, ami betölti (vagy inkább hanyatt dönti) a karizmatikus alkalmon résztvevő embereket? A Szentlélek vagy valami egészen más?
Akik készítették a logot, tudatában vannak a logo ezen értelmezhetőségének - ellentétben a mit sem sejtő kurzus látogatókkal.

molnár illés 2013.11.07. 12:32:05

@L151: Hát, ez a hanyattlökés nagyon belemagyarázás,
(nekem nem jutott eszembe, pedig rövid ideig jártam ilyen gyülibe, aztán pár alkalom után el is jöttem)
láthatóan egy böhömnagy kérdőjel, azaz a kérdések súlya alatt nyög. Vizuálisan igénytelen és ötlettelen, de ezt a Szentlelkes olvasatot nem látom tarthatónak - Galambként igen, kérdőjelként még sosem láttam ábrázolva a Lelket :)

Szentlékek-hétvége van, voltam is ilyenen, ott se lökdöstek senkit sehova, de még nyelveken se szóltunk ellenben megnéztük, mit mond az Írás a Lélekről, miért külön személy, stb.- és buzdítottuk a résztvevőket, hogy imádkozzanak a Lélek ajándékaiért, hangsúlyozva 1Korinthus 11:31-et és ami utána jön...

Persze, lehet azt mondani, miért tartunk Szentlélek-hétvégét, Atya- és Fiúhétvégét meg nem, az is lehet, hogy ez igaz, nem mondom, hogy az Alpha a tökéletes, egyedül üdvözítő út, erről szó sincs, egy ember találta ki.De igenis Biblikus, karizmatikus túlkapások pedig tutira nincsenek benne, ezekre én is érzékeny vagyok, és én sem csinálnám, ha lennének.

Másfelől, épp a Szentlélek személye a legtisztázatlanabb, egyfelől épp a torontói típusú visszaélések miatt, másfelől pedig a nyugati egyházi hagyomány (szemben pl. a keleti bizánci-ortodox hagyománnyal) kisebb szerepet szentel neki, "hanyagolja", pedig ugye maga Jézus szavai ezek:

"Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok."

Ennyit tudok erről mondani, meg amiket fentebb már elmondtam, nem akarok senki fogadatlan prókátora lenni.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.07. 15:09:07

@molnár illés: "buzdítottuk a résztvevőket, hogy imádkozzanak a Lélek ajándékaiért, "

Illés, adhatja-e Isten a Lélek ajándékait újonnan nem született embernek?

molnár illés 2013.11.07. 15:58:16

@Kéry Zsuzsanna:

aki nincs újjászületve, az nyilván nem is kéri ezeket, ekkorra már rég fel van kínálva mindenkinek a megtérés, aki meg továbbra is csak érdeklődik, az tanul a Lélekről.
Azt kéne megérteni a kötekedés helyett, hogy egy ilyen tanfolyam olyan, amilyenné tesszük. Egy vezérfonalat ad meg. Nyilván más az egész egy katolikus gyüliben, mint egy refiben vagy egy pünkiben.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.07. 16:21:25

@molnár illés: "ekkorra már rég fel van kínálva mindenkinek a megtérés"

És ez így működik, hogy felkínálják, elfogadom (döntök Jézus mellett, behívom a szívembe), és ha ezt őszintén elmondtam, akkor újonnan vagyok születve?

molnár illés 2013.11.07. 16:33:28

@Kéry Zsuzsanna: Nem tudom, hogy hogy működik, őszintén fogalmam sincs. Gondolom, van ilyen is meg másmilyen is, a szél ott fúj, ahol akar.
A kérdés inszinuatív, tehát gondolom, szerinted nem.
Őszintén érdekel a véleményed erről.
Mint ahogy az is, miért akkora bűn akár újonnan nem születetteknek is beszélni a Szentlélekről.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.07. 17:55:11

@molnár illés: Ez a téma engem is foglalkoztat, ezért több, ezzel kapcsolatos cikket is lefordítottam. Kérlek, hogy olvasd el valamelyiket; a szerzőik jobban, logikusabban és nem utolsósorban higgadtabban :) érvelnek, mint én: hitvedelem.blog.hu/tags/igaz_%C3%A9s_hamis_megt%C3%A9r%C3%A9s

csuha9 2013.11.08. 20:08:00

@Kéry Zsuzsanna: Szerintem így működik. Nem gondolnám, hogy Isten a megváltás művét bonyolult, nyakatekert, nehezen értelmezhető és könnyen elrontható módon kínálná fel.

A Szentlélek egyszerűen intézi a dolgokat, mi emberek vagyunk azok, akik szeretünk mindent elbonyolítani, hogy aztán legyen min vitázni, meg demonstrálni, hogy mi vagyunk az okosak, és a másik a butuska.

csuha9 2013.11.08. 20:44:17

@Kéry Zsuzsanna: Gyerekkoromban (nem születéskor, már voltam talán 10 éves is) megkereszteltek. Többször nem érzem szükségét. Nem vagyok a born-again mozgalmak híve.
De amúgy igen, remélhetőleg.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.09. 08:16:06

@csuha9: Én nem mozgalmakról beszélek. Jézus mondta, hogy "szükséges nektek újonnan születnetek"; Szellemtől (Lélektől) való születés nélkül nem megyünk be Isten Királyságába.
Éppen ezért ez a legfontosabb kérdés, ami csak létezik a személyes életünk szempontjából, tehát ha a válaszod erre "remélhetőleg", akkor ne nyugodj addig, amíg _teljes bizonyossággal_ azt nem tudod mondani: "igen".

csuha9 2013.11.09. 08:25:46

@Kéry Zsuzsanna: Rendben, azon vagyok. Bár nem tudom, hogy valaha eljutok-e a teljes bizonyosságig.

Kéry Zsuzsanna · http://hitvedelem.blog.hu/ 2013.11.09. 08:32:44

@csuha9: "Aki kér, mind kap, és a zörgetőnek megnyittatik". Ragadd meg ezt az ígéretet, a többit pedig bízd az Úrra.

csuha9 2013.11.09. 08:37:47

@Kéry Zsuzsanna: Igen, köszönöm, egyetértek.